SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Pan Mieczysław Wierzbowski uhonorowany Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

15 stycznia br. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uhonorował Pana Mieczysława Wierzbowskiego Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego.

Pan Mieczysław Wierzbowski (pseud. „Prawdzic”) urodzony 24 września 1921 r. uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasług oraz Krzyżem Kawalerskim OOP za zasługi pracy zawodowej jest synem oficera Wojska Polskiego na Kresach. Wychowanek Korpusu Kadetów we Lwowie, jako absolwent Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga wstąpił w 1942 r. do II kompanii Batalionu „Kiliński”. Ukończył konspiracyjną podchorążówkę w stopniu kaprala. W roku 1943 został dowódcą II sekcji. Po powrocie do Radomia działał w II Komendzie Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła”. Z 72 Pułkiem Piechoty Legionów uczestniczył w akcji „Burza” w marszu na Warszawę i koncentracji w Przyłogach. Brał udział w walkach pod Ruskim Brodem, Panisławicami, Szewcami i Radkowem.

Pan Mieczysław posiada uprawnienia kombatanckie z tytułu służby w Armii Krajowej od lutego 1942 r. do listopada 1944 r. Od stycznia do marca 1941 r. przebywał w obozie przejściowym w Skarżysku-Kamiennej, gdzie trafił po masowych aresztowaniach w Radomiu.

Order Krzyża Niepodległości:

Order Krzyża Niepodległości, będący kontynuacją  ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29 października 1930 r. Krzyża Niepodległości, jest nagrodą dla osób, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego.

Order Krzyża Niepodległości dzieli się na dwie klasy:

Klasa I – Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości,

Klasa II – Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości.

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości nadawany jest osobom, które walczyły z bronią w ręku o niepodległość i suwerenność Ojczyzny z niezwykłym poświęceniem lub walką tą kierowały.

Data dodania artykułu: 2020-01-16
Autor artykułu: Mazowiecki UWstat4u