SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Gramy dla Niepodległej w Ćmielowie
Kolejne powiatowe eliminacje Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” odbyły się w Domu Kultury im. Witolda Gombrowicza w Ćmielowie. Zespoły biorące udział w rozgrywkach odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i jej drogi do niepodległości. Druga część quizu dotyczyła członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Podczas wydarzenia prezentowana była także wystawa pt. „15 lat Polski w Unii Europejskiej” przedstawiająca zmiany, jakie zaszły w Polsce w okresie przynależności do Unii Europejskiej. Organizatorem Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu „Gramy dla Niepodległej” jest Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Celem quizu, jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej młodych Polaków. Były to już ostatnie powiatowe eliminacje. Przed nami Wielki Finał, który odbędzie się 9 października 2019 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Data dodania artykułu: 2019-10-06
Autor artykułu: Świętokrzyski UWstat4u