SuperPolska.pl - Gazeta internetowa,Historia

W Choroszczy uczczono kolejną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Wicewojewoda podlaski Tomasz Madras uczcił bohaterów największego polskiego zrywu narodowego przeciw Imperium Rosyjskiemu.


Uroczystość z okazji 75. Rocznicy śmierci 13 powstańców warszawskich na terenie dawnej gazowni w Sycowie

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 75. rocznicy śmierci 13 powstańców warszawskich (jak wynika z relacji kilku świadków, zamordowanych strzałem w głowę przez żołnierzy sowieckich) na terenie dawnej gazowni w Sycowie. Podczas uroczystości Wicewojewoda złożył kwiaty przed tablicą pamiątkową w pobliżu miejsca zbrodni, a także na grobie ofiar na miejscowym cmentarzu.


Obchody 100.rocznicy powrotu Lubawy do Polski

19 stycznia 1920 roku o godz. 10.00 Niemcy opuścili koszary w Lubawie, a do Lubawy ul. Lidzbarską , dzisiejszą 19. Stycznia, wkroczył II batalion 47 pułku piechoty Strzelców Kresowych, który powstał we Francji(wojska gen. Halera), w towarzystwie członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W imieniu mieszkańców wojsko powitał burmistrz Stanisław Wolski, który przejął zarząd miasta od niemieckiego burmistrza Oscara Kude.


Obchody 100-lecia powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej

W niedzielę, mieszkańcy Więcborka świętowali setną rocznicę powrotu swojego miasta do Macierzy. Podczas uroczystości Rząd Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.


75. rocznica spalenia więźniów Radogoszcza

W niedzielę (19 stycznia) w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 147, odbyły się obchody 75. rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi. Łódzki Urząd Wojewódzki reprezentował Kamil Wojtysiak, zastępca dyrektora Biura Wojewody.


146. rocznica urodzin Wincentego Witosa

Wincenty Witos nie tylko był człowiekiem, który pracował na roli, który wychował się na wsi, ale przede wszystkim był wielkim politykiem, był wielkim państwowcem, trzykrotnym premierem. (…) Witos był w naszej historii postacią jedyną w swoim rodzaju, nikogo porównywalnego od tego czasu Polska nie wydała – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, które odbyły się w Wierzchosławicach.


78. rocznica likwidacji obozu cygańskiego w Litzmannstadt Ghetto

Nasza obecność tutaj to nie tylko wyraz pamięci, to również zobowiązanie wobec tych, których tu dzisiaj nie ma oraz wobec tych, którzy przyjdą po nas, by nigdy więcej w historii ludzkości nie zdarzyło się takie okrucieństwo – powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podczas obchodów upamiętniających likwidację obozu cygańskiego w Litzmannstadt Ghetto.


Odsłonięcie repliki Pomnika Mogiły Powstańców Wielkopolskich

W Szubinie odsłonięta została replika Pomnika Mogiły Powstańców Wielkopolskich. Monument, który stał w tym miejscu zaledwie kilka miesięcy został zniszczony przez niemieckich okupantów w 1939 roku. W uroczystościach wziął udział Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.


Cmentarz Wojskowy na Powązkach: opieka Wojewody nad grobami wojennymi

9 grudnia br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wizytował na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapoznając się z planem remontów grobów wojennych na 2020 rok.


101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – obchody w Warszawie

W sobotę, 28 grudnia br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w warszawskich obchodach 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.


Ostatnie pożegnanie gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza ps. „Rączy”

Nigdy nie zaparł się swojej wiary i przekonań, nigdy nie poddał ducha, nigdy się nie złamał – powiedział o generale Tadeuszu Bieńkowiczu Prezydent Andrzej Duda. W Krakowie odbyły się dziś państwowe uroczystości pogrzebowe „Rączego”. Uczestniczył w nich także wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


Bez Was budowa niepodległej Polski byłaby niemożliwa”

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się dziś spotkanie opłatkowe z kombatantami i przedstawicielami organizacji patriotycznych. Organizatorem spotkania był wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. Wśród zaproszonych gości był ordynariusz diecezji bydgoskiej ks. bp Jan Tyrawa.


Rocznica Grudnia 70. Wojewoda na uroczystościach

Podczas krwawych pacyfikacji w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu zginęło co najmniej 45 osób, 1165 zostało rannych, a kilka tysięcy zatrzymano. Jako pierwsza zastrajkowała Stocznia im. Lenina w Gdańsku. Wczoraj w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, dzisiaj w Gdyni, gdzie 49 lat temu doszło do masakry - Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich pokłonił się ofiarom Grudnia 70 na Wybrzeżu. Tragicznego dnia, wojsko i milicja oddały strzały do - idących do pracy, ze stacji SKM Gdynia Stocznia - robotników. Oficjalne dane podają, że zginęło 18 osób, jednak pełna liczba ofiar nie jest znana.


Rocznica stanu wojennego w Gdańsku

Cztery ofiary stanu wojennego na Wybrzeżu - Antoni Browarczyk, Piotr Sadowski, Wacław Kamiński i Jan Samsonowicz. To im, składając kwiaty i zapalając znicz przy pamiątkowej tablicy, pokłonił się dziś Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Uroczystości 38. rocznicy stanu wojennego, połączone z otwarciem wystawy poświeconej  „Ofiarom stanu wojennego” odbyły się na Placu Solidarności w Gdańsku.


W Grodkowie uczcili 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dyrektor Biura Wojewody Oposlkiego pan Mariusz Nieckarz wziął udział w uroczystościach w Grodkowie, zorganizowanych w związku z 38 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.


38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” – Region Małopolska uroczystościach upamiętniających Ofiary stanu wojennego.


38 lat temu wprowadzono w Polsce stan wojenny.

W trakcie jego trwania życie straciło kilkadziesiąt osób, a ponad 10 tys. internowano lub aresztowano. Na ulicach miast pojawili się wówczas żołnierze i czołgi. Wyłączono łączność telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę policyjną. Dzisiaj w Zabrzu-Zaborzu odbyły się uroczystości upamiętniające opór społeczny wobec stanu wojennego.

„Cześć Historio! Nowe trendy opowiadania o historii”

Mamy jedną z najdłuższych państwowości w Europie, trwającą ponad 1000 lat. Przetrwaliśmy wiele i chciałbym, by ta inspiracja z przeszłości rzutowała na przyszłość i była motorem do dalszego działania – mówił szef rządu podczas spotkania.

Uroczysta gala XI edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”

Podczas uroczystości prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Jarosław Szarek wręczył sześć Nagród Honorowych – cztery dla osób oraz jedną dla instytucji zasłużonych dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierających od lat działania IPN. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Premier w Auschwitz: Sprawiedliwość wobec ofiar wymaga pamięci

Szef polskiego rządu wraz z Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angelą Merkel oddali hołd ofiarom obozu Auschwitz-Birkenau. To pierwsza wizyta kanclerz w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym, która przybyła na zaproszenie Fundacji Auschwitz-Birkenau, w związku z obchodami 10-lecia jej działalności. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

152. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wicewojewoda Jarosław Kresa w 152. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu znajdującą się w Dzierżoniowie.

Uroczystość odsłonięcia pomnika płk. Józefa Byszewskiego

Pomnik płk. Józefa Byszewskiego - uczestnika powstania listopadowego - wzniesiony po 1841 roku przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie odzyskał swój dawny blask. W uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego monumentu wzięła udział wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Minęło 189 lat od wybuchu Powstania Listopadowego

W 189. rocznicę wydarzeń wojewoda lubelski Lech Sprawka złożył kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim w Lublinie. Wojewodzie towarzyszył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. W uroczystości uczestniczyli posłowie na sejm RP, przedstawiciele jednostek mundurowych, samorządu, poczty sztandarowe lubelskich szkół.

„Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim"

W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie.

Ocalamy pamięć o kolejnych Bohaterach

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa uczestniczył w uroczystości znakowania grobów kolejnych bohaterów w ramach akcji Wojewody Dolnośląskiego i Instytutu Pamięci Narodowej „Ocalamy” oraz spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z rodzinami pochowanych na Dolnym Śląsku bohaterów.

Międzyrzec Podlaski upamiętnił wydarzenia z 1918 roku

Jak co roku, w Międzyrzecu Podlaskim, odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1918 roku, kiedy to w walce z niemieckim wojskiem śmierć poniosło ponad pięćdziesięciu polskich patriotów, członków POW i mieszkańców Międzyrzeca. W uroczystościach uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Westerplatte. Odbiór prac archeologicznych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku przeprowadził tzw. odbiór prac archeologicznych na Westerplatte. Prowadziło je Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W protokole WUOZ potwierdził konieczność i zasadność prowadzenia dalszych badań.

Por. Kazimierz Świrski bohaterem świebodzińskiej inscenizacji historycznej!

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak po raz kolejny wziął udział w obchodach Tygodnia Patriotycznego w Świebodzinie. Dzisiejsza inscenizacja historyczna przybliżyła mieszkańcom regionu postać por. Kazimierza Świrskiego.

80. rocznica Sonderaktion Krakau

Zniszczyć polską inteligencję, zlikwidować polskie elity, zgermanizować ludność mieszkającą na terenie Polski… To elementy hitlerowskiego planu destrukcji naszej narodowej tożsamości, poczucia przynależności i patriotycznej spójności. W Krakowie miał on swój wyraz m.in. w masowym aresztowaniu profesorów. W 80. rocznicę tego wydarzenia uczczono pamięć naukowców pojmanych 6 listopada 1939 r. w auli Collegium Novum UJ.

„MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ”

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz 101. rocznicy odzyskania przez Polskę wolności, w holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie prezentowana jest wystawa pt. „Młodzi dla Niepodległej".

W MODLITWIE I ZADUMIE UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR ZAMORDOWANYCH WIOSNĄ 1940 ROKU Z ROZKAZU JÓZEFA STALINA

Oficer Łącznikowy Policji w Federacji Rosyjskiej wraz z przedstawicielem Wydziału Konsularnego w Moskwie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Na cmentarzu spoczywa ponad sześć tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej i Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Zabrzmiał Dzwon Pamięci. Delegacja Ambasady RP w Moskwie złożyła kwiaty również na rosyjskiej części Nekropolii, a także pod tablicą umieszczoną na ścianie byłej siedziby NKWD w Twerze oraz pod pomnikiem „Pamięci Ofiar Represji”.

Stare Powązki – wszystkie grobu policzone i opisane

Cmentarz Powązkowski do rejestru zabytków został wpisany w 1965r. Niestety nie uchroniło to pomników i kaplic przed dewastacją i niszczeniem. Obecnie prace nad ich rewaloryzacją będą łatwiejsze. Miasto zakończyło inwentaryzację wszystkich obiektów na cmentarzu.

Narodowy Dzień Pamięci o Niezłomnych Duchownych w Olsztynie

Pod patronatem i z udziałem wojewody Artura Chojeckiego odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Niezłomnych Duchownych, połączone z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W Warszawie odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego

W stolicy Polski u zbiegu ul. Agrykola i Al. Ujazdowskich, w pobliżu pomników innych „Ojców polskiej niepodległości”, odsłonięto dziś pomnik Wojciecha Korfantego. W uroczystościach wzięli udział prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki, a także liczna reprezentacja województwa śląskiego na czele z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem i marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim. Do stolicy przybyła również rodzina Wojciecha Korfantego.

Na cmentarzu odsłonili tablicę poświęconą Sybirakom

Tablicę z wypisanymi miejscami, w których pobrano ziemię z mogił Sybiraków odsłonięto dziś na cmentarzu miejskim w Opolu. Inicjatorem i wnioskodawcą ufundowania tablicy był Związek Sybiraków oddział w Opolu. W uroczystości udział wziął Dyrektor Gabinetu Wojewody Opolskiego, pan Mariusz Nieckarz.

PROMOCJA MONETY WYKLĘCI PRZEZ KOMUNISTÓW ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI – ŁUKASZ CIEPLIŃSKI „PŁUG”.

17 października w Wojewódzkimi Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się promocja monety Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni - Łukasz Ciepliński „Pług”.

Wystawa z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowano wystawę pod patronatem wojewody Artura Chojeckiego prezentującą postacie żołnierzy niezłomnych autorstwa Zuzanny Adamas.

Zadbaliśmy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kruszwicy

W sobotę, 28 września, na Cmentarz Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotka się z harcerzami ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, porządkującymi i znakującymi groby powstańców wielkopolskich w ramach akcji „Dbamy o miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

80. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne - państwo, którego próżno by szukać w innych krajach Europy. Mija 80. lat od jego utworzenia. Polski ruch oporu tworzyli członkowie Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i wreszcie Armii Krajowej. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich złożył dziś wieniec pod pomnikiem "Polskiego Państwa Podziemnego ” na Targu Rakowym w Gdańsku.

Święto Polskiego Państwa Podziemnego

Dziś,(27-09) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz odsłonięcie tablicy gen. Zbigniewa Nowka.

Mieszkańcy Małopolski pamiętają o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego

Uroczystości – zorganizowane przez Oddział IPN w Krakowie, wojewodę małopolskiego Piotra Ćwika i Wojewódzką Radę Kombatancką – rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej na maszt przy Grobie Nieznanego Żołnierza i odegrania hymnu narodowego. Zasłużeni mieszkańcy Małopolski zostali odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości i Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy oraz wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odznaczenia wręczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

30-lecie Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Związek Żołnierzy Armii Krajowej obchodzi 30-lecie istnienia. Dziś w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyły się rocznicowe obchody. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który na ręce przewodniczącej Zarządu Głównego ZŻAK Alicji Samborskiej przekazał medal wybity z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odsłonięcie wyremontowanej kwatery B10 na Powązkach Wojskowych

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wojewoda Mazowiecki zrealizował remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W kwaterze tej pochowanych jest ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy i Twierdzy Modlin. Koszt remontu kwatery wyniósł 845 515 tys. zł.

99. rocznica Bitwy Niemeńskiej

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji oraz mieszkańcy przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Sokółce uczcili w niedzielę 99. rocznicę Bitwy Niemeńskiej.

Uczczono pamięć Zofii Kossak w 130. rocznicę jej urodzin

W gminie Żyrzyn odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Kossak w 130. rocznicę urodzin. To jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku, publicystka, współzałożycielka społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom („Żegota”). Odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” oraz tablicą pamiątkową w Jerozolimie.

Poświęcenie Miejsca Pamięci Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział we wtorkowej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Miejsca Pamięci Poległych Żołnierzy Wojska Polskiego poległych i pomordowanych w walce o Niepodległość i Suwerenność Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914-1956 na Cmentarzu Parafialnym w Księżynie.

105. rocznica bitwy pod Krzywopłotami

Mieszkańcy wsi Krzywopłoty, gminy Klucze oraz przybyli goście świętowali dziś rocznicę bitwy rozegranej 105 lat temu pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W okolicznościowym VI Pikniku Historycznym „Jura 1914” uczestniczyli: m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, parlamentarzyści i samorządowcy.

Obchody 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą

Apel Pamięci, poświęcenie żołnierskich mogił, salwa honorowa, złożenie wieńców oraz zapalenie świateł pamięci towarzyszyły obchodom 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą. W uroczystości upamiętniającej największą akcję zbrojną kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ KONFEDERATÓW BARSKICH

13 września br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart dokonała odsłonięcia tablicy epitafijnej w miejscu pochówku Konfederatów Barskich poległych w bitwie o Rzeszów 13 VIII 1769 r.

39 lat temu podpisano Porozumienia Katowickie

W Dąbrowie Górniczej odbyły się dziś obchody z okazji 39. rocznicy podpisania Porozumień Katowickich.Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Następnie uczestnicy złożyli kwiaty pod Krzyżem znajdującym się na terenie dawnej Huty Katowice i przeszli pod pomnik Porozumienia Katowickiego, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Muzeum byłego niemieckiego Obozu Kulmhof

Uroczystości w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Kulmhof w Chełmnie nad Nerem są wyraźnym głosem przeciwstawienia się dyskryminacji i nienawiści, które prowadzą do pogardy dla ludzkiej godności – mówiła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska podczas uroczystości upamiętnienia ofiar Obozu w Lesie Rzuchowskim.

Pamięci Prezydenta Stefana Starzyńskiego

Wrzesień jest szczególny miesiącem, w którym wspominane są tragiczne wydarzenia jakie dotknęły Polskę i jej mieszkańców w czasie II wojny światowej. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w imieniu Wojewody Mazowieckiego oddał hołd Prezydentowi Warszawy Stefanowi Starzyńskiemu kierującemu bohaterską obroną stolicy w 1939 r.

80. rocznica bitwy pod Wizną

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczcił 80. rocznicę bitwy pod Wizną. Złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Narew. W uroczystości w Wiźnie wzięli udział szef MEN Dariusz Piontkowski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych, wojsko, poczty sztandarowe, harcerze i mieszkańcy.

UROCZYSTOŚCI W LEŻAJSKU

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystym upamiętnieniu 70. rocznicy tragicznej śmierci na Zamku w Rzeszowie ppłk. Ludwika Więcława ps. "Śląski" oraz plut. Edwarda Garbackiego ps. "Róża".

Rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto

Przedstawiciele różnych wyznań odmówili wspólną modlitwę i zapalili symboliczne znicze na cmentarzu żydowskim. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś podkreślili, że pamięć o ofiarach Holocaustu jest bardzo ważna i wyzwaniem dla przyszłych pokoleń jest pielęgnować ją, przekazywać dalej, ale też wyciągnąć wnioski na przyszłość i nie dopuścić, by tak ogromna tragedia kiedykolwiek się powtórzyła.

Szarża pod Krojantami

To była pierwsza pierwsza polska szarża kawaleryjska podczas wojny obronnej 1939 roku. Obchody 80-lecia II wojny światowej i Szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich z 1 września odbyły się także pod Krojantami. Uroczystościom tradycyjnie towarzyszyła rekonstrukcja bitwy. Widowisku "Szarża pod Krojantami" patronował Prezydent RP Andrzej Duda. Honorowym gościem obchodów był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Świat w ogniu - 80. rocznica II wojny światowej

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak na obchodach 80. rocznicy II wojny światowej oddał hołd żołnierzom i bohaterom tragicznego września walczącym na wszystkich wojennych frontach. Wojewódzkie obchody odbyły się w Żaganiu w asyście 11. LDKPanc.

Ocalamy groby bohaterów w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości upamiętnienia grobów czterech bohaterów w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Pamiątkowe tabliczki „Ojczyzna swemu Obrońcy” pojawiły się na grobach Stanisława Kiałki, Romana Paulika, Władysława Żabińskiego i Mieczysława Wróblewskiego na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Akcja Ocalamy prowadzona jest wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej i dowódcą Garnizonu Wrocław płk. Dariuszem Krzywdzińskim.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą

Z okazji zbliżających się obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą 23 sierpnia br. na Stary Rynek w Mławie licznie przybyli zaproszeni goście i mławianie. Wojewodę Mazowieckiego reprezentował Robert Kochański Kierownik ciechanowskiej Delegatury MUW.

Pamięć o Porozumieniach Sierpniowych w Szczecinie

Przed bramą Stoczni Szczecińskiej odbyły się obchody 39. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystościach wziął udział wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

99. rocznica bitwy pod Komarowem

Minęła 99. rocznica bitwy pod Komarowem. Uroczystości upamiętniające największą bitwę konną w wojnie polsko–bolszewickiej odbyły się w Wolicy Śniatyckiej koło Komarowa. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wiceminister w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem.

Setna rocznica powstania sejneńskiego

Z udziałem wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, służb mundurowych, pocztów sztandarowych i wojskowej orkiestry wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński odsłonił w sobotę pomnik upamiętniający 100. rocznicę Powstania Sejneńskiego.

78. rocznica zagłady pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oddał hołd pomordowanym przy pomniku Ofiar Faszyzmu w lesie na osiedlu Nowosiółki w Choroszczy. To tu, w sierpniu 1941 roku żołnierze niemieccy zamordowali kilkuset pacjentów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. W tym roku mija 78 lat od tej straszliwej zbrodni.

Obchody 39. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”

Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej i złożyli kwiaty m.in. przy tablicy Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej. Wojewoda podkreślał podczas wydarzenia, że mimo upływu lat Solidarność nadal jest symbolem walki o przemiany społeczne i ekonomiczne w Polsce.

Policjanci w obronie Ojczyzny w 1939 r.

W sobotę 24 sierpnia br. w podwarszawskim Kuligowie, już po raz czwarty, odbyła się inscenizacja historyczna , tym razem bitwy z 1939 r. Widowisku historycznemu towarzyszył festyn rodzinny. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

„Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności 1929-2010

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wziął udział w otwarciu wystawy "Anna Walentynowicz - Legenda Solidarności 1929-2010", które odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi. Ekspozycja, której autorem jest Arkadiusz Kazański, przedstawia w układzie chronologicznym życie i działalność wybitnej opozycjonistki. Wykorzystane w niej materiały pochodzą m.in. z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Kancelarii Prezydenta RP oraz z muzeów i bibliotek.

75. rocznica zdobycia PAST-y

75 lat temu, po zaciętych bojach, Powstańcy Warszawscy odbili z rąk niemieckich budynek Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. W wydarzeniach rocznicowych wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

76. rocznica wybuchu powstania w białostockim getcie

W Białymstoku odbyły się w piątek uroczystości związane z 76. rocznicą wybuchu powstania w tamtejszym getcie. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, delegacja z izraelskiego Yehud, które jest miastem partnerskim Białegostoku, byli też dawni żydowscy mieszkańcy Białegostoku i ich potomkowie z Izraela. Po modlitwach: żydowskiej, katolickiej i prawosławnej przy pomniku składano wieńce i kwiaty.

99. rocznica Bitwy pod Sarnową Górą

W niedzielę, 18 sierpnia br. w Sarnowej Górze odbyły się uroczystości upamiętniające 99. rocznicę Bitwy Pod Sarnową Górą. W imieniu Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w uroczystościach uczestniczył Robert Kochański Kierownik ciechanowskiej delegatury MUW.

Pamięć o bohaterach „Bitwy nad Wkrą”

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera uczestniczył w obchodach z okazji 99. rocznicy "Bitwy nad Wkrą". Uroczystość odbyła się w Borkowie koło Nasielska przy pomniku upamiętniającym tamte wydarzenia.

Obchody w Markach - 99. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Msza święta w intencji Ojczyzny oraz Obrońców Przedmościa Warszawy 1920 roku rozpoczęła obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W wydarzeniu wziął udział m. in.: Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego MON oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Ząbkach

13 sierpnia w Ząbkach odbyły się obchody pamiętnej bitwy, która w pamięci ówczesnych i na kartach historii zapisała się jako „Cud nad Wisłą”. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wziął udział w wydarzeniach upamiętniających Bitwę Warszawską 1920 r.

Uroczystości rocznicowe w Studziankach Pancernych

W miniony weekend 10-11 sierpnia w 75. rocznicę Bitwy pod Studziankami w Studziankach Pancernych na terenie gminy Głowaczów odbył się festyn wojskowy, na którym Wojewodę Mazowieckiego reprezentował Krzysztof Murawski Kierownik radomskiej Delegatury MUW.

75. rocznica aresztowania i zamordowania bohaterów Armii Krajowej

W Krakowie, na skwerze przy ul. św. Marka 8, odbyła się uroczystość upamiętniająca bohaterów Armii Krajowej: gen. Stanisława Rostworowskiego oraz Jadwigę i Zygmunta Karłowskich.

75. rocznica mordu żołnierzy AK w Gutkowie

W niedzielę, 4 sierpnia br. w Łopacinie odbyły się uroczyste obchody 75. rocznicy mordu na żołnierzach Armii Krajowej dokonanego na rozkaz Gestapo w Gutkowie. W wydarzeniu uczestniczył Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie Robert Kochański.

Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

2 sierpnia br. w 75. rocznicę likwidacji przez Niemców tzw. rodzinnego obozu cygańskiego (Zigeunerlager) będącego jednym z podobozów w Auschwitz II-Birkenau kilkaset osób spotkało się przy pomniku upamiętniającym zagładę Romów i Sinti.

W hołdzie ofiarom pacyfikacji

W uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę pacyfikacji Skalbmierza uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Oddano hołd ofiarom tragicznych wydarzeń z sierpnia 1944 roku.

Obchody 104. rocznicy Bitwy pod Jastkowem

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 104. rocznicę Bitwy pod Jastkowem.

O Powstaniu Warszawskim w zbiorach IPN

Od 1 sierpnia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, możemy obejrzeć wystawę poświęconą tematyce Powstania Warszawskiego. Wystawa została nam udostępniona dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu.

Komorów: upamiętnienie Powstańców Warszawskich

W 75 rocznicę Powstania Warszawskiego w Kościele NNMP w Komorowie odbyła się Msza św. za Ojczyznę. W uroczystości wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Dariusz Krupa doradca Wojewody.

Pamięć o ofiarach mordu w Pomiechówku

We wtorek, 30 lipca Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystym apelu upamiętniającym 75. rocznicę egzekucji w Forcie III w Pomiechówku kilku tysięcy Polaków i Żydów z terenu północnego Mazowsza. Na wydarzeniu Wojewodę Mazowieckiego reprezentował dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Otwarcie wystawy "Ukradzione dzieciństwo"

Z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor oddziału IPN w Białymstoku dr hab. Piotr Kardela otworzyli w czwartek wystawę, która została wyeksponowana na dziedzińcu przez Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

75. rocznica likwidacji niemieckiego obozu pracy w kamieniołomie Liban

Mija 75. rocznica likwidacji niemieckiego obozu pracy w kamieniołomie Liban, położonym w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na terenie byłego obozu odbyła się upamiętniająca to wydarzenie uroczystość zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Marsz Pamięci w 77. rocznicę likwidacji getta warszawskiego

22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli deportację mieszkańców warszawskiego getta do obozu zagłady w Treblince. W poniedziałek, w 77. rocznicę rozpoczęcia akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci.

74. rocznica „Małego Katynia”

Przy Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar Obławy Augustowskiej, obchodzono w niedzielę 74. rocznicę największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. W uroczystości wzięli udział m.in. minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

75. rocznica likwidacji niemieckiego obozu na Majdanku

Na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbyły się dzisiaj uroczystości związane z 75. rocznicą likwidacji KL Lublin – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Obchody rozpoczęły się przemarszem uczestników ceremonii Drogą Hołdu i Pamięci pod Mauzoleum, w którym znajdują się prochy więźniów z Majdanka.

W rocznicę pacyfikacji Michniowa

W uroczystościach upamiętniających 76. rocznicę pacyfikacji Michniowa wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Hołd ofiarom wydarzeń z lipca 1943 roku oddano w Muzeum Martyrologii Wsi Polskich, będącym symbolem ponad 800 wsi spacyfikowanych w czasie II wojny światowej.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński wziął udział w obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczysta zbiórka z udziałem wojskowej asysty honorowej, podczas której złożono kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa, odbyła się w miejscowości Węgry.

Obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 pod Pomnikiem Wdzięczności

Przed Pomnikiem Wdzięczności Lubelskiego Lipca 80 odbyły się obchody rocznicy Lubelskiego Lipca 1980. Podczas uroczystości został oddany hołd uczestnikom tych wydarzeń. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złożył kwiaty pod pomnikiem.

„Muzeum na wodzie”. Inauguracyjny rejs

"Muzeum na wodzie" to projekt Muzeum II Wojny Światowej mający przybliżyć historię bohaterskiej obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej, jak i wyniki systematycznych badań archeologicznych na terenie Westerplatte.

Obchody 39. rocznicy Lubelskiego Lipca w Świdniku

Wojewoda Przemysław Czarnek uczestniczył w tegorocznych obchodach rocznicy Lubelskiego Lipca zorganizowanych w Świdniku przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”.– Lipiec 80 jest wydarzeniem zwycięskim. Za odwagę, której wszyscy jesteśmy beneficjentami ogromnie dziękuję – powiedział wojewoda.

Piknik militarno – historyczny „Flotylla Pińska na straży Niepodległej”

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak był współgospodarzem pikniku militarno – historycznego „Flotylla Pińska na straży Niepodległej” na bulwarze im. Lecha i Marii Kaczyńskich za Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

188. rocznica bitwy pod Sokołdą

188 lat temu, 7 lipca 1831 r., na łąkach otaczających rozlewisko rzeki Sokołdy rozegrała się bitwa pomiędzy żołnierzami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 46 poległych powstańców pozostało pod Sokołdą przez 180 lat. Ich szczątki zostały wydobyte ze zbiorowego grobu i każdy z nich otrzymał własną mogiłę na cmentarzu w Kopnej Górze. W uroczystościach rocznicowych na Cmentarzu Powstańców Listopadowych wziął udział w piątek wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Odsłonięcie pamiątkowych tablic w Ostrowi Mazowieckiej

Pielęgnowanie pamięci o osobach narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej było powodem uroczystego spotkania w Ostrowi Mazowieckiej. W wydarzeniu uczestniczył Marcin Grabowski Kierownik ostrołęckiej Delegatury MUW.

Tragiczne wspomnienia w Kielcach

W Kielcach tegoroczne obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 73 lat odbyły się pod hasłem „Pamięć Pokoleń”. Współorganizatorem uroczystości była wojewoda Agata Wojtyszek. 4 lipca 1946 roku miał miejsce pogrom ludności żydowskiej. Podczas tragicznych zamieszek zamordowano 42 osoby narodowości żydowskiej, mieszkańców Kielc.

Powstania Śląskie krokiem w stronę Polski

Na Sali Sejmu Śląskiego odbyła się dziś Jubileuszowa Konferencja „I Powstanie Śląskie… pierwszy krok ku Rzeczpospolitej”, zorganizowana przez Zarząd Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” 80.

63. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956

Na Placu Adama Mickiewicza, mieszkańcy Poznania oddali hołd bohaterom wydarzeń sprzed 63 lat. Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji ofiar odprawiona w kościele Ojców Dominikanów przez księdza biskupa Szymona Stułkowskiego.

Powstania Śląskie krokiem w stronę Polski

Na Sali Sejmu Śląskiego odbyła się dziś Jubileuszowa Konferencja „I Powstanie Śląskie… pierwszy krok ku Rzeczpospolitej”, zorganizowana przez Zarząd Regionu Śląskiego NSZZ „Solidarność” 80.

77. rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bor/Budy

Wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec uczestniczył w uroczystości upamiętnienia pierwszego transportu 400 kobiet do karnej Kompanii KL Auschwitz – Bor/Budy

ZŁOŻENIE WIĄZANKI KWIATÓW w SZCZYTNIE

W dniu rozpoczynającym egzamin oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie tj. 26 czerwca 2019 r. insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol oraz delegacja funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych (edycja SASW-1/19) oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą ich śmierć.

75. rocznica bitwy partyzanckiej pod Osuchami

Wojewoda Przemysław Czarnek wziął udział w obchodach 75. rocznicy bitwy partyzanckiej pod Osuchami. Podczas uroczystości obecni byli także m.in. parlamentarzyści z województwa lubelskiego, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, władz powiatowych oraz gminnych

Konferencja dla pamięci w Kielcach

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszeń Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej połączonej z XX Jubileuszem Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego.

75. rocznica zestrzelenia Latającej Fortecy w Worońcu

Przy pomniku niedaleko wsi Woroniec (gm. Biała Podlaska) uczczono pamięć amerykańskich żołnierzy, poległych podczas II wojny światowej. Wyjątkowy postument jest symbolicznym miejscem, upamiętniającym zestrzelenie bombowca B-17.

Partyzanckie uroczystości w Wąchocku

W uroczystościach w Wąchocku związanych z upamiętnieniem płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz żołnierzy zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek.

Uroczystości pogrzebowe kpr. Adama Domalika „Kowboja”

W Spytkowicach został pochowany kpr. Adam Domalik „Kowboj”, partyzant podziemia niepodległościowego, związanego m.in. ze zgrupowaniem Józefa Kurasia „Ognia”. W wydarzeniu uczestniczyli wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec, zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk oraz dyrektor Oddziału Instytutu w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Na uroczysku Baran uczczono pamięć pomordowanych Polaków

W rocznicę okrutnego mordu dokonanego na Polakach na uroczysku „Baran” koło Kąkolewnicy odbyły się uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym. W obchodach na miejscu kaźni wzięli udział: senator RP Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm RP m.in. Krzysztof Głuchowski i Kamil Duszek, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, kurator oświaty Delegatura Biała Podlaska Małgorzata Kiec, radni województwa lubelskiego, wójtowie sąsiednich gmin oraz radni gminni i powiatowi. W lesie Baran, w miejscu zwanym „Małym Katyniem” spotkali się również kombatanci, żołnierze, harcerze i okoliczni mieszkańcy.

Setna rocznica utworzenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w 2019 roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia w niepodległej Polsce. Z tej okazji, 3 czerwca w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, odbyły się uroczystości poświęcone temu jubileuszowi. W obchodach udział wziął wiceminister MSWIA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz licznie zgromadzeni goście.

Kultywują pamięć o ofiarach Wołynia

Dziś ( 7 czerwca ) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia świętowali 25-lecie jego działalności. W wydarzeniu, które odbyło się pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Sławomir Sadowski i abp senior Edmund Piszcz.

Wojewódzkie obchody setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego

W celu uhonorowania wysiłku, jaki nasi Rodacy ze Śląska podjęli 100 lat temu walcząc o kształt Rzeczypospolitej oraz dla przypomnienia bohaterstwa ludu śląskiego, w szczególności mieszkańców dzisiejszego województwa opolskiego, Wojewoda Opolski wraz z Burmistrzem Olesna zorganizowali 7 czerwca 2019 roku w Oleśnie uroczyste Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

30 rocznica czerwca 89

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych 4 czerwca odbył się panel dyskusyjny. Opozycjonistów i ekspertów słuchała młodzież z regionu.

Jubileusz XXX-lecia powstania Komitetów Obywatelskich „Solidarność” na Ziemi Tarnowskie

W Tarnowie odbyły się obchody jubileuszu XXX-lecia powstania Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Otwarcie odbudowanych schronów Komendy XVI Okręgu NZW

2 czerwca br. w lesie położonym pomiędzy Kierzkiem a Glebą odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanych schronów Komendy XVI Okręgu NZW. W wydarzeniu uczestniczyła Agnieszka Krupińska z ostrołęckiej Delegatury MUW.

Iskra Solidarności i Wolności Narodów

W Morawicy odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku „Iskra Solidarności i Wolności Narodów”. Upamiętnia on 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

„Miasto Pamięci” – multimedialna lekcja historii

Warszawa jako symbol nierównej walki z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej będzie tematem lekcji historii przygotowanej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W konferencji historyczno-dydaktycznej inaugurującej projekt udział wziął Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Pamiętamy: 98.rocznica III Powstania Śląskiego

Nieważne, którą rocznicę obchodzimy, ważne jest to, żeby za każdym razem pamiętać o bohaterach, którzy w czasie wszystkich trzech powstań walczyli o podwalinę Polski – mówił wojewoda opolski Adrian Czubak, podczas uroczystości pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Wojewoda opolski, przedstawiciele władz samorządowych, politycy, harcerze, mieszkańcy regionu wzięli udział w uroczystościach, upamiętniających III Powstanie Śląskie. Walka, która rozpoczęła się z 2 na 3 maja 1921 r., uznawana jest za największą z trzech Powstań Śląskich.

Obchody Dnia Ponarskiego na Powązkach

Dziś pod Krzyżem – Pomnikiem Ponarskim na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach upamiętniono ofiary niemieckiej zbrodni w Ponarach. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

71. rocznica śmierci Witolda Pileckiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak złożył wieniec przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu. Dziś mija 71. rocznica śmierci współtwórcy Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej oraz więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz. Cześć i chwała Bohaterom!!

„Linia Powstańców” w Puszczy Białej upamiętniona

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 156. rocznicę carskiej przecinki w Puszczy Białej zwaną „Linią Powstańców”. W tym miejscu, związanym z walkami Powstania Styczniowego, 18 maja br. odsłonięto powstańczą kapliczkę.

Będzie pomnik na 100. rocznicę bitwy pod Komarowem

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji prasowej dot. budowy pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej w Woli Śniatyckiej. W konferencji uczestniczyli również poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, architekt Tomasz Dudek, starosta zamojski Stanisław Grześko oraz wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciowski.

Cichociemni – upamiętnienie bohaterów naszej wolności

Doroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin w Warszawie. W wydarzeniu objętym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz. .

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 75. ROCZNICĘ AKCJI „BURZA”

16 maja br. w Rzeszowie wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Akcję „Burza” oraz przeprowadzonej w jej ramach operacji Armii Krajowej "Ostra Brama" na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie w lipcu 1944 r.

Obchody 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino

Od historycznego zwycięstwa polskich żołnierzy pod Monte Cassino minęło 75 lat. W sobotę, 18 maja 2019 r., na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino odbyły się główne uroczystości rocznicowe, w których wzięli udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella z córką. W obchodach uczestniczył również minister Joachim Brudziński, a także szef MON Mariusz Błaszczak.

Piknik Militarny z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstań Śląskich

Powstańcy Śląscy w dramatycznych momentach największego zagrożenia, opowiedzieli się za Polską i za polskością – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas uroczystego Apelu w ramach Pikniku Militarnego w Katowicach

WELLER 2. KOŁAKÓW 44

W Kołakowie pod Radzyminem odbyły się uroczystości poświęcone 75 rocznicy zrzutu "Cichociemnych" na placówkę "imbryk". Zaproszeni goście wysłuchali Apelu Pamięci i złożyli kwiaty przed pomnikiem Chwały Oręża Polskiego. Rocznicę wydarzenia uczczono także serią biegów przełajowych.

TRZY ROCZNICE

W niedzielę 12 maja uczczono, przypadające tego dnia: 84. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 49. rocznicę śmierci generała Władysława Andersa. 12 maja 1944 roku rozpoczął się także decydujący szturm żołnierzy 2. Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na obsadzony przez Niemców klasztor na Monte Cassino. Ich zwycięstwo sześć dni później otworzyło aliantom drogę na Rzym.

225. rocznica bitwy pod Racławicami

W Racławicach z udziałem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari odbyły się uroczystości upamiętniające 225. rocznicę bitwy, która w znaczący sposób zapisała się w historii Polski. 4 kwietnia 1794 r. wojska powstańcze pod dowództwem Tadeusza Kościuszki pokonały tam armię rosyjską.

Polak, Węgier - dwa bratanki... O polsko-węgierskiej współpracy w opiece nad małopolskimi cmentarzami wojennymi

Dziś (9 maja) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Piotr Ćwik gościł przedstawicieli Ministerstwa Obrony Węgier. Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie, na mocy którego wspólnymi – polsko-węgierskimi – siłami wyremontowane zostaną trzy małopolskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej.

Pamięci pomordowanych. Uroczystości przy Pomniku Bohaterów na Zaspie

Dzień zakończenia II wojny światowej powinien być dla nas czasem zadumy i refleksji. To przesłanie z uroczystości 74 rocznicy zakończenia wojny, zorganizowanych przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, z udziałem przedstawicieli Wojewody Pomorskiego. Uroczystości zorganizowano na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego – Pomniku Bohaterów na Zaspie.

74.rocznica zakończenia II Wojny Światowej w Europie

Równo 74 lata temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. 8 maja 1945 r. w Europie zakończyła II Wojna Światowa.

Wyzwolenie czy zniewolenie?

Wczoraj 8 maja obchodziliśmy 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Dla Polski i Polaków było to wątpliwe zwycięstwo o czym może świadczyć ta pamiątkowa tablica w miejscowości Kierzkowo gmina Choczewo na pomorzu gdańskim

74. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

Poznań upamiętnił dziś 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. W ramach uroczystości wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty pod Pomnikiem Armii Poznań, oddając cześć poległym bohaterom.

Góra św. Anny: 98 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

To był ostatni z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na Śląsku. 2 maja na Górze św. Anny upamiętniono kolejną rocznicę od wybuchu III Powstania Śląskiego.

Wystawa „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość”

Od 1 maja przed gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu można oglądać wystawę plenerową pt. „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość”. Ekspozycję, która w naszym regionie jest pokazywana po raz pierwszy zorganizował poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety. Kolejnym punktem był przemarsz uczestników przed pomnik „Zesłańców Sybiru” na pl. Strzeleckim we Wrocławiu, gdzie odczytano apel poległych, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty

74. rocznica Forsowania Odry

W sobotę (27 kwietnia br.) szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceminister Krzysztof Kozłowski wzięli udział w obchodach 74. rocznicy Forsowania Odry przez 1. Armię Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach oraz przy Pomniku Sapera w Gozdowicach.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Olsztynie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wziął udział w obchodach 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uczestniczył we Mszy świętej w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie oraz w uroczystościach na cmentarzu komunalnym, przy Pomniku Ofiar Zbrodni Katyńskiej i przy obelisku upamiętniającym 96 Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem.

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w obchodach upamiętniających polskich jeńców zamordowanych przez NKWD.

PREZENTACJA WYSTAWY POŚWIĘCONEJ BOLESŁAWOWI WIENIAWIE-DŁUGOSZOWSKIEMU

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta prezentacja wystawy „Ułańska jesień… generał dywizji, doktor medycyny Bolesław Wieniawa-Długoszowski 22 lipca 1881 r. – 1 lipca 1942 r.”Uroczystego otwarcia dokonała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, służb mundurowych, władz samorządowych oraz mieszkańcy województwa.

Historia konkursowej „Kapsuły”… w kapsułce

Papier zachowany jest w bardzo złym stanie, mocno zagrzybiony, zakwaszony. Rękopis został zwinięty, przez co w niektórych partiach doszło do sklejenia papieru pod wpływem mocnego zagrzybienia, które jednocześnie spowodowało kruchość, oraz znaczne osłabienie papieru. Niektóre fragmenty wyglądają jakby były nadpalone, część odpadła, skruszyła się. Powierzchnia papieru pokryta jest pleśnią i kurzem, które gdzieniegdzie zakrywają fragmenty tekstu – tak wyglądał akt erekcyjny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdy trafił do rąk badaczy. Znaleźli go w 2014 r. robotnicy podczas prac konserwatorskich w budynku

Uczczono pamięć policjantów pomordowanych na Wschodzie

Wiceminister Jarosław Zieliński wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 79. rocznicę mordu oddano hołd tysiącom funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP zamordowanym przez NKWD w Twerze. Na dziedzińcu Komendy Głównej Policji, przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, zapalono znicz pamięci. Wiceszef MSWiA złożył kwiaty.

Firlej - 79. rocznica masowych egzekucji

4 kwietnia br. na cmentarzu komunalnym na Firleju w Radomiu odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 79. rocznicę masowych egzekucji dokonanych przez Niemców w czasie II wojny światowej na mieszkańcach regionu radomskiego.

Sejm upamiętnił prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin

"15 marca 1869 r. w Kaliszu urodził się Stanisław Wojciechowski - wybitny spółdzielca, uczony i mąż stanu, a także drugi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uchwale przyjętej w drugim dniu 79. posiedzenia przez Sejm.

Kostów: uczczono pamięć Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Z udziałem kompani honorowej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych, parlamentarzystów i lokalnych władz, w Kostowie odbyły się dziś uroczyste obchody IX rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Panteon Górnośląski na 100-lecie powrotu do macierzy

W podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach już niebawem powstanie coś niezwykłego. Chodzi o Panteon Górnośląski, w którym upamiętnione zostaną osoby szczególnie ważne w historii regionu. Ma on zostać ukończony do 2022 roku, kiedy to świętować będziemy setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do macierzy.

Trwają prace ekshumacyjne na bydgoskiej „Łączce"

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz odwiedził dzisiaj ekipę Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, która pod kierunkiem dr Alicji Paczoskiej-Hauke, prowadzi prace ekshumacyjne na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. To tutaj, na bydgoskiej „Łączce”, komuniści potajemnie grzebali bestialsko zamordowanych patriotów.

POLICJANCI RATUJĄCY ŻYDÓW POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ

W minioną niedzielę obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To państwowe święto przypadające w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez niemieckich żandarmów Józefa i Wiktorii Ulmów, ich dzieci oraz ukrywanych przez tę rodzinę Żydów.

74 rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego w Łambinowicach

Pod honorowym patronatem Wojewody Opolskiego i przy honorowej asyście wojskowej, 17 marca 2019 r., w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf. W imieniu Wojewody Opolskiego w uroczystościach udział wziął pan Jacek Szumański, doradca wojewody.

Hołd dla jeńców wojennych z obozu w Żaganiu

Stalag Luft III był niemieckim obozem jenieckim, w którym podczas II Wojny Światowej przetrzymywano lotników sił alianckich – w miejscu jego istnienia funkcjonuje obecnie muzeum. W tym roku obchodzimy 75. rocznicę ucieczki 80 jeńców z obozu. W oficjalnych uroczystościach na terenie Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu wziął dziś udział minister Joachim Brudziński.

Przekazanie dla Muzeum Broni Pancernej niszczyciela czołgów Achilles

Na zaproszenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w uroczystości przekazania dla Muzeum Broni Pancernej zabytkowego niszczyciela czołgów Achilles, odrestaurowanego przez poznańską spółkę należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Prawda i Kłamstwa o Katyniu oczami młodzieży

W siedzibie Polskiego Radia Katowice odbyła się dzisiaj uroczystość wręczenia nagród w X Jubileuszowej edycji Konkursu Historyczno – Literackiego „Prawda i Kłamstwa o Katyniu”, organizowanego przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigę Wiśniewską pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. W uroczystości wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Obchody 38. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981

Dziś (15 marca) w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca tegorocznych obchodów 38. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981.

30. rocznica wykolejenia cystern z chlorem w Białymstoku

Złożeniem wieńca przy krzyżu-pomniku obok torów kolejowych w Białymstoku, gdzie 30 lat temu wykoleiły się cysterny przewożące chlor wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski uczcił sobotnie uroczystości związane z tą rocznicą.

100. ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ 1919-2019

Na fasadzie gmachu Komendy Głównej Policji 12 marca br. zawieszono dekorację okolicznościową upamiętniającą 100-lecie powstania Policji Państwowej.

Obchody 81. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystych obchodach 81. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Wojewoda Dolnośląski w imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników wydarzenia.

Ostrołęka: oficjalne zakończenie przebudowy siedziby Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Podczas wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego w Ostrołęce oficjalnie zakończono przebudowę siedziby Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Premierowi towarzyszyli m.in.: Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce.

Niezwykłe spotkanie z fotografem Powstania Warszawskiego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło spotkanie z fotografem Powstania Warszawskiego. Zbigniew Grochowski zaprezentował zdjęcia zrobione w czasie powstania i po jego zakończeniu. Opowiedział młodzieży między innymi o okolicznościach wykonania tych zdjęć oraz o swoim udziale w Powstaniu Warszawskim. Zaprezentowany został również film. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Ponad 250 km morderczej drogi. W Racławicach Śląskich upamiętniono Ofiary Marszów Śmierci

Tegoroczne wojewódzkie obchody rocznicowe Marszu Śmierci odbyły się w Racławicach Śląskich. Mieszkańcy Opolszczyzny już po raz trzeci spotkali się aby upamiętnić ofiary nieludzkiej wyprawy z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do obozu Gross-Rosen w podwrocławskiej Rogoźnicy.

75. rocznica akcji zbrojonej w Latowiczu

W niedzielę w powiecie mińskim odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 75. rocznicy akcji zbrojnej mającej na celu odbicie Polaków więzionych przez hitlerowców w budynku szkoły w Latowiczu. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc i Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

188. rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską

Była jedną z największych i najkrwawszych bitew powstania listopadowego. 188 lat temu na wschodnich przedpolach Warszawy, wojska Generała Józefa Chłopickiego powstrzymały szturm wojsk rosyjskich na Warszawę. W obchodach tego szczególnego aktu zbrojnego, który odbył się w rejonie Olszynki Grochowskiej, uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

UROCZYSTOŚCI W HUCIE PIENIACKIEJ

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w uroczystościach w Hucie Pieniackiej, gdzie uczczono pamięć pomordowanych Polaków.

188. rocznica Bitwy o Olszynkę Grochowską. "Chylimy czoła przed bohaterami tamtych dni"

188 lat temu w rejonie Olszynki Grochowskiej, położonej wówczas pod Warszawą, rozegrała się jedna z największych i najkrwawszych bitew Powstania Listopadowego. Choć nie dała upragnionej suwerenności, na którą musieliśmy czekać jeszcze prawie wiek, wlała w polskie serca wiarę w sens walki o niepodległą Polskę.

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W inowrocławskim Teatrze Miejskim odbył się dziś jubileusz 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas uroczystych obchodów Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Pamięci żołnierzy AK w Katowicach

W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 roku znoszę dla użytku zewnętrznego ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej – tak brzmiał rozkaz wydany 14 lutego 1942 roku przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, powołujący Armię Krajową.

77. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ – UROCZYSTOŚCI W RZESZOWIE

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział obchodach 77. rocznicy powstania Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów

LUBLIN: “W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”

"W drodze do niepodległości" to nazwa wystawy która od kilku dni gości w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego „Niepodległa” na lata 2017 – 2021, mającego na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta nowoczesna i atrakcyjna lekcja historii na terenie KMP w Lublinie będzie gościć do 22 lutego, następnie przekazana zostanie kolejnym instytucjom.

99. rocznica Zaślubin Polski z morzem

W Pucku i Gdyni odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą Zaślubin Polski z morzem. W Gdyni obchody rozpoczęła msza św. w auli Uniwersytetu Morskiego, której przewodniczył ks. bp. Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

Powstanie Wielkopolskie fundamentem odrodzonej Polski

W Babimoście z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka uczczono setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Hołd powstańcom oddali samorządowcy, weterani, młodzież i mieszańcy Ziemi Babimojskiej

„Chcemy szukać dobra naszej ojczyzny”

9 lutego 1919 r., dzień przed rozpoczęciem obrad Sejmu Ustawodawczego, na mszy świętej w warszawskiej archikatedrze zgromadzili się posłowie konstytuanty odrodzonej Rzeczypospolitej. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił abp Józef Teodorowicz, ormiańskokatolicki metropolita Lwowa, poseł na Sejm Ustawodawczy.

„Symbol siły, odwagi i ofiarności”. Marszałek Sejmu w 75. rocznicę udanego zamachu AK na „kata Warszawy”

W piątek 1 lutego br. w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające zamach oddziału Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej na Franza Kutscherę. Dowódca SS i policji w dystrykcie warszawskim, zwany „katem Warszawy” zginął 75 lat temu od kul żołnierzy batalionu „Parasol”. Akcję przeprowadzono w warszawskich Al. Ujazdowskich, uczestniczący w niej żołnierze AK mieli od 15 do 29 lat.

75. rocznica Akcji Bojowej "Kutschera"

Dokładnie 75 lat temu, przez specjalny oddział Kedywu Komendy Głównej AK „Pegaz”, przeprowadzona została akcja likwidacji „kata Warszawy”. W uroczystościach upamiętniających wydarzenie i biorących w nim udział żołnierzy wzięła udział Alicja Walecka Dyrektor Biura Wojewody.

Komitet organizacyjny obchodów wydarzeń sierpniowych „Gorzów 82”

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów wydarzeń sierpniowych „Gorzów 82”.

11. rocznica katastrofy lotniczej pod Mirosławcem

23 stycznia 2008 r. o godz. 19:07, przy podejściu do lądowania w Mirosławcu rozbił się wojskowy samolot transportowy CASA C-295. Pamięć 20 ofiar katastrofy, uczcili w środę ich bliscy, wojskowi oraz przedstawiciele władz. W uroczystościach uczestniczył wicewojewoda Marek Subocz.

Intelligenzaktion - wystawa warta zobaczenia

"Intelligenzaktion – niemiecka akcja eksterminacyjna przeciwko polskiej inteligencji na Śląsku 1939-1945” – to temat wystawy, którą można oglądać w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Z rozkazu Piłsudskiego: powstańcy styczniowi - żołnierzami Wojska Polskiego

21 stycznia 1919 r., a więc w przeddzień 56. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego - pierwszej obchodzonej w wolnej Polsce - Józef Piłsudski jako Wódz Naczelny wydał specjalny rozkaz dotyczący weteranów tego zrywu niepodległościowego. Dokument nie tylko sławił powstańców, uznając ich za "niedościgniony ideał zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych, za ostatnich żołnierzy Polski, walczącej o swą swobodę i wzór wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy". Naczelnik Państwa w swym rozkazie uznał także wszystkich weteranów zrywu niepodległościowego z 1863 r. za żołnierzy Wojska Polskiego z prawem noszenia munduru w dni uroczyste.

Upamiętnienie 74. rocznicy rozstrzelania działaczy podziemia niepodległościowego w Ciechanowie

17 stycznia br. odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary okupantów. W imieniu Wojewody Mazowieckiego wieniec na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza złożył Robert Kochański Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie.

"Dzieło, które stworzyło fundamenty ustrojowe nowoczesnej polskiej demokracji”

10 lutego 1919 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy tego wydarzenia posłowie, podczas 76. posiedzenia Sejmu, przyjęli przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia inauguracji historycznych obrad. "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie dzieła dokonanego przed stuleciem dla umocnienia państwa polskiego, wyraża najwyższy szacunek i składa hołd parlamentarzystom wchodzącym w skład Sejmu Ustawodawczego" - głosi treść przyjętego przez Sejm dokumentu.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona KSP

Dziś ( 9 stycznia) po południu w Komendzie Stołecznej Policji odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jej Patronowi - podinsp. Policji Państwowej Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu. W wydarzeniu wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Widowisko historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległości

„Droga ku niepodległości” to tytuł widowiska historycznego przygotowanego z okazji obchodów 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W wydarzeniu, które zorganizowano 4 stycznia w pobliżu Bazyliki Imienia NMP w Inowrocławiu, wzięło udział kilkuset wykonawców występujących na trzech specjalnie przygotowanych scenach.

100. rocznica wyzwolenia Kruszwicy

Obchody 100. rocznicy wyzwolenia Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim uczczono dziś przed południem podczas uroczystości patriotycznej przed Kolegiatą pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła. W wydarzeniu uczestniczył m.in. wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Rocznica śmierci Romana Dmowskiego

Równo 80 lat od śmierci Romana Dmowskiego, 2 stycznia wicewojewoda opolski Violetta Porowska oraz młodzież, uczcili pamięć jednego z ojców niepodległości.

Kaszubska premiera filmu "Piaśnica"

W piątek 28 grudnia w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się premiera filmu o niemieckiej zbrodni dokonanej w Lasach Piaśnickich. Niemcy zamordowali wtedy kilkanaście tysięcy Polaków./GALERIA ZDJĘĆ I FILM/

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – obchody w Warszawie

W piątek, 28 grudnia br. Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wziął udział w warszawskich obchodach 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Bydgoszczanie pamiętają o Powstańcach Wielkopolskich

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkańcy Bydgoszczy spotkali się na mszy św. w kościele garnizonowym oraz przy Pomniku Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. W uroczystościach uczestniczył wicewojewoda Józef Ramlau.

Sejm przypomina o swoich dziejach. Marszałkowie Izby I RP upamiętnieni

Na terenie kompleksu sejmowego, w pobliżu najstarszego budynku, z którego do dziś korzystają posłowie, powstaje galeria rzeźb przedstawiających wizerunki marszałków izby poselskiej z czasów I Rzeczypospolitej.

Wolna Polska. Wielkopolska. 100. rocznica zwycięskiego powstania

27 grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie - jeden z niewielu zrywów narodowych, zakończonych pełnym sukcesem.

Pamięci Ofiar Grudnia 70 w Gdyni

O godzinie 6 pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w Gdyni odbyły się rocznicowe uroczystości 17 grudnia mija 48 lat od tragicznego dnia, gdy wojsko i milicja oddały strzały do idących ze stacji SKM Gdynia Stocznia do pracy robotników.

To była największa tragedia stanu wojennego

To był wyjątkowo mroźny poranek. 16 grudnia 1981 roku o świcie górnicy z katowickiej kopalni „Wujek” przygotowywali się do rozpoczęcia pracy. Nie przypuszczali, że za parę chwil będą ofiarami gigantycznej operacji komunistycznej władzy, wymierzonej w „Solidarność” i miliony popierających ją Polaków. Pacyfikacja kopalni – jest jedną z najkrwawszych zbrodni wprowadzonego – zaledwie trzy dni wcześniej - przez gen. Jaruzelskiego stanu wojennego.

Po górnikach z Wujka mieli zginąć stoczniowcy!

13 grudnia 1981 roku Jaruzelski wprowadził stan wojenny. 16 grudnia 1981 r w Kopalni Wujek zamordowano 9 górników. Komunistyczna władza chciała rzucić Śląsk na kolana. 17 grudnia o świcie mieli zginąć stoczniowcy w Szczecinie!

Ogólnopolska premiera filmu „Piaśnica”

Film zrealizowało Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Przedpremierowy pokaz odbył się w Warszawie 10 grudnia.

151. rocznica narodzin Ojca Niepodległości

W krypcie Katedry Wawelskiej odbyły się dziś wyjątkowe uroczystości. W miejscu spoczynku Marszałka Józefa Piłsudzkiego uczczono 151. rocznicę jego urodzin.

Cenne dokumenty Pałacu Saskiego ułatwią odbudowę

Przed II wojną światową Pałac Saski był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W MON zachowały się dokumenty jego przebudowy. Ta dokumentacja sporządzona w roku 1923, potem aktualizowana, stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu odbudowy Pałacu Saskiego – powiedział Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie.

Obchody 188. rocznicy Powstania Listopadowego

Marszałek Sejmu: "Nie byłoby wolnej Polski bez powstańczych zrywów i patriotycznej tradycji"

Pamięć o roku 1918 i jeńcach Stalagu 369

Z inicjatywy konsula generalnego Francji w Krakowie Frederica de Toucheta na skwerze gen. Charlesa de Gaullea odbyły się dziś obchody setnej rocznicy zawieszenia broni w 1918 r. Uczczono również pamięć jeńców Stalagu 369. W uroczystościach wzięli udział m.in. wicewojewoda małopolski Józef Gawron oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Sejm Dzielnicowy i Powstanie Wielkopolskie w dawnych fotografiach i dokumentach

„Na drodze do niepodległości. Polski sejm dzielnicowy w Poznaniu (1918)” oraz „Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!” to tytuły dwóch wystaw otwartych w środę w Sejmie. Udział w wernisażu wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowego.

„By pamięć o tych, którzy przynieśli nam wolność nigdy nie zgasła”

Ekspozycja została otwarta w środę 21 listopada w Sejmie. Przedstawia ona dokumenty, plakaty i fotografie pokazujące wkład mieszkańców regionu piotrkowskiego w walkę o polską państwowość i suwerenność toczoną przed stu laty. Najciekawsze fragmenty swoich zbiorów z tego okresu udostępniło Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.

Obchody Święta Niepodległości w Kielcach

Konferencję prasową dotyczącą organizacji wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległości zorganizowała wojewoda Agata Wojtyszek. Wojewoda wraz z Komitetem Organizacyjnym Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowała dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego wiele atrakcji.

74. rocznica zsyłek na Syberię

W Chmielowie koło Parczewa odbyły się obchody upamiętniające wywiezienie mieszkańców gminy Dębowa Kłoda do łagrów sowieckich. By uczcić pamięć ofiar, w 74. rocznicę wydarzeń, na uroczystości przybył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz senator RP Grzegorz Bierecki.

Pierwsze znakowanie grobów Bohaterów w ramach akcji "Ocalamy"

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w pierwszym, uroczystym znakowaniu grobów bohaterów w ramach akcji przeprowadzanej wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu pn. "Ocalamy". Na cmentarzu komunalnym w Kamiennej Górze zostały oznakowane trzy groby: Kapitana Wojska Polskiego Józefa Sierocińskiego - adiutanta generała Hallera, Antoniego Bila - żołnierza wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej oraz Konrada Romanowskiego - legionisty i żołnierza Wojska Polskiego.

Piknik „Architekci Niepodległej” w Łęczycy

Na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy odbył się piknik historyczno-edukacyjno-artystyczny poświęcony kluczowym postaciom, które tworzyły naszą wolną ojczyznę. Organizatorem wydarzenia był wojewoda łódzki Zbigniew Rau oraz Urząd Miejski w Łęczycy.

Dziewiąta edycja międzynarodowego projektu Jesteśmy Razem

17 października już po raz dziewiąty młodzież polska i izraelska spotkały się na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince, by uczcić pamięć tragicznie zmarłych ofiar. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tal Ben-Ari Yaalon, Wiceambasador Izraela, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Jan Słomiak, Burmistrz Kosowa Lackiego oraz przedstawiciele samorządu.

Odsłonięcie pomnika gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego

Wojewoda Lubuski wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. Został on usytuowany na Skwerze przy ulicy Podzamcze w Międzyrzeczu.

Ziemiaństwo w Walce o niepodległą Ojczyznę

W Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyła się już VII sesja naukowa po tytułem „Historia Pisana Życiorysami”. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski w czasie tego spotkania skupiono się na ziemiaństwie, które brało czynny udział w odzyskaniu suwerenności przez Rzeczpospolitą.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Historii Polski

Dziś złożono akt erekcyjny, wbudowano kamień węgielny oraz kapsułę czasu do mobilnego bloku betonowego pod Muzeum Historii Polski. W uroczystości wziął udział Mateusz Morawiecki, Premier RP, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Dzień Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Dziś (30 września ) w Warszawie i Pruszkowie odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących im Pomoc. Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. w Katedrze Polowej WP, po której zgromadzeni wzięli udział w X Marszu Niepokonanych.

Państwo bez mapy

27 września obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Działając w latach 1939-1945 było fenomenem, który nie miał odpowiednika w żadnym innym kraju okupowanej Europy. Bohaterów cywilnej walki o niepodległość uczciliśmy podczas uroczystości przy tablicy na gmachu KPUW.

72. rocznica zbrodni na żołnierzach NSZ w Barucie

Było ich 140. Wszyscy walczyli o dobre imię Polski, dla której oddali własne życie – mowa o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, którzy zostali brutalnie zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD i UB we wrześniu 1946 r. W kolejną rocznicę okrutnych wydarzeń sprzed lat, w Barucie odbyły się uroczystości w których – jak co roku, udział wziął wojewoda opolski Adrian Czubak.

79. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W Rzeszowie odbyły się uroczystości z okazji 79. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tego dnia swoje święto obchodzili również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W obchodach uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Odsłonięcie pomnika "Pamięci Żołnierzom Wyklętym" w Lutyni

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika "Pamięci Żołnierzom Wyklętym" w Lutyni. Wojewoda objął inicjatywę swoim honorowym patronatem.

Upamiętnienie Cmentarza Żydowskiego w Gostyninie

Wczoraj, 20 września, w 130. rocznicę śmierci cadyka Jechiela Meira Gostininera odbyło się upamiętnienie Cmentarza Żydowskiego w Gostyninie oraz promocja szlaku historycznego. W tym wydarzeniu wzięła udział Anna Azari, Ambasador Izraela, Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku oraz Judyta Rozbicka – Prokopowicz Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Obchody Dnia Sybiraka we Wrocławiu

Ci ludzie zostali odarci z godności, ale nie udało się wydrzeć z ich serc miłości do Ojczyzny. Pielęgnowali tę pamięć i za to należy im się dozgonna wdzięczność, szacunek i podziękowania” – powiedział Wojewoda Dolnośląski podczas wystąpienia przy Pomniku Zesłańcom Sybiru we Wrocławiu.

79. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski upamiętnił ofiary agresji sowieckiej na Polskę. W poniedziałek złożył kwiaty na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku i przed Pomnikiem Mordu Katyńskiego w parku Planty.

Uroczystości pod pomnikiem „Homo Homini”

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w uroczystościach pod pomnikiem „Homo Homini”, gdzie upamiętniono ofiary zamachu na World Trade Center.

Architekci Niepodległej w Piotrkowie

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Piotrkowie Trybunalskim wyświetlono videomapping „Architekci Niepodległej” w ramach projektu własnego wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, sfinansowanego z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Minister Kasprzyk otworzył wystawę o budowniczych niepodległości

Wystawa „Powstała, by żyć”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, zaprezentowana po raz pierwszy 29 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, dotarła dziś do Lublina. Ekspozycja prezentująca archiwalne zdjęcia, plakaty czy mapy, okraszone cytatami uczestników ówczesnych wydarzeń, budowniczych niepodległości Rzeczypospolitej, będzie prezentowana na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkań Kultur.

Rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Stutthof

W Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyły się dziś uroczystości związane z 79. rocznicą pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Honorowy patronat na wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. - Zło i nienawiść w najczystszej postaci, symbol bestialstwa i świata bez wartości to właśnie KL Stutthof. Miejsce, gdzie blizny po dramatycznych wydarzeniach nie chcą i nie mogą się zabliźnić.(…) Szanowni Państwo, dziękuję że mogę być tu razem z Wami i wypełniać zobowiązania wobec przeszłości – podkreślił wojewoda.

Rocznica Września 1939 w Berlinie

1 września 2018 na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Berlinie odbyły się uroczystości upamiętniające 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w nich udział przedstawiciele Ambasady RP, władz Berlina i Brandenburgii, atachee wojskowi wielu krajów, członkowie organizacji polonijnych, klubów Gazety Polskiej, Związku Spadochroniarzy.

74. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto

29 sierpnia 1944 roku odjechał z Łodzi do Auschwitz ostatni transport Żydów z Litzmannstadt Getto. Z okazji siedemdziesiątej czwartej rocznicy tego wydarzenia zorganizowano na cmentarzu przy ul. Brackiej oraz na stacji Radegast uroczystości upamiętniające Żydów - ofiary łódzkiego getta. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Tczew. Prezydent RP na obchodach rocznicy wojny

Nigdy więcej wojny. (...) Nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej. Zaklinam nas wszystkich, a przede wszystkim młode pokolenie, by tak prowadzić politykę i polskie sprawy, aby nigdy więcej zagrożenie nie spłynęło na naszą Rzeczpospolitą – apelował Prezydent RP Andrzej Duda w Tczewie podczas uroczystości upamiętniających 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wystawa w rocznicę wybuchu II wojny światowe

W 79. rocznicę agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oddajemy hołd żołnierzom sił zbrojnych RP. Na ogrodzeniu Ministerstwa Sprawiedliwości prezentowana jest plenerowa wystawa, obrazująca wysiłek militarny Polaków na wszystkich frontach II wojny światowej.

Rocznica Porozumień Sierpniowych 1980 r. w Gdyni

W czwartek 30 sierpnia pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70 w Gdyni odbyły się uroczystości upamiętniające 38. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r. /Galeria zdjęć/

98. rocznica bitwy białostockiej 1920 roku

W środę w Białymstoku upamiętniono 98. rocznicę bitwy białostockiej z 22 sierpnia 1920 roku, zwycięskiej i uważanej przez historyków za największą w dziejach miasta. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście służb mundurowych złożył wieniec przy pomniku ofiar na cmentarzu wojskowym przy ul.11 listopada.

38. rocznica pierwszego strajku

W Tarnowskich Górach odbyły się dziś uroczyste obchody powstania NSZZ „Solidarność” oraz rocznicy pierwszego na Górnym Śląsku strajku, który wybuchł 38 lat temu w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos”. W obchodach uczestniczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, a także sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, parlamentarzyści, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy regionu.

Obchody 98. rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami

Bliscy krewni poległych, samorządowcy, przedstawiciele związków kombatanckich i społeczności lokalnych zebrali się w sobotę 18 sierpnia na cmentarzu garnizonowym w Płocku, aby oddać hołd obrońcom miasta poległym w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

„Termopile, polskie Termopile”

„Termopile, polskie Termopile. Tam ofiara młodej polskiej krwi. Pod kurhanem, we wspólnej mogile. Wolna Polska harcerzom się śni”- refren pieśni o kwiecie polskiej młodzieży, która oddała życie za wolną Polskę oddaje podniosły nastrój, który 18 sierpnia panował na cmentarzu Orląt Lwowskich oraz w Zadwórzu, gdzie życie w 1920 roku oddało ponad 300 chłopców.

98. rocznica Bitwy nad Wkrą

W sobotni wieczór w Borkowie odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów 1920 roku. Obchodzona tam od lat rocznica „Bitwy nad Wkrą” cieszy się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

74. rocznica bitwy pod Jerzyskami i Święto Wojska Polskiego

W asyście kompanii honorowej w Jerzyskach odsłonięto pomnik poświęcony Poległym Żołnierzom AK i NSZ. Okolicznościowy list od Premiera RP odczytał Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Wmurowanie kamienia węgielnego w Międzyrzeczu

Wojewoda Lubuski wziął udział w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę pomnika gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. Zostanie on usytuowany na Skwerze przy ulicy Podzamcze w Międzyrzeczu

75. rocznica wybuchu powstania w białostockim getcie

Dokładnie 75 lat temu Żydzi zamknięci w białostockim getcie wzniecili powstanie przeciwko Niemcom. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz białostoczanie uczcili w czwartek pamięć uczestników tamtych tragicznych wydarzeń.

98. rocznica Bitwy Warszawskiej – uroczystości w Ząbkach

Mieszkańcy, kombatanci i przedstawiciele władz uczcili 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Ząbkach. W uroczystości wziął udział Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Upamiętniono 81. rocznicę rozpoczęcia operacji polskiej NKWD

11 sierpnia w Warszawie przed pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie odbyły się uroczystości upamiętniające 81. rocznicę operacji polskiej NKWD.

Droga do Niepodległości w Kielcach

Wystawę edukacyjną „W drodze do Niepodległości” otworzyła wojewoda Agata Wojtyszek. W holu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego można oglądać ekspozycję prezentującą wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości oraz kształtowaniem polskiej państwowości.

Odsłonięcie pomnika generała broni Józefa Hallera w Jurczycach

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w podkrakowskich Jurczycach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika generała broni Józefa Hallera. W wydarzeniu wziął również udział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Hołd bohaterom 63 Dni

Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz Zastępca Komendanta Głównego SG płk SG Wioleta Gorzkowska oddali hołd Powstańcom Warszawy.

74. rocznica Powstania Warszawskiego

Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk wziął dziś udział w uroczystościach upamiętniających wybuch Powstania Warszawskiego. O godz. 16.50 odbył się uroczysty apel pamięci na placu przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Następnie zostały złożone kwiaty pod gdańskimi pomnikami : Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej oraz Harcerek i Harcerzy Miasta Gdańska pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.

Akademicy walczący w Powstaniu Warszawskim. Cześć ich pamięci!

Dziś obchodzimy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 o godzinie 17.00 rozpoczął się zryw, który miał przynieść Polakom upragnioną wolność. W walce o stolicę brało udział ok. 40-50 tysięcy Powstańców, zbrojne starcia trwały ponad dwa miesiące - dokładnie 63 dni.

Ten film jest hitem internetu a zablokował go YouTube!

"Tak Niemcy mordowali Polaków " przedstawia inscenizację pacyfikacji przez Niemców kaszubskiej wsi. Komuś to przeszkadzało i YouToube zablokował ten film. Po interwencji redakcji został przywrócony. /Zobacz co tak drażniło cenzorów/

74. rocznica Powstania Warszawskiego

W środę 1 sierpnia br. w Warszawie odbywają się główne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Podczas uroczystości Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej reprezentuje Marek Łapiński, podsekretarz stanu w MON.

Odsłonięto pomnik nagrobny gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego

Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska pacierz, co płacze, i piorun, co błyska" – fragment wiersza Juliusza Słowackiego „O Polsko!” zdobi odsłonięty 20 lipca 2018 r. pomnik nagrobny śp. gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego.

76. rocznica likwidacji warszawskiego getta

Marsz Pamięci upamiętniający ofiary likwidacji warszawskiego getta przeszedł w niedzielę, 22 lipca ulicami Warszawy. W wydarzeniu wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski

101. rocznica uwięzienia Marszałka

Gdańskie więzienie przy ul. Schiesstange (dzisiejszy Areszt Śledczy przy ul. Kurkowej) w 1917 roku stało się miejscem odosobnienia komendanta Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, późniejszego wodza naczelnego. Od uwięzienia mija właśnie 101 lat. Dziś odbyły się rocznicowe uroczystości, które honorowym patronatem objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

75. rocznica pacyfikacji wsi Krasowo-Częstki

75 lat temu Niemcy bestialsko zamordowali 257 mieszkańców wsi Krasowo-Częstki – 97 dzieci, 89 kobiet i 71 mężczyzn. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski we wtorek uczestniczył w uroczystości upamiętniającej rocznicę pacyfikacji podlaskiej wsi.

Odsłonięcie pomnika w Brzozowie-Antoniach

Wicewojewoda podlaski Jan Zabielski w niedzielę uczestniczył w odsłonięciu pomnika w hołdzie żołnierzom 3. Wileńskiej Brygady Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którzy 20 kwietnia 1946 r. pod Brzozowem-Antoniami-Muzyłami stoczyli zwycięską walkę z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa (UB), Milicji Obywatelskiej (MO) i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW).

W hołdzie litewskim lotnikom

15 lipca 1933 r. - w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem - litewscy lotnicy: Steponas Darius i Stasys Girenas, wystartowali z Nowego Jorku. Lecieli bez radia, by zabrać odpowiednią ilość paliwa. Zamierzali pokonać trasę o długości ponad 7 tys. km i pobić rekord długości lotu bez międzylądowania

W hołdzie tym, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami

11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w krakowskich obchodach 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości uczciło rocznicę Krwawej Niedzieli

W 75-rocznicę Krwawej Niedzieli wiceministrowie sprawiedliwości Patryk Jaki i Łukasz Piebiak złożyli wieniec pod Pomnikiem Rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Od dziś (11 lipca 2018 r.) na ogrodzeniu siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości prezentowana jest plenerowa wystawa poświęcona ofiarom ludobójstwa popełnionego na Polakach w latach 1943-1945 przez ukraińskich nacjonalistów. 11 lipca 1943 roku doszło do Krwawej Niedzieli, która była apogeum Rzezi Wołyńskiej.

Uroczystość z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP

W Kościele Ojców Bernardynów pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kole zainaugurowane zostały obchody z okazji 550. rocznicy Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. W uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa uczestniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, parlamentarzyści oraz władze miasta i powiatu kolskiego.

Wojewoda podlaski uczcił 187. rocznicę bitwy pod Sokołdą

187 lat temu pod Sokołdą powstańcy listopadowi stoczyli bitwę z wojskami carskimi. W czwartek w Kopnej Górze hołd bohaterom oddali wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, podlascy samorządowcy i mieszkańcy.

W hołdzie Naczelnemu Wodzowi

Wicewojewoda Andrzej Bętkowski uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę tragicznej śmierci Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Władysława Sikorskiego.

Uroczyste rozpoczęcie budowy siedziby Muzeum Historii Polski

Niewiele, ponad miesiąc od podpisania umowy na budowę stałej siedziby Muzeum Historii Polski na placu budowy została wbita pierwsza łopata. Dzisiaj po południu na terenie Cytadeli Warszawskiej, docelowego miejsca stałej siedziby MHP, odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące prace budowlane. W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Obchody 75. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w krakowskich obchodach 75. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego. W ich ramach odbyła się uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, podczas której homilię wygłosił ks. prof. Jacek Urban. Następnie na dziedzińcu przed Katedrą odbył się apel, w czasie którego został odczytany list od szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Kasprzyka. Głos zabrali również wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz prezes Oddziału Krakowskiego Związku Sybiraków Aleksandra Szemioth. Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty na sarkofagu gen. W. Sikorskiego w krypcie św. Leonarda.

W rocznicę tragicznych wydarzeń

Wojewoda Agata Wojtyszek i wicewojewoda Andrzej Bętkowski uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających ofiary pogromu w Kielcach 4 lipca 1946 r.

Pamięć pokoleń w Kielcach

Wojewoda Agata Wojtyszek wzięła udział w konferencji popularno-naukowej „Społeczność żydowska w Małopolsce”, która odbyła się w Archiwum Państwowym w Kielcach.

Krakowskie obchody 75. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego

4 lipca 1943 r. w katastrofie lotniczej w Gibraltarze zginął gen. Władysław Sikorski, premier Rządu RP na Uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zainaugurowano krakowskie obchody 75. rocznicy jego śmierci. Ich częścią jest wystawa „Polskie dzieci w Iranie w latach 1942-1945. Konsekwencje układu Sikorski – Majski” przygotowana z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Można ją oglądać od dziś w budynku naszego Urzędu (Kraków, ul. Basztowa 22, I piętro, korytarz przy gabinecie wojewody).

74. rocznica akcji „Burza”

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wraz z wojskiem oraz mieszkańcami uczcili 74 rocznicę akcji „Burza” w niedzielę pod pomnikiem żołnierzy AK przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Armia Krajowa atakowała Niemców wycofujących się ze wschodu. Stawką było wyzwolenie Białostocczyzny.

„Repatriacje – historia i współczesność”

W konferencji poświęconej tematyce repatriacji dedykowanej jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom społecznym na Podlasiu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Głównym organizatorem środowej debaty w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku (RODM).

Uroczystości przy bramie głównej Zakładów HCP Cegielski

Przy bramie głównej Zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu odbyły się dziś uroczystości rocznicowe w 62. rocznicę Powstania Poznańskiego Czerwca ‘56. Hołd robotnikom, którzy upomnieli się o Boga, wolność i chleb złożył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Pamięć bohaterów Czerwca uczcili także posłowie, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, samorządowcy, robotnicy oraz mieszkańcy. Listy okolicznościowe z okazji rocznicy nadesłali: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Radom pamięta o bohaterach czerwca 76

W obchodach upamiętniających wydarzenia radomskiego czerwca ’76 uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu towarzyszył Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki

„POWSTAŁA, BY ŻYĆ” – OTWARCIE WYSTAWY

25 czerwca w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie odbyło się otwarcie przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN wystawy „Powstała, by żyć”. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Uczczono pamięć Żydów spalonych w Wielkiej Synagodze w Białymstoku

W tym roku mija 77 lat od spalenia Wielkiej Synagogi. Wydarzenie to zapoczątkowało masową eksterminację ludności żydowskiej w Białymstoku. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście służb mundurowych złożył wieniec pod pomnikiem-kopułą Wielkiej Synagogi przy ulicy Suraskiej.

Specjalny zespół stworzy ekspozycję Muzeum Bitwy Warszawskiej

Mam przekonanie, że Państwa udział w zespole spowoduje, że będzie to ekspozycja godna czasu i miejsca. Jestem przekonany także, że skład zespołu, ludzi kompetentnych, doświadczonych gwarantuje zrealizowanie projektu pozytywnie – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

96 lat temu Górny Śląsk powrócił do Polski

20 czerwca 1922 r., na znak powrotu Górnego Śląska do Macierzy, tłum mieszkańców powitał na moście w Szopienicach wkraczające do Katowic oddziały Wojska Polskiego. Z okazji 96. rocznicy tego wydarzenia wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz wziął dzisiaj udział w uroczystościach, które odbyły się pod Pomnikiem Wolności oraz na placu Sejmu Śląskiego.

W drodze do niepodległości - wystawa w Olsztynie

W holu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego otwarto wystawę „W drodze do niepodległości”, która jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę wolności, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. W spotkaniu inaugurującym uczestniczył wojewoda Artur Chojecki, który podkreślił jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o dziejach naszej Ojczyzny.

20-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

W Siedlcach odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych. W uroczystości wziął udział Wicewojewoda Mazowiecki, Sylwester Dąbrowski.

Pamiętajmy o Kadetach!

Maj jest szczególnym miesiącem dla mieszkańców Śląska Opolskiego. Każdego roku, w nocy z 2 na 3 maja, mija kolejna rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego. W 1921 roku Ślązacy wykazali się ogromnym bohaterstwem w walce z Niemcami o Górę Świętej Anny, dworce kolejowe w Kędzierzynie i Oleśnie, a także jako Grupa Wawelberga wysadzających mosty kolejowe, co mocno skomplikowało zaopatrzenie niemieckich wojsk.

Rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty pod Pomnikiem Armii Poznań, podczas uroczystości z okazji 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, oddając hołd poległym bohaterom. W uroczystościach uczestniczyli także kombatanci, żołnierze, przedstawiciele policji, straży, wojska, parlamentarzyści, samorządowcy, harcerze, uczniowie poznańskich szkół oraz mieszkańcy miasta

Dziś Narodowy Dzień Zwycięstwa

Od 2015 roku 8 maja obchodzony jest w naszym kraju Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji na rynku w Opolu odbyły się uroczystości mające upamiętnić kolejną rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W upamiętnieniu ponad 70 milionów ofiar zbrodniczego konfliktu (w tym także 6 mln polskich ofiar) wzięła udział wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Dziś 73. rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 1945 r. nastąpiła oficjalna kapitulacja III Rzeszy Niemieckiej. Wcześniej kraje takie jak Polska zostały wyzwolone ze zbrodniczego niemieckiego terroru. Chwilami było to jednak wpadnięcie z przysłowiowego "deszczu pod rynnę" o czym może świadczyć ta pamiątkowa tablica znajdująca się we wsi Kierzkowo gmina Choczewo w województwie pomorskim.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej osoby internowane i represjonowane w stanie wojennym

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej osoby internowane i represjonowane w stanie wojennym. Tablica została umieszczona na ścianie więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.

W Lublinie otwarto wystawę poświęconą Żegocie

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim jest prezentowana wystawa poświęcona Żegocie, tajnej organizacji ratującej Żydów. Podczas otwarcia przedstawiciel wojewody lubelskiego Waldemar Posiadły, pełnomocnik ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów, przypomniał, że Żegota była organem państwowym. Podkreślił także, że państwo polskie zauważyło tragiczny los swoich sąsiadów, współobywateli i ruszyło z pomocą.

21. Rajd Śladami Powstańców Styczniowych

Ponad 700 zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP Chorągwi Białostockiej wędrowało w sobotę po Puszczy Knyszyńskiej. Brali udział w 21. Rajdzie Śladami Powstańców Styczniowych 1863 roku. W wydarzeniu wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

ŚWIĘTO 10 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH

29 kwietna br. w Łańcucie wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych 10 Pułku Strzelców Konnych.

Przasnyskie Spotkanie Muzealne

W Muzeum Historycznym w Przasnyszu 26 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie o tematyce historycznej. Czwartkowe wydarzenie, piąte z cyklu Przasnyskich Spotkań Muzealnych, zatytułowane było „Synowie Ziemi Przasnyskiej w grobach katyńskich”.

Ławki Niepodległości upamiętnią niepodległą Polskę

Ławki Niepodległości będą przypominać każdemu z nas o drodze naszego kraju ku niepodległości. W roku, w którym świętujemy stulecie niepodległej, jako priorytet postawiłem sobie stworzenie programu, który godnie, a zarazem nowocześnie uczci tę niezwykłą rocznicę – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji programu Ławka Niepodległości.

73. rocznica forsowania Odry

Na Cmentarzu Wojennym Siekierki w Starych Łysogórkach odbyły się 21 kwietnia uroczystości 73. rocznicy forsowania Odry.

Pamiętamy o policjantach II RP

Przy Grobie Policjanta Polskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające policjantów II RP będących ofiarami Zbrodni Katyńskiej. W uroczystościach zorganizowanych wspólnie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. wziął udział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.

Przejmująca wystawa w rocznicę powstania w getcie warszawskim

Od 19 kwietnia na ogrodzeniu siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości prezentowana jest plenerowa wystawa ukazująca działalność „Żegoty” – tajnej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, która pod okupacją niemiecką ratowała Żydów przed zagładą.

Nowy Pomnik Historii w Gdańsku!

20 kwietnia 2018 r. w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uroczyście ustanowił Twierdzę Wisłoujście Pomnikiem Historii. Dzięki nominacji Muzeum Gdańska będzie mogło pozyskiwać dodatkowe środki na prace remontowe.

Mieszkańcy Sejn uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej

W niedzielę w sejneńskiej bazylice pw. NNMP odprawiono mszę w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Następnie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary, w trakcie których wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski odczytał list ministra MON Mariusza Błaszczaka

Kwiecień to miesiąc pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej

Kwiecień to miesiąc pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Zbrodni, która przez lata była ukrywana, ale pamięć o niej przetrwała w zbiorowej pamięci Polaków. Także i w tym roku, w podniosłej atmosferze, z udziałem władz, przedstawicieli różnych instytucji i stowarzyszeń, a także licznie przybyłej młodzieży, w całym regionie odbywały się obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej.

78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej w Gorzowie

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Cmentarz Komunalny pod Pomnik „Krzyż Ofiar Katynia”

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w asyście służb mundurowych złożył kwiaty i zapalił znicz pod Pomnikiem Katyńskim.

W Praszce uczczono powstańców styczniowych

„Żołnierz polski musi być najlepszym i wybranym dzieckiem tej Matki Ziemi” – powiedział 11 kwietnia 1863 r. pod Praszką Józef Oxiński, dowódca oddziału powstańczego, który tego dnia stoczył bitwę przeciwko wojskom carskim.

Radzanów: uroczystości upamiętniające Powstańców Styczniowych

W regionie ciechanowskim odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające Powstańców Styczniowych. W spotkaniach tych wziął udział Kierownik Delegatury MUW w Ciechanowie, Krzysztof Bieńkowski.

Wystawa o generale Kuklińskim w Chełmie

Klub Służby Niepodległej w Lublinie wspólnie z Izbą Pamięci Generała Kuklińskiego w Warszawie zorganizował podsumowanie wystawy eksponowanej w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie pt. Generał Kukliński – Samotna Misja.

„Lasy a historia najnowsza"

Wojewoda Artur Chojecki uczestniczył w otwarciu miejsca historycznego pn. „Lasy a historia najnowsza". W miejscu nieistniejącej już warmińskiej leśniczówki Kieraj, w której w 1946 r. kwaterowali żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica i kapliczka.

Soldau - miasto na pograniczu śmierci

Kilkuset uczniów z olsztyńskich szkół uczestniczyło w projekcji filmu dokumentalnego „Soldau. Miasto na pograniczu śmierci” zorganizowanej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestników seansu filmowego powitał wicewojewoda Sławomir Sadowski, który przypomniał historię obozu Soldau i tragiczne losy osób, które się w nim znalazły.

Intelligenzaktion w Katowicach

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaprasza do obejrzenia wystawy „Intelligenzaktion”, której inauguracja odbędzie się 4 kwietnia o godz. 11.00 w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Historyczna wystawa na poczcie

Wicewojewoda Marek Subocz gościł na inauguracji wystawy edukacyjnej „W drodze do niepodległości” w Urzędzie Pocztowym przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie

Wojewoda o bohaterstwie Batalionów Chłopskich i manipulacjach PSL

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, w związku z szerzącą się dezinformacją na temat realizacji procesu dekomunizacji w regionie, odpowiedział na list wystosowany w imieniu wojewódzkich władz PSL. Poniżej prezentujemy jego pełną treść

Żołnierze niezłomni – przywróceni pamięci

W Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja popularnonaukowa „«Żołnierze niezłomni - przywróceni pamięci» podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956”, organizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Spotkanie swoim przemówieniem otworzył wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Gala konkursu „Niezłomne historie”

„Film, który nakręcę… Trójmiejskie przygody Żołnierzy Niezłomnych” – autorstwa Julii Terenowicz i „Żołnierze Wyklęci – moi bohaterowie – Wiktora Figurskiego - zajęły ex aequo pierwsze miejsce w konkursie Wojewody Pomorskiego pt. „Historie Niezłomne”. Dziś laureaci odebrali nagrody. – Dziękuję wam za udział i dziękuję za wzruszenie, które tymi pracami nam dostarczyliście – powiedział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Uroczystość ponownego odsłonięcia Pomnika Pamięci Policjantów II RP oraz funkcjonariuszy poległych na służbie

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uroczystości ponownego odsłonięcia Pomnika Pamięci Policjantów II RP oraz funkcjonariuszy poległych na służbie po 1990 roku. Podczas uroczystej zbiórki odsłonięto także tablice epitafijne funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, którzy zginęli w 2017 roku.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odbyło się wspólne złożenie kwiatów przed Pomnikiem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Polaków Ratujących Żydów, zlokalizowanym w łódzkim Parku Ocalałych. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Otwarcie wystawy „Żegota”

Poczta Polska we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej dokonała otwarcia wystawy „Żegota”. Wydarzenie ma związek z przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydow pod okupacją niemiecką. W oficjalnym otwarciu wystawy w gmachu Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pogrzeb dziesięciu żołnierzy 201. Pułku Piechoty

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wziął udział w piątkowej uroczystości na cmentarzu w Szumowie, na którym pochowano z ceremoniałem wojskowym szczątki dziesięciu żołnierzy ochotników z 1920 roku. Odkryto je w czasie prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na terenie sąsiedniej gminy Andrzejewo (woj. mazowieckie).

Wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom” otwarta w Sejmie

We wtorek 20 marca z okazji przypadającego za cztery dni Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w Sejmie została otwarta wystawa „Żegota - Rada Pomocy Żydom”. Patronat nad ekspozycją objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji.

Józef Bem, bohater dwóch narodów - uroczystości w Ostrołęce

W Ostrołęce wspólnie z węgierskimi gośćmi świętowano rocznicę wybuchu 15 marca 1848 roku powstania przeciwko Austrii.

Wystawa "Henryk Flame - rówieśnik Niepodległości"

Do 23 marca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu można obejrzeć wystawę "Henryk Flame - rówieśnik Niepodległości". Wystawa została przygotowana z inicjatywy wojewody opolskiego Adriana Czubaka, w związku z wojewódkzimi obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Obchody 50. rocznicy wydarzeń "Marca 68" na Politechnice Wrocławskiej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 50. rocznicy wydarzeń „Marca 68” na Politechnice Wrocławskiej

Obchody 50. Rocznicy Marca 68 w Łodzi

W całej Polsce trwają obchody 50. Rocznicy Marca ’68, w ramach których w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, odbył się spektakl „Życie przecięte” w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego. Podczas wydarzenia premiera Mateusza Morawieckiego reprezentował wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

IV Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych

W poniedziałek 5 marca odbyło się ostatnie wydarzenie kończące kilkudniowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – IV Opolski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. W wydarzeniu, które otworzył wojewoda opolski Adrian Czubak, wzięło udział 48 osób, co jest rekordem w historii konkursu.

Otwarcie wystawy „Milcząc, wołają”

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z udziałem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna otwarta została wystawa „Milcząc, wołają”.

15. Rocznica Protestów Rolniczych

W ramach uroczystości mszę świętą w intencji Ojczyzny i rolników w kościele parafialnym w Rajsku odprawił ks. Jędrzej Zaczyk. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie kwiatów przed obeliskiem w Marchwaczu przypominającym o jednym z największych protestów rolników sprzed 15 lat

Wystawa o generale Kuklińskim jeszcze do 26 lutego

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie odwiedziła grupa miłośników najnowszej historii Polski, zainteresowana wystawą o generale Kuklińskim. Paweł Żukowski, dyrektor generalny urzędu wręczył zebranym pamiątkowe wpinki z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Był też czas na wymianę zdań o trudnych losach naszej Ojczyzny.

Promocja książki „Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 w Poznaniu”

W Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się dzisiaj premiera unikatowej w skali kraju publikacji pod tytułem „Ofiary terroru i działań wojennych 1939-1945 w Poznaniu”. To pierwsza tego typu praca zawierająca wykaz osób, które poniosły śmierć w okresie niemieckiej okupacji na terenie Poznania. Patronat honorowy nad książką objął wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Młodzież z Hiszpanii śladami polskiej historii

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik spotkał się z grupą hiszpańskiej młodzieży. Z inicjatywy hrabiego Enriquea De Villamora Soralucea około 40 młodych ludzi po raz kolejny przybyło do Polski, aby poznać naszą historię śladami Armii Krajowej.

99. rocznica wyzwolenia Białegostoku spod okupacji niemieckiej

19 lutego 1919 roku z Białegostoku odjechał ostatni pociąg z niemiecką armią, która ewakuowała się do Prus Wschodnich. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, w asyście służb mundurowych złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wojewoda małopolski Piotr Ćwik zainicjował projekt „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918”. Celem tego przedsięwzięcia jest odkrycie miejsc w województwie małopolskim, które upamiętniają to, w jaki sposób społeczności lokalne naszego regionu celebrowały kolejne rocznice odzyskania niepodległości, zwłaszcza te okrągłe, i cieszyły się wolną Ojczyzną. Zapewne szczególnie wiele uda się wskazać obiektów powstałych w roku 1928 w ramach uczczenia pierwszego dziesięciolecia niepodległej Polski.

76. rocznica powstania Armii Krajowej

76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Utworzona 76 lat temu AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

76 lat temu powstała Armia Krajowa

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wojewoda gościł członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz Kombatantów

Obchody 78. rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir i 76 rocznica powstania Armii Krajowej

W niedzielnych uroczystościach zorganizowanych w Sejnach przez Koło Przyjaciół Sybiraków wzięli udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

78. rocznica zsyłki Polaków na Sybir

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Poznańskie obchody zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ofiar Polskiej Golgoty Wschodu w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.

98. rocznica zaślubin Polski z morzem

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucając platynowy pierścień do Zatoki Puckiej dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Dziś w Pucku spotkali się przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu i mieszkańcy miasta by uczcić 98. rocznicę tego wydarzenia. – Naszym zadaniem jest wykorzystać szansę jaką jest długa morska granica – napisał w liście do uczestników obchodów prezydent RP Andrzej Duda.

List Prezydenta do uczestników obchodów 75. rocznicy likwidacji getta w Białymstoku

Organizatorzy i Uczestnicy inauguracji obchodów 75. rocznicy likwidacji getta w Białymstoku

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W MUZEUM IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej było dziś miejscem spotkania Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami mediów zagranicznych.

Ojcowie Niepodległości” w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku

Prezydent Andrzej Duda otworzył w poniedziałek wystawę pt. ,,Niepodległa. Ojcowie Niepodległości” w dworku Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Ciechocinku.

Stalinowski terror w Marynarce Wojennej. "Oddali życie za suwerenną Polskę" - relacja z otwarcia wystawy w Sejmie

We wtorek w holu głównym Sejmu została otwarta wystawa "Honor - Prawda - Pamięć. Zbrodnie stalinowskie w Marynarce Wojennej", poświęcona przedstawicielom przedwojennej kadry oficerskiej Marynarki Wojennej oraz podoficerom i marynarzom, którzy padli ofiarą stalinowskich zbrodni. "Po długich latach doły śmierci ukazały całe okrucieństwo komunistycznego systemu, a historia upomniała się o prawdę" - głosi fragment listu Marszałka Sejmu, odczytanego podczas otwarcia ekspozycji.

Rocznica bitwy o Ławicę

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział 5 stycznia w uroczystości z okazji 99. rocznicy zdobycia lotniska Ławica. Wygrana przez powstańców wielkopolskich bitwa o podpoznańską Ławicę w 1919 roku miała istotny wpływ na rozwój polskiego lotnictwa. - Rok 2018 przynosi dwie niezwykle ważne rocznice dla Polski: stulecie odzyskania niepodległości i setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego - mówiła wicewojewoda.

99. rocznica wybuchu Powstania Wilekopolskiego

W kościele garnizonowym w Bydgoszczy i pod pomnikiem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego odbyły się obchody upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach wziął udział wicewojewoda Józef Ramlau.

Największa tajemnica stanu wojennego!

16 grudnia 1981 r w Kopalni Wujek zamordowano 9 górników. Komunistyczna władza chciała rzucić Śląsk na kolana. 17 grudnia o świcie mieli zginąć stoczniowcy w Szczecinie!

Iluminacja z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka

We wtorek 5 grudnia, w dniu 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, o godz. 15:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosi przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie. Będzie to jeden z elementów inaugurujących obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Upamiętnienie 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski wziął udział w uroczystości 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

O wojennych losach gdyńskich policjantów

We wtorek 14 listopada 2017 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się seminarium naukowe poświęcone Martyrologii gdyńskich policjantów w okresie II wojny światowej. Spotkanie zapoczątkowało projekt badawczy w tym temacie prowadzony wspólnie przez miasto Gdynię, Muzeum II Wojny Światowej oraz Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Centrum Badań o "Solidarności" w Krakowie

Pierwsze w Polsce i na świecie międzynarodowe centrum badań nad fenomenem Solidarności powstanie w Krakowie. W tej sprawie NSZZ Solidarność rozmawia z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ruszył „Korowód Niepodległości"

Patriotyczne zabawy, wystawy, ciekawe quizy, prelekcje historyczne i mnóstwo atrakcji dla młodszych i starszych – tak wyglądało pierwsze spotkanie z cyklu „Korowód Niepodległości”.

Upamiętnienie ofiar obozu Dulag 121

27 października odbyło się uroczyste zapalenie zniczy na kwaterze ofiar Powstania Warszawskiego na cmentarzu zlokalizowanym na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Pochowano tam 429 ofiar niemieckiego obozu przejściowego Dulag 121 utworzonego w Pruszkowie dla ludności Warszawy i okolic wypędzonej podczas Powstania Warszawskiego.

Wystawa „Żydzi w przestrzeni politycznej II RP”

W Sejmie została we wtorek otwarta wystawa „Żydzi w przestrzeni politycznej II RP”. Ekspozycję przygotowało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce przy współpracy z Polsko-Izraelską Grupą Parlamentarną. – To ciekawa lekcja historii o polskim parlamentaryzmie i obecności Żydów w jego tworzeniu – mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Relacja z otwarcia wystawy „Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch Narodów”

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki otworzył w środę w Sejmie wystawę ukazująca zasługi Tadeusza Kościuszki na rzecz polskiego ruchu niepodległościowego oraz jego dokonania w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wicemarszałek Terlecki odczytał podczas uroczystości list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Trwa budowa muzeum poświęconego żołnierzom wyklętym. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego oraz podpisania aktu erekcyjnego pod inwestycję udział wzięli m.in.: Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Arkadiusz Czartoryski, Poseł na Sejm RP, Robert Mamątow, Senator RP, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Janusz Kotowski, Prezydent Ostrołęki oraz biskup łomżyński Janusz Stepnowski.

Dzień Pamięci w Pruszkowie

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera uczestniczył w obchodach „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”. Dulag 121 był niemieckim obozem przejściowym dla cywilnej ludności Warszawy i okolic. Przez obóz przeszło od 390 tys. do 410 tys. osób. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski, Anita Czerwińska, Poseł na Sejm RP oraz Jacek Sasin, Poseł na Sejm RP.

Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni

Mottem przewodnim tegorocznego Festiwalu NNW jest zdanie z manifestu Janusza Krupskiego „Wolna Polska w wolnym świecie”. /Galeria zdjęć /

Upamiętnienie 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

Samorządowcy, kombatanci, żołnierze i mieszkańcy Ostrołęki spotkali się 24 września przy pomniku upamiętniającym 5 Pułk Ułanów Zasławskich, który stoi w Wojciechowicach. Z okazji święta pułkowego uczczono pamięć ułanów, którzy stacjonowali w mieście w 1921 r.

Rekonstrukcja bitwy pod Łomiankami

W niedzielę 24 września w Łomiankach zainscenizowana została walka z 1939 roku i szarża 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, upamiętniająca bitwę pod Łomiankami. Widowisko odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka i Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

100-lecie bydgoskiego harcerstwa

W niedzielę 24 września na Wyspie Młyńskiej odbyła się specjalna zbiórka z udziałem harcerzy oraz władz samorządówych./Galeria zdjęć i film/

Odsłonięcie pomnika poświęconego Honwedom

Przyjazne nastawienie państwa i żołnierzy węgierskich do Polaków uwidoczniło się podczas Powstania Warszawskiego. Węgierskie oddziały stacjonujące latem 1944 roku pod Warszawą nie uległy niemieckim naciskom wzięcia udziału w tłumieniu zrywu niepodległościowego polskiej stolicy i zachowały życzliwą neutralność – napisał w liście z okazji odsłonięcia pomnika żołnierzy węgierskich wspierających powstanie warszawskie 1944 roku, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

78. rocznica napaści Związku Radzieckiego

Kombatanci, przedstawiciele służb, harcerze, delegacje i mieszkańcy Poznania zebrali się pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu podczas organizowanych przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna wojewódzkich obchodów w 78. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

W Krakowie powstanie Muzeum im. gen. Władysława Andersa

Wojewoda Małopolski oraz Uniwersytet Pedagogiczny będą współdziałać w sprawie utworzenia w Krakowie Muzeum im. Generała Władysława Andersa. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Ćwika, Wojewodę Małopolskiego i Profesora dra hab. Kazimierza Karolczaka, Rektora Uczelni nastąpiło dziś w Krakowie. Inicjatywę objęła patronatem honorowym Anna Maria Anders, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a zarazem córka Generała.

78. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września przypada 78. rocznica natarcia ZSRR na wschodnie kresy Rzeczypospolitej. W uroczystości upamiętniającej to wydarzenie udział wziął Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Obchody odbyły się przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na skwerze Matki Sybiraczki.

Pamięć o Holocauście w Łodzi

29 sierpnia 1944 roku odjechał z Łodzi do Auschwitz ostatni transport Żydów z Litzmannstadt Getto. Z okazji siedemdziesiątej trzeciej rocznicy tego wydarzenia zorganizowano na cmentarzu przy ul. Brackiej oraz na stacji Radegast uroczystości upamiętniające Żydów - ofiary łódzkiego getta.

Zadwórze – hołd w Polskich Termopilach

Zadwórze - Polskie Termopile - jeden z najbardziej dramatycznych i krwawych epizodów walk o Lwów w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Zadwórze stało się symbolem bohaterskiej walki młodzieży lwowskiej. Batalion kpt. Bolesława Zajączkowskiego złożył wielką ofiarę krwi, lecz sama walka umożliwiła innym oddziałom polskim wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem oraz powstrzymała nawałę konnicy Budionnego.

Borkowo: 97. rocznica Bitwy nad Wkrą

Apel Poległych, złożenie wieńców i inscenizacja walk polsko-bolszewickich – w Borkowie k. Nasielska upamiętniono 97. rocznicę Bitwy nad Wkrą. W wydarzeniu uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Złożenie kwiatów w byłym miejscu internowania w Strzebielinku

W niedzielę 13 sierpnia złożono kwiaty w miejscu dawnego internowania więźniów politycznych podczas stanu wojennego w grudniu 1981 roku/Galeria zdjęć/

Na straży pamięci o bohaterach I wojny światowej. Cmentarze wyremontowane z budżetu Wojewody

Zakończyły się prace na cmentarzu z czasów I wojny światowej przy ul. Siostry Faustyny w Krakowie. 9 sierpnia odbioru prac renowacyjnych ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonała Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, kierownik Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego.

Rekonstrukcja walki w centrum Kielc

Rekonstrukcją historyczną przed Hotelem Bristol w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zainaugurowała wojewódzkie obchody Narodowego Roku Niepodległości.

102. rocznica Bitwy pod Jastkowem. Odsłonięto tablicę Piłsudskiego

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystościach 102. rocznicy Bitwy pod Jastkowem. 31 lipca 1915 roku rozpoczął się szturm I Brygady Legionów Polskich brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz 4. pułku piechoty III Brygady Legionów Polskich pod dowództwem ppłk. Bolesława Roi, na ufortyfikowane pozycje rosyjskie pod Jastkowem. Przez trzy dni legioniści próbowali bezskutecznie zdobyć umocnienia rosyjskie, jednak udało się to dopiero 3 sierpnia, na skutek przełamania frontu pod Dęblinem

Wicewojewoda oddał cześć ofiarom I wojny światowej

6 sierpnia 2017 r. w Rudce nieopodal Wierzchosławic odbyła się uroczystość upamiętniająca ofiary I wojny światowej. Na miejscowym cmentarzu pochowano szczątki ofiar Wielkiej Wojny, których groby ekshumowano w ostatnich miesiącach. W wydarzeniu, podczas którego oddano hołd tym, którzy zginęli w 1914 roku wziął udział wicewojewoda Józef Gawron.

Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Międzypokoleniowe spotkania z powstańcami, okolicznościowe przemówienia, składanie wieńców i symboliczna minuta ciszy w godzinę „W”. Tak w Warszawie i na Mazowszu uczczono pamięć o poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego żołnierzy podziemia AK.

Setna rocznica uwięzienia Marszałka

22 lipca mija sto lat od osadzenia w gdańskim więzieniu komendanta Legionów Polskich brygadiera Józefa Piłsudskiego oraz pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego, Szefa Sztabu I Brygady Legionów (w celi przebywali od 23 do 29 lipca).

37. rocznica Lubelskiego Lipca. Uroczystości w Świdniku

Wojewoda lubelski wziął udział w obchodach 37. rocznicy Lubelskiego Lipca. – Bez odwagi nic by się nie udało – podkreślił Przemysław Czarnek, wspominając wydarzenia z 1980 roku.

Pierwszy raz w Polsce – Raport Witolda

Pierwsze oficjalne wydanie raportu rotmistrza Witolda Pileckiego o życiu w niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz, trafiło właśnie w ręce Polaków. Jego autorem jest sam rotmistrz, który z własnej woli trafił do obozu.

Otwarcie wystawy w Muzeum II Wojny Światowej

W tym roku przypada 122. rocznica jego urodzin. Wielki patriota, do końca życia wierny ideom Piłsudskiego, organizator i pierwszy dowódca Armii Krajowej, zamordowany przez Niemców i skazany na zapomnienie przez władze PRL. Mowa o generale Stefanie Roweckim – Grocie. W otwarciu wystawy poświęconej jego życiu uczestniczył Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Dzień Jakuba w Wejherowie 2017

Tradycyjnie jak co roku dzeń patrona miasta uczcili uczniowie Wejherowskiej Samochodówki czyli Zespołu Ponadgimnazjalnego nr 4 .Wczoraj 26 maja uczniowie przeszli ulicami miasta pod pomnik Jakuba Wejhera.Udział w uroczystości wziął min Radny Powiatu Wojtek Rybakowski /Galeria zdjęć/

Polskie wiktorie

Zwycięskie polskie bitwy – od Cedyni przez Grunwald aż po zdobycie Berlina – zostały przypomniane w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. W otwarciu ekspozycji, która nosi tytuł „Banderia prutenorum – Chorągwie zwycięskie – Polskie viktorie, wzięli udział dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Suski oraz kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Prace IPN na "Łączce"

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odwiedził w piątek 12 maja br. „Łączkę” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, gdzie prowadzone są prace archeologiczno-ekshumacyjne przez specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej.

Kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Gdyni

W 82 rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów /galeria zdjęć/

W rocznicę bitwy pod Kuryłówką

W niedzielę w Kuryłówce (woj. podkarpackie) odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne w 72. rocznicę zwycięskiej bitwy między oddziałami Narodowej Organizacji Wojskowej dowodzonymi przez mjr. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” a oddziałami sowieckiego NKWD.

Rocznica zakończenia II Wojny Śiwatowej a dla Polski dalsze zniewolenie.

Wczoraj cały świat obchodził kolejną, 72 rocznicę zakończenia wojny. Polska jako jedyny kraj której żołnierze walczyli na wszystkich frontach i płacili własną krwią za wyzwolenie innych krajów, popadł wtedy w sowiecką niewolę.

150. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta

W niedzielę przypadała 150. rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925) – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, który pozostawił po sobie nowele i powieści przedstawiające życie wszystkich warstw naszego społeczeństwa przełomu XIX i XX wieku.

O Urzędzie Bezpieczeństwa w wejherowskim muzeum

W piątek 28 kwietnia odbyła się promocja książki dr. Daniela Czerwińskiego pt. „Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945-1956” Na spotkaniu zostala zaprezentowana również publikacja pt. Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945-1956) /Galeria zdjęć/

Tak sowieci wyzwalali Polskę

Dzisiaj przypada rocznica tej tragedi. To jeden ze smutnych a jakże wymownych przykładów przyjaźni polsko-radzieckiej. Taka tablica stoi na uboczu w miejscowości Kierzkowo w gminie Choczewo na Pomorzu Gdańskim. Pijani żołdacy sowieccy zamordowali bezbronnego polsiego milicjanta który też się cieszył z wyzwolenia Polski i pokonania niemieckich zbrodniarzy !

26. Marsz Żywych z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 24 kwietnia br. wzięła udział w 26. Marszu Żywych. W trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau wyruszyło wczoraj kilka tysięcy Żydów i Polaków. Obecni byli również ministrowie edukacji z krajów europejskich i Izraela.

Konstytucja 3 Maja w Szczecinie

W minioną sobotę oryginał Konstytucji 3 Maja trafił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W uroczystości uczestniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Ravensbrück-rocznica wyzwolenia

W niedzielę 23.kwietnia 2017 odbyły się na terenie byłego obozu koncentracyjnego uroczystości związane z 72 rocznicą oswobodzenia przez Armię Czerwoną.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Minister Mariusz Błaszczak uczestniczył w czwartek w obchodach ,,Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”, które odbyły się na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie. Szef MSWiA oddał hołd poległym funkcjonariuszom Policji oraz złożył wieniec pod Obeliskiem ,,Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

W hołdzie ofiarom wielkiego terroru

Składam serdeczne podziękowania dla autorów publikacji. Jest ona niezwykle ważna. Publikacja wpisuje się w program przywracania pamięci o tych, którzy zginęli w czasach wielkiego terroru – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas promocji publikacji „Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków”.

PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Oni najczęściej Święta spędzali w lesie bo bronili Polski przed okupacją albo niemiecką albo sowiecką. A tak wyglądała przysięga Żołnierzy wtedy Wyklętych !/Zobacz film/

Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej

Dziś w Poznaniu w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i drugiej masowej zsyłki Polaków na Sybir, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru, oddając hołd pomordowanym Polakom na Wschodzie. W uroczystościach uczestniczyli też kombatanci, członkowie rodzin katyńskich, potomkowie Sybiraków, przedstawiciele służb, organizacji, stowarzyszeń, parlamentarzyści, harcerze, mieszkańcy Poznania i młodzież.

Dzisiaj mija rocznica Bitwy pod Racławicami

4 kwietnia 1794 roku polskie wojsko wraz z pospolitym ruszeniem słabo uzbrojone i mniej liczne pokonało armię sowiecką w nierównej walce. Było to wielkie zwycięstwo pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Upamiętnia to Panorama Racławicka - monumentalne dzieło które każdy Polak powinien zobaczyć ( Film )

Gala konkursu „Historie niezłomne"

Maria Dopke (kategoria - szkoły podstawowe), Aleksandra Pajda (kategoria - gimnazja) i ex aequo Julia Peplińska i Patryk Szymczak (kategoria - szkoły ponadgimnazjalne) – to laureaci konkursu Wojewody Pomorskiego „Historie niezłomne”. Dziś w sali im. Lecha Kaczyńskiego odebrali z rąk wojewody Dariusza Drelich nagrody – tablety, książki i bony upominkowe.

Obchody 72. rocznicy wyzwolenia Gdyni

W dniu dzisiejszym 28 marca 2017 r obchodzono uroczystość wyzwolenia Gdyni z pod okupacji niemieckiej, którą zastąpiono sowiecką. /Galeria zdjęć/

Kwiaty pod obeliskiem przy ul. Strzeleckiej

W niedzielę 12 marca złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym wyzwolenie Wejherowa spod okupacji niemieckiej w 1945 roku./Galeria zdjęć/

Jak Oskar komunę obalał - projekcja filmu.

W piątek 24 lutego w kinie Iluzjon w Warszawie odbyła się projekcja ważnego filmu dokumentalnego upamiętniającego 35 rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Po filmie odbył się panel dyskusyjny z udziałem Andrzeja Kołodzieja, Kornela Morawieckiego oraz dr Jarosława Szarka/Galeria zdjęć/

Był jednym z Niezłomnych !

Kapitan Czesław Dziubek ps."Hardy" ur.26.11.1913 r. w Uniejowie Rędziny pow. miechowski pod Krakowem syn Franciszka (1889-1935) i Joanny z domu Warchala (1898-1973). Miał 3 braci Jana (1909-1990), Antoniego(1920-1993) i Augustyna (1923-żyje) oraz 2 siostry Józefę (1911-1984) i Marysię (1916-2006). Zmarł 11.07.1978r. w Wejherowie woj. pomorskie, gdzie jest pochowany. Za zasługi w walce z okupantem niemieckim w II Wojnie Światowej został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

Mazurek Dąbrowskiego naszym hymnem od 90 lat

Ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski, to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Ta pieśń towarzyszyła Polakom w trudnych momentach i w chwilach chwały - powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji podczas obchodów 90-lecia ustalenia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym.

Porozumienie dla krzewienia historii Żołnierzy Wyklętych

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uczestniczył dzisiaj (23 lutego) w podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL a Wojskowym Biurem Historycznym im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Uroczystość miała miejsce w dawnym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie powstanie siedziba Muzeum.

Powstanie Wielkopolskie to symbol chwały i wspaniałego zwycięstwa – wicemarszałek Brudziński otworzył wystawę w Sejmie

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do Niepodległości” to tytuł wystawy prezentowanej od dziś w gmachu głównym Sejmu. W uroczystym otwarciu udział wzięli wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Tomasz Łęcki oraz posłowie i senatorowie. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Nagrodzono laureatów konkursu historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r.

Wicewojewoda Jan Chrząszcz, wraz z posłem Jackiem Falfusem, śląską kurator oświaty Urszulą Bauer, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdaleną Szewczuk-Szturc oraz zastępcą dyrektora tegoż wydziału Andrzejem Krzystyniakiem, wziął dziś udział w uroczystym wręczeniu nagród laureatom konkursu historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945 r.

75. rocznica powstania Armii Krajowej – obchody w Warszawie

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz uczestniczył w obchodach upamiętniających 75. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Złożył kwiaty pod pomnikami generała Stefana Roweckiego „Grota” i Polskiego Państwa Podziemnego.

Minister Sellin o polityce historycznej Państwa Polskiego.

Podczas spotkania z mieszkańcami Sopotu w dniu 13 lutego 2017 r. minister Jarosław Sellin mówił min. o polityce historycznej Państwa Polskiego./Posłuchaj wypowiedzi/

75. rocznica powołania AK

Z udziałem wicewojewody Marka Subocza odbyły się dziś w Szczecinie obchody 75. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

Historia Sprawiedliwych z Markowej dotarła do 40 krajów

Po otwarciu Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu artykuły o Polakach ratujących Żydów ukazały się w 40 krajach świata – poinformował w Rzeszowie wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak. Twórcą Muzeum jest obecny wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.

Upamiętnili Powstanie Wielkopolskie

Siódma edycja Turnieju pamięci Powstania Wielkopolskiego przeszła do historii. Rozgrywki zorganizowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z ośrodkiem Kibice Razem-Lech Poznań. Patronat nad turniejem objęły NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska i Miasto Poznań.

Z inicjatywy posła Bartłomieja Wróblewskiego Sejm upamiętnił "Sokoła"

Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą 150-lecie Sokoła, najstarszej polskiej organizacji sportowo-wychowawczej. Ideę stowarzyszenia wyraża hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Towarzystwo przyczyniło się do rozwoju nowoczesnej kultury fizycznej i polskiego sportu. Warto podkreślić, że to podczas „II Zlotu Sokoła” we Lwowie 14 lipca 1894 rozegrano pierwszy mecz piłkarski na ziemiach polskich. Sokolstwo odegrało również istotną rolę w powstaniu harcerstwa polskiego, które zyskało z jego strony wsparcie kadrowe, organizacyjne i materialne

Konferencja nt. Roku gen.Józefa Hallera

6 lutego br. w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca ustanowienia Roku gen. Józefa Hallera z udziałem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i podsekretarza stanu w MON prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego

Pierwsze wydanie "Dziennika czynności" gen. Sikorskiego

Historycy KUL, lubelskiego oddziału IPN oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wydali 1. tom „Dziennika czynności Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego”. Publikacja jest krytyczną edycją naukową bardzo ważnego źródła do badania dziejów II wojny światowej z polskiej perspektywy - diariusza czynności gen. Władysława Sikorskiego za lata 1939-1943

Dźwigozaury zaświecą!

Zakończyła się renowacja trzech portowych żurawi stojących na Nabrzeżu Starówka w sąsiedztwie Trasy Zamkowej. Odświeżone kolory wyremontowanych dźwigów zostaną dodatkowo wyeksponowane dzięki podświetleniu konstrukcji.

Konkurs na koncepcję architektoniczną Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL rozstrzygnięty!

Podczas konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego zostały dziś (26 stycznia) ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Pamiętajmy i czcijmy pamięć bohaterów Powstania Styczniowego

Mszą świętą w intencji powstańców styczniowych oraz wszystkich, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, rozpoczęły się obchody 154 rocznicy Powstania Styczniowego. W uroczystościach zorganizowanych przez Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz środowiska patriotyczne Olsztyna uczestniczyli między innymi wojewoda Artur Chojecki i wiceminister Jerzy Szmit.

Obchody wybuchu Powstania Styczniowego z udziałem wiceministra edukacji

W piątek, 20 stycznia br. wiceminister edukacji złożył wieniec przy pomniku Romualda Traugutta znajdującym się w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

20 stycznia 1920 r. Bydgoszcz powróciła do Macierzy

O tym, że nie będzie silnej Bydgoszczy bez silnego regionu i silnego państwa mówił podczas uroczystości na Placu Wolności wicewojewoda Józef Ramlau.

"Odkrywamy naszą historię" - podsumowanie V Konkursu Historycznego

W środę w siedzibie MSWiA miało miejsce podsumowanie V Konkursu Historycznego "Odkrywamy naszą historię" pod Patronatem Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku 2016 wydarzenie odbywało się również w formule II Międzynarodowego Konkursu na temat: "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości".

Dofinansowanie miejsc pamięci

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy dotyczące wspierania opieki nad miejscami pamięci. Dotacja dla opiekunów może wynieść nawet pół miliona złotych.

Zwyciężyli 98 lat temu

Największe polskie powstanie zakończone sukcesem – Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Szybko objęło także Kujawy i Pałuki. W bydgoskich obchodach rocznicy uczestniczył wicewojewoda Józef Ramlau.

MSWiA uczciło pamięć Cichociemnych

Od 19 grudnia na ogrodzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od strony ul. Rakowieckiej prezentowana jest wystawa o Funkcjonariuszach Policji Państwowej, Cichociemnych Żołnierzach AK.

Wernisaż wystawy Fenomen „Solidarności”

Z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Wicewojewoda Artur Standowicz otworzył wystawę Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski 1980-1981. Przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej ekspozycję oglądać można w holu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do 29 grudnia.

Grudzień 70 , Grudzień 81. Otwarcie wystawy w PUW

Zdjęcia, opisy i nieznane dotychczas mapy z 1970 roku odnalezione w Centralnym Archiwum Wojskowym składają się na wystawę poświęconą ofiarom i wydarzeniom Grudnia’70 oraz Grudnia’81 w Trójmieście. Dziś wystawa, której inicjatorem był Dariusz Drelich, wojewoda pomorski została otwarta. Będzie można ją oglądać do końca grudnia.

Kościół „Solidarności” w Gdyni wpisany do rejestru zabytków

Charakterystyczna biało-niebieska tabliczka zawisła 30 listopada 2016 r. na elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej w Gdyni. To znak, że świątynia, która w latach 70. była centrum pomocy dla rodzin ofiar zbrodni Grudnia 1970, a w latach 80. stała się jedną z opok „Solidarności” w Gdyni, została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków.

V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w Rzeszowie

25 listopada 2016 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie odbyła się V edycja Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

Uroczystość odsłonięcia popiersi Bohaterów w Głogowie

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak uczestniczył w uroczystości odsłonięcia popiersi Bohaterów w Głogowie. Na postumentach upamietniono: generała Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil, majora Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, podporucznik Danutę Siedzikównę ps.Inka oraz pułkownika Witolda Pileckiego.

10 listopada 1980 r. Rejestracja „Solidarności”

24 września 1980 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zostaje złożony wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność”.

Trudna niepodległość - wywiad z historykiem dr. hab. Pawłem Duberem

Zacznijmy od słów Marszałka Piłsudskiego: „Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień. Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większą, gdyby nie troska, że zbieracie się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej, nieszczęsnej wojnie świat cały, a z nim i Polska, czekają z tęsknotą upragnionego pokoju". Ile prawdy jest w tym cytacie?

Na paradę niepodległości przyjechali z Białorusi

Młodzież i nauczyciele z polskiej szkoły na Białorusi odwiedzili Gdańsk, by wziąć udział w radosnej paradzie z okazji Święta Niepodległości. Nasze miasto pokażą im uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Gala konkursu "Malujemy Historię - Pokonujemy Granice"

Wystawa "Historia Polski" , teatralne i muzyczne występy dzieci, słowa podziękowania i uroczysty obiad – złożyły się na galę konkursu "Malujemy Historię - Pokonujemy Granice" organizowanym przez Fundację Kochajmy Zabytki. Na spotkaniu nie zabrakło Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego.

Budynki postoczniowe w rejestrze zabytków

Dwadzieścia jeden obiektów, nabrzeże dawnego basenu dokowego, relikty dwóch pochylni, trzy żurawie, plac, a także nazwy ulic – do rejestru zabytków trafił właśnie zespół budowlany Stoczni Gdańskiej od okresu Stoczni Cesarskiej do 1989 w Gdańsku.

91. rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza

Złożenie wieńców, defilada wojskowa oraz oddanie salwy honorowej to główne punkty obchodów 91. rocznicy utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. W uroczystości udział wziął Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

75. rocznica deportacji Żydów z Europy Zachodniej do Litzmannstadt Getto

Na Stacji Radegast w Łodzi odbyły się oficjalne obchody 75. rocznicy deportacji Żydów z Europy Zachodniej do Litzmannstadt Getto. Następnie uroczystości przeniosły się na Cmentarz Żydowski, gdzie zapalono symboliczne znicze upamiętniające ofiary II wojny światowej, deportowane do Litzmannstadt Getto.

XXXVI Rocznica Protestu Głodowego Kolejarzy

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w obchodach XXXVI Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy. W swoim przemówieniu Wojewoda podziękował Kolejarzom za odwagę, ofiarność i solidarność w walce o lepszą przyszłość dla siebie, swoich rodzin i wszystkich ludzi pracy

W hołdzie ofiarom zbrodni z Huty Pieniackiej

Ceremonialną mszą świętą w kościele o. Franciszkanów we Wschowie rozpoczęły się uroczystości w intencji ofiar zbrodni z Huty Pieniackiej. W trakcie mszy została poświęcona tablica upamiętniająca ofiary zagłady dokonanej na mieszkańcach terenów ówczesnych Kresów II Rzeczypospolitej.

72. rocznica przybycia Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

72 lata temu, kilka dni po podpisaniu "Układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie"do niewoli niemieckiej dostało się kilkanaście tysięcy Powstańców. Największa grupa została wywieziona do Stalagu 344 Lamsdorf, czyli obozu w dzisiejszych Łambinowicach. 6 października przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich - Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf odbyła się uroczystość z udziałem Adriana Czubaka, wojewody opolskiego.

Pomnik poświęcony żołnierzom AK stanął na Cmentarzu Witomińskim

W czwartek 6 października na Cmentarzu Witomińskim został odsłonięty pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej spoczywającym na wszystkich gdyńskich nekropoliach.

Uroczystości patriotyczne w Rzeszowie

W Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego oraz powstania Szarych Szeregów. W obchodach upamiętniających wydarzenia wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Ruszył VIII Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni Wykleci

Środa, 28 września jest pierwszym dniem 8. edycji Festiwalu Filmowego „Niepokorni Niezłomni, Wyklęci". To jedyne w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej wydarzenie, szeroko prezentujące audiowizualne prace poświęcone „Żołnierzom Wyklętym" oraz polskiej historii od 1939 do 1989 roku. Prezentowanych jest 27 filmów w ramach konkursu głównego, 15 audycji w konkursie na słuchowisko radiowe, ponadto 17 obrazów podczas pokazów pozakonkursowych oraz w sekcji „Panorama".

Działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego

W niedzielę, 25 września podczas mszy świętej w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy, będącej elementem obchodów 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wicewojewoda Józef Ramlau złożył wiązankę kwiatów pod tablicą poświęconą żołnierzom Armii Krajowej.

77. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

Polskie Państwo Podziemne - państwo, którego próżno by szukać w innych krajach Europy. W polskich ruchu oporu działało około 200 tysięcy ludzi. To członkowie Służby Zwycięstwu Polsce, Związku Walki Zbrojnej i wreszcie Armii Krajowej. Dziś mija 77. lat od utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej (przy ul. Wiejskiej) w Warszawie, odbyły się dzisiaj (27 września 2016 r.) uroczyste obchody 77. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości.

Święto 5. Pułku Ułanów Zasławskich

Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska jest bezpieczna dzięki rozwijającej się gospodarce, że Polska jest bezpieczna dzięki patriotycznej młodzieży. Polska jest bezpieczna dzięki tradycji i sile jaką wy przez całe swoje życie wkładaliście w tę świętą ziemię - powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zwracając się do uczestników uroczystości w Ostrołęce.

Odsłonięcia Tablicy Memoriałowej w wejherowskiej kolegiacie

Tablica Memoriałowa zostały ufundowana z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Zawodowych Jednostki Wojskowej z Wejherowa /Galeria zdjęć/

Szef MSWiA upamiętnił ofiary egzekucji w Puszczy Kampinoskiej

Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach na Cmentarzu – Mauzoleum w Palmirach, upamiętniających wybuch II wojny światowej oraz ofiary egzekucji w Puszczy Kampinoskiej.

III edycja bezpłatnych warsztatów filmowych „Opowiem TWOJĄ historię”

Poznańska Fundacja Sztuki i Edukacji Filmowej „SZTUKA POZNANIA” zaprasza Wielkopolskich uczniów, studentów, wszystkich chętnych zgłębienia tajników sztuki filmowej (od podstaw). Grupa wyłoniona przez organizatorów stworzy razem, pod okiem zespołu specjalistów i z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, swoje oryginalne dzieło filmowe, poświęcone wybranemu przez siebie działaczowi wielkopolskiej opozycji demokratycznej (lat 1976-1989).

Malbork. Masowy grób ofiar wojny - odsłonięcie tablicy

Na mogiłę natrafiono podczas prac rozbiórkowych na terenie przeznaczonym pod budowę hotelu. Według IPN w zbiorowej mogile (ponad 2 tysiące ofiar) w Malborku, poza niemieckimi mieszkańcami tego miasta, mogli zostać pochowani także uciekinierzy z Prus Wschodnich

Książka o generał Elżbiecie Zawackiej

W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś ( 9 września ) prezentacja książki dr Katarzyny Minczykowskiej pt.: Cichociemna Generał Elżbieta Zawacka "Zo".

XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

W piątek (09.09.2016r.) po raz szesnasty ulicami Świętojańską, Branickiego i Piastowską przeszedł Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W uroczystościach wzięli udział działacze Związku Sybiraków z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe oraz młodzież.

Marszałek Sejmu wraz z przewodniczącym parlamentu Węgier odsłonili pomnik polskiego legionisty i węgierskiego huzara

Prawdopodobnie nie ma na świecie dwóch takich narodów, jak Polacy i Węgrzy, które od początków swojego istnienia, zostały tak połączone więzami historii i wspólnych tradycji - tymi słowami marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozpoczął dziś (10 września) uroczystość odsłonięcia w Przemyślu figury polskiego legionisty „Beliniaka” oraz węgierskiego huzara. Ceremonia odbyła się w ramach obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej.

48. rocznica samospalenia Ryszarda Siwca

"Ja Ryszard Siwiec, zdrów na ciele i umyśle, po długiej walce i rozwadze postanowiłem zaprotestować przeciwko totalnej tyranii zła, nienawiści i kłamstwa, opanowującego świat" - napisał w pozostawionym liście. 8 września 1968 Ryszard Siwiec dokonał samospalenia na Stadionie Dziesięciolecia.

"Ręce precz od Węgier"- wystawa we Wrocławiu

Jeszcze można oglądać foldery ze zdjęciami na placu przed kościołem garnizonowym pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu. Ekspozycja zatytułowana jest - „1956: Polska – Węgry. Historia – pamięć”/Galeria zdjęć/

35. rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność"

5 września 1981 roku rozpoczął się w hali Olivia w Gdańsku I Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Wystawa poświęcona Solidarności w Wałbrzychu

Od mszy św w kościele pw. Św Aniołów Stróżów w Wałbrzychu rozpoczęły się 4 września obchody rocznicy powstania Solidarności.

Pamięci ofiar sprzed 77 lat

Uroczystością patriotyczną mieszkańcy uczcili 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz ofiary niemieckiej dywersji w Bydgoszczy. Wśród uczestników był wicewojewoda Józef Ramlau.

„Lux in Oriente – Lux ex Oriente”

W Muzeum Narodowym w Gdańsku od 24 lipca można oglądać wyjątkową wystawę – „Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”. Zobaczyć można na niej m.in. Dagome iudex – najstarszy zachowany dokument, w którym jest mowa o państwie polskim. W wernisażu, który odbył się 23 lipca w Dworze Artusa wziął udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Przedstawiciele Prezydium Sejmu na obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP oraz 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wzięli udział w obchodach Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, a także kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej.

77. rocznica wybuchu II wojny światowej

Godzina 4.45, 1 września 1939 roku. Działa niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" zostają skierowane na Westerplatte. Rozpoczyna się kataklizm II wojny światowej, która pochłonie ponad 70 milionów ofiar. W 77. rocznicę wybuchu wojny bohaterom pokłonili się Prezydent RP, Premier RP, Wojewoda Pomorski, przedstawiciele rządu, samorządu, środowisk kombatanckich i mieszkańcy Pomorza.

Inka i żołnierze niezłomni – wystawa w urzędzie

Do końca września w holu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie można oglądać wystawę prac poświęconą żołnierzom niezłomnym - autorstwa Agnieszki Marszk . Płotna – to nie tylko praca dyplomowa absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ale też ukłon w stronę bojowników podziemia antykomunistycznego i historii rodziny artystki.

Kolejne odkrycia archeologów na Placu Litewskim

Na ślady budynku z późnego Średniowiecza natrafili archeolodzy podczas prac na pl. Litewskim. Przeznaczenie budynku, najprawdopodobniej domu, nie zostało jeszcze potwierdzone. Próbki odkryć trafią teraz do szczegółowych badań. To najstarszy odkryty dotychczas obiekt na pl. Litewskim. Odkryty przez archeologów budynek stał w miejscu późniejszego drewnianego traktu w kierunku Warszawy

Pamięć o Marszałku Piłsudskim

W Częstochowie została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca pielgrzymkę Marszałka Józefa Piłsudskiego na Jasną Górę po zwycięstwie nad bolszewikami. W uroczystościach uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Do 11 września można oglądać „Portrety Powstańców 44”

Fotografie powstańców, mieszkańców Warszawy oraz portrety dzieci - nierzadko także uczestników powstania warszawskiego - oglądać można w Galerii Kordegarda. Wystawę zdjęć autorstwa Jerzego Tomaszewskiego „Jura”, fotoreportera i korespondenta powstania warszawskiego z ramienia Delegata Rządu na Kraj i Komendanta Głównego Armii Krajowej, 1 sierpnia br. otworzył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

111. rocznica urodzin kryptologa

16 sierpnia to rocznica urodzin Mariana Rejewskiego, matematyka i kryptologa, członka zespołu, który złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej.

73. rocznica powstania w getcie białostockim

We wtorek (16.08.2016 r.) w 73. rocznicę powstania w getcie białostockim uczczono pamięć ofiar zbrodni hitlerowskich. Powstanie było drugim co do wielkości po powstaniu w getcie warszawskim zrywem ludności żydowskiej przeciw hitlerowcom

Obóz Szkoleniowo-Badawczy Poniec 1704-2016. Łączy nas historia…

Dnia 7 listopada 2016 roku przypadnie 312. rocznica bitwy pod Poniecem, która stoczona została pomiędzy armią saską i szwedzką w 1704 roku. Zmagania obu armii były efektem konfliktu, który przez 21 lat wypalał tereny Europy Środkowo-Wschodniej i do annałów historycznych przeszedł pod nazwą „wielkiej wojny północnej” lub „III wojny północnej"

Otwarcie "kapsuły czasu"

Nowa aranżacja historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, przywracająca jej wygląd z czasu podpisania porozumień sierpniowych otwarta. To swoista kapsuła czasu, która przeniesie nas do roku 1980 – przekonuje zarządca sali Mateusz Smolana.

"Kadrówka" weszła do Kielc

6 sierpnia z krakowskich Oleandrów do Kielc, zgodnie z tradycją, wyruszył LI (36. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Uczestnicy marszu pokonali trasę do Kielc przez miejscowości związane z historycznym marszem "Kadrówki" w sierpniu 1914 roku. Wspólnie z Krakowa do Kielc maszerują członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, członkowie Związku Piłsudczyków, funkcjonariusze Straży Granicznej, osoby cywilne. Uczestnicy tego wydarzenia dotarli dziś do Kielc.

Wystawa o Armii Polskiej w ZSRR

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie otwarta została w czwartek nowa wystawa czasowa pt. ,,Na nieludzkiej ziemi… Armia Polska w ZSRR 1941-42”, którą honorowym patronatem objął podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Sierpień na 12 metrach

To świat, który utraciliśmy bezpowrotnie. Przestrzeń, w której narodziła się polska wolność. Ale jest szansa, że choć w części będzie można jej dotknąć. W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej powstaje wyjątkowe przedsięwzięcie – monumentalna diorama ukazująca moment ogłoszenia porozumień sierpniowych. Otwarcie pierwszej części już 14 sierpnia w ramach „Święta Sali BHP”.

Obchody 101. rocznicy Bitwy pod Jastkowem

W uroczystościach upamiętniających bitwę stoczoną pod Jastkowem w 1915 roku przez polskich legionistów uczestniczyli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, kombatanci, młodzież oraz członkowie Związku Piłsudczyków.

Odsłonięcie pomnika w byłym Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

W Lesie Rzuchowskim, na terenie Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w odsłonięciu pomnika upamiętniającego Romów i Sinti. W obozie zamordowano blisko 4 tysiące Romów i Sinti pochodzących z Austrii.

Pamięć zamordowanych Romów i Sinti została uczczona

Kuźnia Romska, czyli brama wejściowa do Obozu Cygańskiego - części Litzmannstadt Getto - była miejscem łódzkiej części obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Pod ostatnim budynkiem tego podobozu, dziś będącym częścią Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oddano hołd i cześć pamięci zamordowanych.

"Rozbić więzienie UB"

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” i Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zapraszają na uroczystości związane z rozbiciem więzienia w Kielcach przez oddziały po dowództwem A. Hedy „Szarego".

Pomnik Powstańców Warszawskich odsłonięty!

Pomnik Powstańców Warszawskich na skwerze Powstańców Warszawskich w Łodzi chwilę po godzinie „W” odsłonili inicjatorzy tego upamiętnienia, powstańcy warszawscy – Maria i Henryk Gołębiowscy. Pomnik ma formę głazu narzutowego z czerwonego granitu o wysokości około metra, z wykutym na nim symbolem Polski Walczącej. Stoi na cokole wykonanym z szarego granitu strzegomskiego.

Obchody 72. rocznicy Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2016 r., w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pod pomnikiem Żołnierzom Armii Krajowej przy ul. Jana Kilińskiego w Białymstoku odbyła się ekumeniczna modlitwa w intencji poległych powstańców, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

– Przywódcy, którzy wydali rozkaz rozpoczęcia powstania zakładali, że potrwa ono tydzień. Liczyli na pomoc tych, którzy stali po prawej stronie Wisły. Jak pokazała historia, powstanie trwało 63 dni – długich, tragicznych i jakże ofiarnych.

POWSTAŃCZE MIGAWKI W TORUNIU

Dym, strzały, zabici i ranni w budynku przy ul. Wały Generała Sikorskiego 10 w Toruniu. Na szczeście była to tylko historyczna rekonstrukcja z czasów Powstania Warszawskiego.

99 rocznica uwięzienia przez Niemców Józefa Piłsudskiego

Gdańskie więzienie przy ul. Schiesstange (dzisiejszy Areszt Śledczy przy ul. Kurkowej) w 1917 roku stało się miejscem odosobnienia komendanta Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego, późniejszego wodza naczelnego. Od uwięzienia minęło właśnie 99 lat. Na uroczystości Wojewodę Pomorskiego reprezentował doradca Kazimierz Koralewski. Obecna również była europosłanka Anna Fotyga.

Wystawa "Polska Walcząca" w Kielcach

Od 1 do 22 sierpnia na płycie Rynku w Kielcach będzie można oglądać wystawę „Polska Walcząca”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.

W ROCZNICĘ POWSTANIA w TORUNIU

Grą Miejską "Mały Powstaniec" i uroczystością wojskową na placu Rapackiego Toruń uczci 1 sierpnia 2016 roku 72. rocznicę Powstania Warszawskiego.

72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Kielcach

Uroczystości upamiętniające 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozpocznie 1 sierpnia br. msza święta w Kościele Garnizonowym (godz. 15.30). Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą na Skwer Szarych Szeregów. Tu o godz. 17.00 pod pomnikiem "Harcerzy poległych za Ojczyznę" odbędzie się apel poległych oraz ceremonia złożenia kwiatów i wieńców.

Kraków pamięta o Powstaniu Warszawskim

W tym roku obchodzimy 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 17.00, w godzinie „W” zawyją syreny. W naszym mieście odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Skarby żołnierzy Andersa w łódzkim muzeum

Unikatowa kolekcja monet stworzona przez żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych jest eksponowana w łódzkim Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym. Oprócz antycznych, średniowiecznych i nowożytnych numizmatów na wystawie można zobaczyć gliniane lampki, naczynia, odważniki, figurki, pieczęcie, groty strzał, dokumenty i zdjęcia zgromadzone przez żołnierzy generała Władysława Andersa.

Festiwal Patriotyczny w Rzeszowie

1 sierpnia 2016 r. na rzeszowskim Rynku odbędzie się Festiwal Patriotyczny z okazji 72 rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W poniedziałek, 1 sierpnia, będziemy obchodzić 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 w całym kraju zabrzmią syreny alarmowe upamiętniające godzinę "W". W Poznaniu uroczystości przypominające bohaterską walkę warszawiaków z okupantem rozpoczną się już o 15.00.

Powstanie w Olsztynie

Przed nami kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęcie zrywu upamiętnione zostanie także w stolicy Warmii i Mazur. W tym roku mijają 72 lata od wybuchu jednego z najtragiczniejszych polskich zrywów niepodległościowych w historii. Dwumiesięczne wystąpienie przeciwko Niemcom kosztowało życie ok. 200 tys. cywilnych mieszkańców Warszawy.

Dziedziczny Wielki Książę Luksemburga odwiedził Lubiąż

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w upamiętnieniu obywateli Luksemburga - więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu pracy w Lubiążu.

72. rocznica walk partyzanckich w Lasach Parczewskich

Z udziałem wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 72. rocznicy walk partyzanckich z niemieckim najeźdźcą w Lasach Parczewskich i mordu dokonanego przez hitlerowców na mieszkańcach wsi Makoszka i Plebania Wola w powiecie parczewskim.

"Lato z historią" we Wrocławiu

„Lato z historią” to trwające przez cztery letnie tygodnie wydarzenie realizowane przez IPN w ramach ESK 2016. Główną osią wydarzenia będzie prezentowana w dniach 16 lipca – 14 sierpnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia wystawa IPN „Komunizm – La Belle Époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego”

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

W Augustowie uroczyście obchodzono 71. rocznicę Obławy Augustowskiej – największej zbrodni Sowietów dokonanej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. Organizatorami obchodów byli burmistrz Augustowa Wojciech Walulik oraz ks. kanonik Wojciech Jabłoński

73. rocznica rzezi wołyńskiej

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczcił pamięć Polaków pomordowanych podczas rzezi na Wołyniu. W 73. rocznicę tragedii złożył kwiaty w krużgankach kościoła oo. Dominikanów w Poznaniu, pod tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni, ufundowaną przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

73. rocznica rzezi na Wołyniu

Dziś (11 lipca)mijają 73 lata od „krwawej niedzieli” na Wołyniu. kiedy to Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała ataku na kilkadziesiąt miejscowości zamieszkiwanych głównie przez Polaków.

Nowy Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Agnieszka Kowalska odebrała z rąk Dariusza Drelicha, wojewody pomorskiego powołanie na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obowiązki zacznie pełnić od 12 lipca br. Dotychczasowy szef Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Dariusz Chmielewski został dziś odwołany.

Krzyż na zajezdni we Wrocławiu

Trwają intensywne prace nad uruchomieniem Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Wewnątrz trwają prace budowlane. Na zewnątrz obiekt jest już ukończony. Ostatnim elementem historycznym jaki się na Zajezdni pojawił jest historyczny krzyż

Nowa ścieżka historyczna w Spychowie

W piątek, 1 lipca ok 200 osób przyjechało do miejscowości Połom na terenie Nadleśnictwa Spychowo na oficjalne otwarcie pierwszej w powiecie szczycieńskim ścieżki pieszej, na której można zobaczyć historyczne umocnienia z lat 1901-1944. Ścieżka historyczna powstała dzięki wspólnym wysiłkom takich organizacji jak: Grupa Odnowy Wsi Spychowo, Nadleśnictwo Spychowo, Gmina Świętajno, Stowarzyszenie Przyjazne Spychowo, OSP Spychowo oraz Zespół Szkół w Spychowie. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu udało się uprzątnąć i wyeksponować te niezwykłe obiekty.

Debata na temat wydarzeń z 4 lipca 1946 roku

Międzynarodową konferencję, poświęconą pogromowi kieleckiemu zorganizowały w ramach obchodów 70. rocznicy wydarzeń z 4 lipca 1946 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Narodowe Centrum Kultury oraz Europejska Sieć Pamięć i Solidarność. W Domu Środowisk Twórczych odbywają się dwie debaty z udziałem naukowców. W pierwszej części, po hasłem: "Antysemityzm jako narzędzie komunizmu. Pytania - hipotezy - interpretacje" udział biorą: Hubertus Knabe z Miejsca Pamięci Berlin, Andras Kovacs z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie oraz Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce i były przewodniczący Knesetu

Tajemnicze piwnice

Podczas remontu drewnianego domu przy ul. Przędzalnianej 91 robotnicy odkryli piwnice. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale starsi okoliczni mieszkańcy poinformowali kierownika budowy, że być może służyły one podczas okupacji niemieckiej jako miejsce schronienia dla łódzkich Żydów.

„PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ” – finał konkursu historycznego dotyczącego wielkiej wojny północnej

W czerwcu, w Poniecu (Wielkopolska) odbył się finał konkursu historycznego „PONIECKA BITWA NA WIEDZĘ”. Przedsięwzięcie to miało charakter szczególny, a jego realizacja miała posłużyć do promowaniu pozytywnego wizerunku lokalnej społeczności (na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim) poprzez popularyzację wspólnej polsko-szwedzkiej historii tego regionu

40 rocznica strajku w Elektrowni Dolna Odra

Z udziałem m.in. szefa Gabinetu Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego, doradcy Prezydenta RP Pawła Muchy i wicewojewody zachodniopomorskiego Marka Subocza odbyły się obchody 40. rocznicy strajku w Elektrowni Dolna Odra w 1976 roku.

Poznański Czerwiec 1956

W czwartek 28 czerwca 1956 r. o godz. 6.30 uruchomiono główną syrenę w Zakładach im. Józefa Stalina Poznań (ZISPO – ówczesna nazwa Zakładów Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego). Dla zgromadzonych w nich robotników – niezadowolonych ze swojej sytuacji bytowej, rozczarowanych pogarszającymi się warunkami pracy i ignorowaniem ich żądań przez władze – był to sygnał do rozpoczęcia manifestacji. Podajemy program uroczystosci w Pozaniu.

21 czerwca 1996 r. Obrona Stoczni Gdańskiej

21 czerwca 1996 r. przed Sejmem i ministerstwami kilka tysięcy stoczniowców protestowało przeciwko likwidacji Stoczni Gdańskiej, pierwszego tak dużego zakładu, który chciano „zaorać”. Przed Urzędem Rady Ministrów, gdzie zasiadał premier Włodzimierz Cimoszewicz (SdRP) wybuchały petardy.

Rocznica spalenia Wielkiej Synagogi

Uroczysty koncert, wystawy, pokazy i złożenie kwiatów pod pomnikiem-kopułą Wielkiej Synagogi. W taki sposób Białystok uczci pamięć o dwóch tysiącach białostoczan narodowości żydowskiej, spalonych w Wielkiej Synagodze przez Niemców

Czerwiec 56 okiem filmowców

Filmy dokumentalne poświęcone tematyce Poznańskiego Czerwca 56 zostaną pokazane kinie Rialto w najbliższą środę.

Promocja książki o Janie Karskim

Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7) zaprasza 8 czerwca (środa) o godz. 17.00 na uroczystą promocję książki "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Tuszów Narodowy pamięta o generale Sikorskim

135 lat temu w Tuszowie Narodowym k. Mielca przyszedł na świat Władysław Sikorski. Dziś (20 maja) przed domem w którym się urodził, uroczyście obchodzono tę rocznicę. Patronat nad imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda, którego reprezentował szef gabinetu, minister Adam Kwiatkowski. W uroczystościach wziął udział również marszałek Władysław Ortyl, obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich.

„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”

W czwartek przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyły się główne uroczystości upamiętniające 81. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 46. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa.

Upamiętnili rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego

Z okazji przypadającej dziś 81. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego kieleccy samorządowcy złożyli kwiaty pod jego pomnikiem na placu Wolności. Sekretarzowi Miasta Januszowi Kozie oraz radnemu Witoldowi Borowcowi towarzyszył Robert Mazur - dowódca Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. W uroczystości wzięła udział również delegacja VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Pamiętamy o bohaterach

W 75. rocznicę rozstrzelania przez Niemców 14 mieszkańców Wiskitna, przed obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie złożono kwiaty i zapalono znicze. Na uroczystości obecni byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wicedyrektor szkoły Ewa Olszewska oraz delegacja Urzędu Miasta Łodzi.

PAMIĘCI OFIAR WOJNY

W niedzielę, 8 maja 2016 r. w Toruniu odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W hołdzie powstańcom 1863 r.

7 maja 2016 r. w Puszczy Kampinoskiej odbył się Rajd Powstania Styczniowego, dla upamiętnienia uczestników zrywu do niepodległości, poległych w czasie potyczek z wojskiem rosyjskim w Puszczy i straconych w Górkach Kampinoskich wiosną 1863 r.

71. rocznica zakończenia II wojny światowej

My Polacy jesteśmy tym narodem, który zapłacił największa cenę. Nie było innego kraju, w którym doszło do tylu zbrodni, tylko dlatego że ktoś był wyznawcą innej religii czy innego pochodzenia. Żaden inny naród nie został tak dotkliwie doświadczony również pod względem politycznym. Polska została rozdarta już w pierwszych dniach wojny - powiedział w piątek gen. Dariusz Malinowski podczas uroczystości uczczenia żołnierzy poległych w II wojnie światowej. W weekend przypada 71. rocznica zakończenia działań wojennych.

95. Rocznica Wybuchu III Powstania Śląskiego

Przedstawiciele władz Katowic składają 2 maja kwiaty pod pomnikami Powstańców Śląskich.

Flagi na maszt!

Mateusz i Grzegorz. Dwaj alpiniści powtórzyli wyczyn Mariusza Krzemińskiego sprzed 34 lat i zatknęli flagi Polski i Solidarności na wrocławskiej Iglicy.

Dotacje na ochronę zabytków

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zatwierdziła listę dotacji przyznanych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2016 r.

Błyskawiczne 40 lat ORP „Błyskawica”

40 lat muzealnej służby historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” minęły w błyskawicznym tempie. Aby uczcić okrągłą rocznicę tego wyjątkowego dla gdynian i będącego nieodłącznym elementem gdyńskiego krajobrazu okrętu, 1 maja odbędzie się szereg wydarzeń połączonych z inauguracją sezony turystycznego. Punktualnie o godz. 13.00 w Gdyni rozlegnie się rocznicowy salut artyleryjski, który będzie również sygnałem do wspólnego świętowania „Błyskawicznej majówki”.

Odnaleziono kapsułę czasu z 1869 r.

Podczas prac remontowych w Zbiorniku Stara Orunia odkryto tzw. kapsułę czasu, wmurowaną w ceglaną konstrukcję budowli. Przesyłka ma charakter listu/dokumentu w butelce.

Minister edukacji w Markowej

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej odwiedziła Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej.

19-24 kwietnia 1990. II KZD NSZZ „Solidarność”

W dniach od 19 do 24 kwietnia 1990 roku w gdańskiej hali Olivia odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Akcja Burza inscenizacja historyczna

W niedzielę 17 kwietnia w Skansenie w Olsztynku odbyła się inscenizacja Historyczna "Akcja Burza".Organizatorem tej imprezy było Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.

Obchody 1050. rocznicy chrztu Polski w Pogorzeli

Koniec minionego tygodnia upłynął pod znakiem obchodów upamiętniających chrzest Polski, który nastąpił w 966 roku. Ich kulminacja nastąpiła w stolicy Wielkopolski, jednak w wielu miastach naszego kraju lokalne społeczności postanowiły uczcić tę rocznicę w rozmaity sposób. Jednym z takich miast była Pogorzela, w której na rynku w niedzielę 17 kwietnia doszło do rocznicowych uroczystości.

Tablica pamiątkowa w podzięce dla personelu wejherowskiego szpitala

W ostatnią niedzielę 17 kwietnia odbyła się uroczystość zorganizowana przez grupę byłych więźniów obozu w Strzebielinku. Byli oni internowani i więzieni przez komunistów po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Część z nich leczyła się w wejherowskim szpitalu a personel medyczny udzielał im pomocy nie tylko lekarskiej narażając się na szykany ze strony Służby Bezpieczeństwa którą kierował wtedy zmarły niedawno Czesław Kiszczak.

Zamenhof upamiętniony na frontonie Domu Esperanto

W 99. rocznicę śmierci Ludwika Zamenhofa, 14 kwietnia, na nowej inwestycji na Skrzetusku, odsłonięta została tablica upamiętniająca twórcę języka esperanto.

Pamiętaj z nami i podążaj Trasą Pamięci

Wydarzenie Pamiętaj z nami to święto trzech dbających o pamięć o czasach II wojny światowej oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulicy Pomorskiej, Apteki pod Orłem i Fabryki Emalia Oskara Schindlera. Tworzą one Trasę Pamięci. Tegoroczna edycja „Pamiętaj z nami” odbywa się 15 i 16 kwietnia i niemal w całości poświęcone będzie historii dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów.

76. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie "Kielecka Rodzina Katyńska" oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zapraszają na uroczyste obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się 13 kwietnia br. Ulicami Kielc już po raz trzeci przejdzie Marsz Pamięci, a uroczystości zakończą się na Skwerze Pamięci Ofiar Katynia. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Wspominamy funkcjonariuszy zamordowanych w Lasach Katyńskich

Od 3 kwietnia do 12 maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Wśród zamordowanych byli funkcjonariusze służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej.

Konkurs "Solidarności Walczącej"

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Solidarność Walcząca 1982-1990”. Solidarność Walcząca była w całej Polsce najbardziej prężną podziemną organizacją mającą w swoim programie odzyskanie niepodległości.

Budowa pomnika Polski Morskiej coraz bliżej

Tablica upamiętniająca polskich marynarzy, którzy zginęli podczas II wojny światowej została odsłonięta 26 czerwca 1991 roku na Skwerze Kościuszki. Od tego czasu jest świadkiem najważniejszych świąt i wydarzeń związanych z Marynarką Wojenną. Obecnie, miasto czeka na propozycje artystów-rzeźbiarzy. Projekt miałby upamiętniać w tym miejscu nie tylko marynarzy, ale również utożsamiać związek Polski z morzem. Artyści mają czas na zgłoszenie prac do 4 lipca 2016 roku

U-Boot ze Stoczni Gdańskiej trafi do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Już jutro z pomocą Stoczni Gdańskiej S.A. oraz spółki Hydro Marp ruszają prace mające wydobyć sekcje niemieckiego okrętu podwodnego najprawdopodobniej typu U VII. Po oczyszczeniu oraz konserwacji w Stoczni, zostaną one przetransportowane do Twierdzy Wisłoujście

56 sekund o wolności. Nakręć film na rocznicę Czerwca56

Zadanie: nakręcić 56 sekund filmu. Wymagania: ma nawiązywać do Poznania i przede wszystkim pokazywać wartości Poznańskiego Czerwca 56. "Głos Wielkopolski" we współpracy z Miastem Poznań zaprasza do udziału w konkursie filmowym związanym z 60. rocznicą Czerwca 56.

Miasto Kraków pracuje nad projektem zagospodarowaniem terenu dawnego obozu Płaszów

Miasto Kraków przygotowuje projekt zagospodarowaniem terenu dawnego obozu Płaszów. Prace nad wypracowaniem programu godnego upamiętnienia tego miejsca i przejęcia opieki nad terenem obozu prowadzi Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Działania podejmowane są w ścisłej współpracy z Żydowską Gminą Wyznaniową w Krakowie i właściwymi jednostkami miejskimi.

Pamięć o Sprawiedliwych w Łodzi

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zorganizowało oficjalne uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych, połączone ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - Polaków Ratujących Żydów i pod obeliskiem Żegoty w Parku Ocalałych w Łodzi.

Zwiedzaj Stocznię Gdańską szlakami kobiet – MOBILNIE! Premiera aplikacji 8 marca

Od 8 marca po Stoczni Gdańskiej można będzie spacerować z aplikacją mobilną „Stocznia jest kobietą”! Jak wyglądała praca suwnicowej? Co to był posiłek regeneracyjny? Gdzie znajdował się stoczniowy żłobek? O swoich wspomnieniach na łamach aplikacji, w 21 punktach, jak w 21 postulatach strajkowych, opowiadają byłe pracownice Stoczni Gdańskiej. Aplikacja jest jednym z kilku wydawnictw podsumowujących trwający ponad 1,5 roku „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” realizowany przez Stowarzyszenie Arteria w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej.

1 marca pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych

We wtorek (1 marca) Białystok będzie obchodził Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na wspólne uroczystości i konferencję popularnonaukową „Podziemie niepodległościowe na Białostocczyźnie”

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Opola zapraszają

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zgodnie z wolą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w tym roku po raz szósty jako święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

„Historia Roja” i „Czas Honoru” na jednej wystawie

Od 1 marca w Muzeum AK można oglądać mundury, które wykorzystywane były przy produkcji polskich filmów historycznych. Repliki wkomponowane zostały w wybrane przestrzenie ekspozycji stałej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Gdańsk 2016

W słoneczną niedzielę 28 lutego w Gdańsku przeszedł Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pochód, był częścią ogólnopolskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięło w nim udział kilka grup rekonstrukcyjnych, młodzież, mieszkańcy a tak, że czołg./Zobacz galerię zdjęć i film/

71. rocznica zakończenia okupacji Poznania

W lutym 1945 roku ponad połowa zabudowy miasta zamieniła się w ruinę. Spalony Ratusz i doszczętnie zrujnowane Chwaliszewo stały się symbolami wyniszczających walk o odbicie Poznania z hitlerowskiej okupacji. Zacięte walki w ufortyfikowanym Poznaniu trwały przez kilka tygodni. Cytadela, ostatni punkt niemieckiego oporu, poddała się 23 lutego 1945 r.

75. rocznica pierwszego zrzutu Cichociemnych

Premier Beata Szydło wzięła udział w uroczystym koncercie z okazji 75. rocznicy pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski. Działania spadochroniarzy pozwoliły na nawiązanie łączności z krajem i przeprowadzanie akcji dywersyjnych przeciwko okupantom.

INSCENIZACJA BITWY O TCZEW z 1807 roku

Już po raz piąty Fabryka Sztuk w Tczewie była organizatorem inscenizacji historycznej bitwy o Tczew z roku 1807. Wyczerpana i zmagająca się z chorobami armia Napoleona potrzebowała jakiegoś sukcesu na podniesienie morale. Miało to sprawić zdobycie Gdańska

Ogólnopolska Akcja „Namioty Wyklętych”

"Namioty Wyklętych" to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani.

Zapomniany krzyżowiec

Dziś już nie ulega wątpliwości, że ojcem założycielem Opola był księże Kazimierz, syn Mieszka Laskonogiego (do niedawna zwanego Plątonogim) oraz księżniczki czeskiej Ludmiły. Kazimierz urodził się około roku 1180. Imię odziedziczył po przyrodnim stryju jego ojca, Kazimierzu Sprawiedliwym, który prawdopodobnie był też jego chrzestnym ojcem. Rządy w Opolu mógł Kazimierz objąć jeszcze za życia ojca, możliwe, że tuż po roku 1202, kiedy to ziemia opolska znalazła się w rękach Mieszka Laskonogiego. Miał już bowiem wtedy przeszło 20 lat. Na piastowskiej arenie politycznej pojawił się w połowie drugiej dekady XIII w. Wówczas to związał się z koalicją juniorów, czyli przymierzem młodszych książąt piastowskich, wśród których prym wiódł syn Kazimierza Sprawiedliwego – Leszek Biały. Prawdopodobnie w 1215 r. na zjeździe książąt w Wolborzu złożył przysięgę krucjatową.

Rocznica akcji Bollwerk

Późną nocą, w porcie rzecznym nad Wartą wybuchł pożar, który pochłonął zapasy odzieży i żywności. Straty materialne liczono w milionach. Rozkaz ataku na skład niemieckiego okupanta wydał sam Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski. 21 lutego 1942 roku polscy żołnierze w akcji Bollwerk zniszczyli magazyny Wermachtu.

XXXV rocznica podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

W nocy z 18 na 19 lutego 1981 roku w budynku rzeszowskiego „Domu Kolejarza” przedstawiciele komisji rządowej, reprezentującej najwyższe władze PRL, podpisali z przedstawicielami Komitetu Strajkowego, działającego w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, porozumienie, w którym po raz pierwszy uwzględnione zostały postulaty mieszkańców polskiej wsi. 20 lutego odrębne porozumienie z przedstawicielami rolniczej „S” podpisane zostało w Ustrzykach Dolnych. Porozumienia te znane pod wspólną nazwą Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich były czwartymi ogólnopolskimi porozumieniami (po szczecińskich, gdańskich i jastrzębskich), jakie komunistyczne władze podpisały z niezależnymi przedstawicielami społeczeństwa polskiego.

Rzeszowskie Podziemie na wystawie w Krakowie

Od 16 lutego do końca maja w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie można oglądać wystawę planszową poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu na Rzeszowszczyźnie. Ekspozycję przygotował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Kod Enigmy złamali Polacy

Brytyjczycy potwierdzają – bydgoszczanin Marian Rejewski wraz z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim jako pierwsi złamali kod Enigmy. Jak pisze brytyjski „Daily Mirror”: Polacy złamali kod Enigmy dekadę przed Turingiem. To historyczny moment, bowiem przez dziesięciolecia Brytyjczycy swojemu naukowcowi – Alanowi Turingowi przypisywali większość zasług polegających na rozszyfrowaniu niemieckiej Enigmy. Taka sytuacja miała miejsce np. w chętnie oglądanej na całym świecie produkcji „Gra tajemnic”.

97. rocznica zwycięstwa Powstańców Wielkopolskich

16 lutego 1919 roku w Trewirze, mieście w pobliżu granicy Niemiec z Luksemburgiem, państwa Ententy, czyli koalicji przeciwko Rzeszy Niemieckiej podpisały układ przedłużający rozejm na frontach I Wojny Światowej. Na jego mocy zobowiązano Niemców do wstrzymania ofensywy przeciwko Polakom i wytyczono granicę. W ten sposób rozejm zakończył Powstanie Wielkopolskie

Pół milenium od przybycia Kopernika

W tym roku mija pół tysiąca lat od przybycia Mikołaja Kopernika do Olsztyna. Inauguracja obchodów wydarzenia odbędzie się w rocznicę urodzin wybitnego uczonego.

"Historia Roja" wkrótce już w kinach - wywiad z reżyserem Jerzym Zalewskim

Chciałbym, aby ten film był hołdem dla Żołnierzy Wyklętych, ale żeby dotarł też do młodych ludzi, aby przekonać ich, jak ważną bazą naszej tożsamości jest patriotyzm - rozmawiał Andrzej Ficek

Historyczna Zmiana Warty -Gdańsk

Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przy bramie Więziennej odbyła się Historyczna Zmiana Warty.Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Projekt Historyczny Garnizon Gdański.

O Janie Palachu i praskiej wiośnie w Bibliotece Raczyńskich

Jan Palach 16 stycznia 1969 r. dokonał samospalenia na placu Wacława w Pradze. Tym dramatycznym wydarzeniom została poświęcona wystawa Jan Palach 69, przygotowana we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie, na którą Biblioteka Raczyńskich zaprasza 8 lutego o godzinie 18.00. Wystawie towarzyszy cykl spotkań i filmów poświęconych Janowi Palachowi i praskiej wiośnie.

Ślady trwalsze niż skała!

To miało miejsce w Opolu. Replika stoi w miejscu (hipotetycznym oczywiście) gdzie ten cud miał miejsce. Oryginał znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

Szlakiem powstańców styczniowych - rajd w Puszczy Kampinoskiej

Czterokilometrowy marsz do leśnej mogiły powstańców, msza św. polowa, historyczne kostiumy i kosy. W sobotę 23 stycznia br. w Puszczy Kampinoskiej odbył się Rajd Powstania Styczniowego, w którym uczestniczył wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. Wydarzenie zorganizowano ku czci pamięci powstańców w 153. rocznicę tego narodowego zrywu.

Pamiątki po Janie Nowaku-Jeziorańskim przekazane dla Muzeum Emigracji

42 przedmioty i 137 kopii zdjęć tworzących unikalną kolekcję wyjątkowych pamiątek po Janie Nowaku-Jeziorańskim zostało dziś przekazanych gdyńskiemu Muzeum Emigracji. Wśród nich znalazły się rzeczy związane z pracą legendarnego Kuriera z Warszawy jak również te osobiste, mówiące o jego życiu prywatnym. Zgromadzone obiekty zainteresują zarówno pasjonatów historii jak i osoby gustujące w dawnych, wizualnie atrakcyjnych przedmiotach.

Co nowego w Muzeum Historii Kielc?

W ósmy rok działalności Muzeum Historii Kielc wkroczyło wystawą „Wizerunek miasta”. Ekspozycję, prezentującą nie tylko różne zakątki Kielc, ale też jak stolica regionu zmieniała się na przestrzeni lat, można będzie oglądać do maja. Natomiast od czerwca do października muzeum zaprasza na wystawę poświęconą Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Na czerwiec muzeum przygotowuje także ekspozycję plenerową na Rynku poświęconą Bolesławowi Markowskiemu, zasłużonemu dla miasta ekonomiście, piastującemu m.in. funkcję wiceministra skarbu. Zaś w planach na ostatni kwartał tego roku jest jubileuszowa wystawa „Kielce w fotografii Jerzego Piątka”, artysty związanego z Kielecką szkoła krajobrazu. Kolejne ekspozycje prezentowane będą w „Małej Galerii” Muzeum Historii Kielc.

Jak powstało Opole?

Opole było pierwszym górnośląskim miastem lokowanym na nowym prawie, kolejnym był Racibórz, a następna w kolejności – Leśnica. Oto, jak mógłby wyglądać dokument lokacji Opola…

Lekcja Historii w Rumi - Cichociemni

W ostatni weekend stycznia na terenie Rumi miała miejsce nietypowa lekcja historii upamiętniająca pierwszy skok Cichociemnych do Polski, który został wykonany 75 lat temu. Organizatorem rumskiego wydarzenia był Krąg Instruktorski Czerwonych Beretów z Hufca ZHP w Rumi, a dodatkowe atrakcje zapewnili KRS Formoza, Centrum Szkoleń Specjalistycznych 9 mm oraz grupa Militarni Trójmiasto, MOST Rangers ASG z Lęborka

Sobota u Państwa Uphagenów.

30 stycznia w Gdańsku miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Sobota u Państwa Uphagenów”. Projekt Historyczny Garnizon Gdańsk poprowadził warsztaty - sztuka portretowa wykonywana w technice silhouette.

Pamięć w dębie zachowana

- Nie ma takiej ceny, którą można by zapłacić za tysiącletnie relikty historii. Nie ma takiej ceny, którą można by zapłacić za trud archeologów, by tę historię wydobyć - mówiła prof. Marzena Szmyt, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, podczas prezentacji nowej publikacji Muzeum - "Pamięć w dębie zachowana".

Pamięć o Holokauście w Łodzi

Podczas VI Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu złożono kwiaty na stacji Radegast upamiętniając martyrogię Żydów łódzkich. Modlitwę za zmarłych poprowadził rabin Symcha Keller

25 stycznia 1982. Sejm zatwierdza wprowadzenie stanu wojennego

25 stycznia 1982 roku, a więc po 45 dniach od wprowadzenie stanu wojennego Sejm PRL uchwalił ustawę w tej sprawie. Ogłoszony 12 grudnia 1981 roku przez Radę Państwa dekret o stanie wojennym był nielegalny.

W hołdzie powstańcom

Na Starym Cmentarzu w Łodzi w przeddzień 153. rocznicy wybuchu powstania styczniowego odwiedzono mogiły bohaterów tego zrywu niepodległościowego

96. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

20 stycznia 1920 r. Bydgoszcz powróciła do Macierzy. 96. rocznica tamtych wydarzeń uczczona została przez przedstawicieli władz samorządowych, państwowych, wojskowych i kościelnych oraz mieszkańców Bydgoszczy.

HALLEROWSKA ROCZNICA w TORUNIU

18 stycznia 2016 r. świętowaliśmy w Toruniu 96. rocznicę powrotu miasta do wolnej Polski po przeszło stu latach zaborów

Wiecznie żywi w naszej pamięci

19 stycznia mieszkańcy Łodzi upamiętniają jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. W 1945 wycofujący się z Łodzi Niemcy spalili żywcem osadzonych w Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. Dziś na terenie dawnego więzienia-obozu mieści się oddział Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Jego centralną część stanowi pomnik, pamięci ofiar ostatniego zbrodniczego aktu hitlerowców w Łodzi, pod którym co roku składane są kwiaty.

16 rocznica śmierci KS. Hilarego Jastaka

Mszę św. w intencji kapłana odprawiono w kościele pw. NSPJ w Gdyni. Ks. Hilary Jastak był nie tylko pierwszym kapelanem Solidarności ale także kapelanem Armii Krajowej represjonowanym i więzionym w czasach komunistycznych. Obecny w stoczni podczas strajków sierpniowych w 1980 roku, wspierał potem opozycję antykomunistyczną. /Zobacz galerię zdjęć /

Pomóż udokumentować wydarzenia Grudnia 70

Członkowie Zrzeszenia Powstania Grudnia 1970 zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniach oraz współpracować przy sporządzaniu dokumentacji wydarzeń z Powstania począwszy od grudnia 1970 roku, do czasów współczesnych.

Łódź - Pamięci Romów i Sinti

Tradycyjnie, przy Starej Kuźni, w miejscu uświęconym męczeństwem Romów, przed tablicą pamiątkową przy ulicy Wojska Polskiego 84, uczczono 74. rocznicę likwidacji obozu cygańskiego na terenie Litzmannstadt Getto. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, województwa, Instytutu Pamięci Narodowej, społeczność Romów i łodzianie. Pod tablicą upamiętniającą kaźń złożono kwiaty i zapalono znicze.

Cenne dary dla OMPiO w Kielcach

Zbiory Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach wzbogaciły się o dwa cenne eksponaty. Należały do młodych kielczan, którzy zostali aresztowani, zesłani na roboty, a potem do obozów koncentracyjnych.

W Wejherowie trwają prace nad utworzeniem Muzeum Piaśnickiego

Muzeum ma upamiętniać oraz upowszechniać wiedzę o Piaśnicy jako pierwszym miejscu zbiorowego ludobójstwa dokonanego przez Niemców w czasie II wojny światowej ,oraz o innych miejscach mordu inteligencji polskiej na Pomorzu.

Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego 1918/19

27 grudnia, jak co roku minęła kolejna rocznica wybuchu wielkopolskiego zrywu, jedynego zakończonego sukcesem powstania w dziejach Polski. Choć trudno nie ulec złudzeniu, że w dzisiejszej polityce historycznej nastąpiło coś, co można śmiało nazwać „przebiegunowaniem” pamięci. O ile rocznica Powstania Warszawskiego stała się, ogólnopolską rocznicą, gdzie o godzinie 17.00 w większości polskich miast włączane są syreny, o tyle w rocznicę tego niebywałego sukcesu Wielkopolski (rozpatrywanego na tle innych powstań), próżno byłoby szukać podobnej ogólnopolskiej solidarności, że już o radości ze zwycięstwa nie wspominając.

127. rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego

30 grudnia 2015 roku obchodzimy 127 rocznicę urodzin inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, budowniczego portu i miasta Gdynia. W samo południe, pod jego pomnikiem przy ul. 10 Lutego 16, odbyła się uroczystość składania kwiatów z udziałem władz miasta i przedstawicieli gdyńskich firm i szkół.

W 97. rocznicę powstania wielkopolskiego - obchody w Bydgoszczy

W niedzielę, 27 grudnia, obchodziliśmy 97. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele garnizonowym, której przewodniczył biskup bydgoski Jan Tyrawa.

97. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego: program obchodów

Przyjazd Jana Ignacego Paderewskiego, uroczystości przy pomniku Powstańców Wielkopolskich oraz oraz uroczysty przemarsz na plac Wolności - to tylko niektóre elementy tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Będzie sporo nowości. Tradycyjnie już uroczystości rozpocznie przyjazd mistrza Paderewskiego na Dworzec Letni w Poznaniu, co nastąpi 26 grudnia o godzinie 16. Organizatorem akcji jest Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Grudzień ’70 - Elbląg mocno włącza się w obchody

Okrągła rocznica tragedii, która wydarzyła się w grudniu 1970 roku skłania do nieco głębszej refleksji i podsumowań. 18 grudnia br. w Elblągu będzie ku temu kilka okazji. Zaplanowano oficjalne uroczystości, promocję dwóch książek oraz wystawę. Zachęcamy elblążan do udziału.

Droga Wielkopolan do Niepodległości

Od środy na Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania można obejrzeć wystawę plenerową pt. Droga Wielkopolan do Niepodległości. W ramach promocji przygotowań do 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, plansze opisujące bohaterską walkę o tożsamość narodową od nowego roku wystawiane będą nie tylko w Wielkopolsce.

Grudzień 1970. Kalendarium

13 grudnia 1970 r. władze PRL ogłosiły podwyżki cen żywności. Doprowadziło to do wybuchu robotniczych protestów w wielu miastach w Polsce. Wydarzenia grudniowe objęły Gdańsk, Gdynię, Szczecin, Elbląg, Słupsk i kilka innych miejscowości.

45. Rocznica Grudniowej Zbrodni

Gdyński „czarny czwartek" pochłonął życie 18 ofiar. Miasto, jak co roku oddaje hołd tym, którzy brali udział w tych wydarzeniach. Oprócz oficjalnych obchodów, w których udział zapowiedział Prezydent RP Andrzej Duda, zapraszamy również na wystawę „Za chleb i wolność" poświęconą wydarzeniom grudniowym.

EPITAFIUM pamięci ofiar Grudnia 1970

Na terenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyły się w dniu dzisiejszym uroczystości upamiętniające ofiary Grudnia 1970 r. Obecni byli min. prezydent Lech Wałęsa, przedstawiciel PiS Jacek Kurski, reżyser Andrzej Wajda, pisarz Stefan Chwin, arcybiskup Leszek Sławoj Głódź i wielu innych znamienitych gości /Zobacz galerię zdjęć/

Zobacz jak wyglądał przedwojenny Poznań

Tętniące życiem miasto, eleganckie składy towarowe i kawiarnie, szykownie ubrani przechodnie i okazałe kamienice - taki Poznań można zobaczyć w wyjątkowych przedwojennych filmach, które wyświetlane są w Bramie Poznania.

Rekonstrukcja stanu wojennego na Wzgórzu Zamkowym

Uczniowie pięciu kieleckich szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w rekonstrukcji wprowadzenia stanu wojennego i związanych z nim warsztatach historycznych. Grupy demonstrujących, oddziały ZOMO.

Jaruzelski chciał masakry szczecińskich stoczniowców?

Stoczniowcy z szczecińskiej Parnicy do dzisiaj nie wiedzą, że mogli podzielić los górników Kopalni Wujek.

W rocznicę bitwy - obchody w Łodzi

W 101 rocznicę zakończenia operacji łódzkiej, największej bitwy manewrowej I wojny światowej, na mogiłach poległych żołnierzy rosyjskich i niemieckich na cmentarzu prawosławnym na Dolach zapalono znicze. Rekonstruktorzy historyczni z grupy „Żelazny Orzeł" zaciągnęli wartę honorową.

Rocznica powstania listopadowego w Łodzi

Z okazji rocznicy powstania listopadowego na Starym Cmentarzu został zapalony znicz przy grobie Wojciecha Feliksa Zarzyckiego, oficera wojsk polskich w tym powstaniu.

Poznań gotowy na 1050-lecie Chrztu Polski

Ponad milion złotych wsparcia na wydarzenia związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski zdobyły w konkursie Narodowego Centrum Kultury poznańskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Ich prezentacja odbyła się podczas konferencji prasowej na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ciekawie o historii Polski. Powstał nowy portal edukacyjny

Muzeum Stutthof oraz Fundacja Centrum Solidarności (FCS) są autorami nowego portalu internetowego, który prezentuje historię Pomorza w latach 1939-90. Serwis bogaty w ilustracje i filmy przeznaczony jest dla nauczycieli, uczniów i pasjonatów.

Polska służba zdrowia w ruinie

Autorzy raportu OECD w podsumowaniu blisko 300-stronicowego opracowania piszą, że rosną długość życia, jakość opieki, dostęp do nowoczesnych leków. Jednym z niewielu wyjątków - jest Polska - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

"Czwartacy" - historia i pamięć

Przypadająca w tym roku setna rocznica wybuchu I wojny światowej oraz powstania 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich stały się przyczynkiem do zorganizowania konferencji naukowej w Muzeum Historii Kielc. Gdzie indziej bowiem, jak nie w naszym mieście, przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, mogliby dyskutować na temat historii pułku, jego działań bojowych czy losów żołnierzy. Kielce nazywane są przecież "miastem Legionów".

Niepodległa już od 97 lat!

W tym roku przypada 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada (środa) świętował będzie także Kraków i cała Małopolska. W programie wydarzenia znalazły się m.in. msza w Katedrze Wawelskiej, pochód patriotyczny Drogą Królewską z Wawelu na pl. Matejki oraz uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Historia „Solidarności” w obcych językach

Od lat powtarzano zastrzeżenia, że nie potrafiliśmy rozpropagować w Europie roli, jaką odegrała Solidarność w odzyskiwaniu niezależności przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Byliśmy tak samo zadowoleni, że ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, z mediów zachodnich, że przyczyną zmian w 1989 r. było… zburzenie muru berlińskiego!

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości

Jakże ciebie przywitać radosna swobodo! I czym uczcić najpiękniej? zastanawiał się Antoni Słonimski w wierszu „Niepodległość”. Najlepiej biorąc udział w wojewódzkich obchodach 97. rocznicy odzyskania niepodległości, które 11 listopada odbędą się w Katowicach.

Lekcja historii na Trakcie Królewskim

W Święto Niepodległości, 11 listopada, po południowych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z pl. Piłsudskiego wyruszy defilada historyczna, w której przemaszeruje ponad 400 rekonstruktorów w mundurach dawnych formacji wojskowych

Ogólnopolski konkurs historyczny

Indeksy i roczne stypendia to główne wygrane w III edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego – "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990)". Szkoły mogą się jeszcze rejestrować do 15. listopada.

Święto Niepodległości w Kielcach

11 listopada br. odbędą się obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpocznie o godzinie 11.00 msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Tajna Organizacja Nauczycielska

Podczas II Wojny Światowej, nie istniała polska szkoła, w której można było odebrać solidne wykształcenie, tak jak to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Młodzież jednak zdobywała różnymi sposobami wiedzę, by móc po wojnie odbudowywać kraj. Duża w tym zasługa Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

„Niepokorni Ziem Zachodnich” – konkurs

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie historycznym „Niepokorni Ziem Zachodnich”

97. Rocznica Wyzwolenia Krakowa

W tym roku przypada 97. rocznica wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej. Z tej okazji 29 października (czwartek) odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W programie znalazł się historyczny spacer po cmentarzu Rakowickim pt. „Bohaterowie Westerplatte” oraz bieg sztafetowy o szablę kpt. Antoniego Stawarza. Zapraszamy do udziału w uroczystościach wszystkich mieszkańców Krakowa!

Pamięć czynu legionowego w Łodzi

W 101 rocznicę wkroczenia Legionów Polskich do Łodzi członkowie organizacji patriotycznych spotkali się przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Wcześniej odwiedzili kilka miejsc związanych z czynem legionowym w naszym mieście.

O udziale Żydów w przemianach miasta, czyli ostatnie dni wystawy w Starej Synagodze

Jeszcze tylko do 25 października można oglądać w Starej Synagodze przy ul. Szerokiej 24 wystawę „Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939”). Serdecznie zapraszamy!

Pamięci poległych na Brusie

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, mieszkańcy osiedla i wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski złożyli kwiaty i zapalili znicze przed symbolicznym obeliskiem na poligonie na Brusie. W uroczystości uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia Miłośników Militariów „Kompanja Brus”. Okazały kamień z wmurowaną tablicą przywraca pamięć o Polakach pomordowanych na tym terenie przez Niemców w czasie II wojny światowej i przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego w okresie powojennym.

Angielski szacunek dla poznańskiego bohatera wojennego

Dokładnie od 75 lat społeczność mieszkańców angielskiej miejscowości Calverton w angielskim hrabstwie Nottingham kultywuje pamięć o ofierze, jaką podczas II Wojny Światowej złożyli polscy lotnicy Dywizjonu 300 - w tym obywatel Miasta Poznania Jan Gębicki.

W Łodzi pamiętamy o bohaterach

149 granitowych tablic z 1200 nazwiskami żołnierzy i weteranów wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, znajdujących się na cmentarzu rzymsko-katolickim pw. św. Anny przy ul. Lodowej zostało odnowionych przez Urząd Miasta Łodzi, Łódzki Urząd Wojewódzki i Wojewódzką Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przy każdej z tablic zostały postawione nowe granitowe krzyże. Przy jednej z kwater wykonano aleję z kostki granitowej. Naprawione oraz pomalowane zostało także ogrodzenie.

Słowo historii. Fotoeseje – wystawa plenerowa w Białymstoku

Swoisty fotoreportaż, dokumentujący wędrówkę polskich repatriantów z ZSRR z lat 1921-1924, można już podziwiać na Placu Jana Pawła II w Białymstoku. Ze zdjęciami i fragmentami tekstów w centrum Białegostoku można zapoznać się do końca października

Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. H. Sienkiewicza

Na kulturalnej mapie Białegostoku w 2016 roku powstanie kolejne miejsce upamiętniające historyczne wydarzenia. Muzeum Pamięci Sybiru zyska tymczasową siedzibę przy ul. H. Sienkiewicza 26

Katowice - miasto wolności

1 października o godz. 12.00 na katowickim Rynku zostanie otwarta wystawa „Katowice - miasto wolności". Ekspozycja składa się z 12 dwustronnych plansz – ze zdjęciami znanych śląskich fotoreporterów (m.in. Stanisława Jakubowskiego i Bogdana Kułakowskiego), którzy dokumentowali ważne, burzliwe i tragiczne wydarzenia w czasie ostatniej dekady PRL-u.

„Karaj jołłary – karaimskie drogi” w Lublinie

Kim była Lola z „Wesołej kompanii”? Do kogo kierował swe „Listy niewysłane” Jerzy Łopatto? – odpowiedzi na te i inne pytania można będzie uzyskać oglądając wystawę przygotowaną wspólnie przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i Związek Karaimów Polskich. Większość zdjęć, pochodzących z prywatnych archiwów polskich Karaimów, udostępniona zostanie publiczności po raz pierwszy.

76. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

17 września 1939 roku o świcie rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę. 54 lata później, 17 września 1993 roku ostatni sowieccy żołnierze opuścili terytorium Polski

Rocznica „IV rozbioru Polski” w Białymstoku

W 76. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę Białystok uczcił ofiary tej agresji 17 września 1939 roku na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej wkroczyła Armia Czerwona, zadając decydujący cios państwu walczącemu przeciw niemieckiej agresji. „IV rozbiór Polski” przyniósł Polakom represje, kolejne wywózki i mord w Katyniu.

17 września powstał NSZZ "Solidarność"

17 września 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.Tego dnia w siedzibie gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego zebrali się związkowcy z całego kraju, reprezentujący regiony, branże i duże zakłady pracy.Celem było wypracowanie modelu organizacji związkowej obejmującej cały kraj oraz jej statutu i programu działania.

76. rocznica agresji radzieckiej na Polskę

Obchody 76. rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę odbędą się 17 września w Kielcach. Początek o godz. 11.00 przy Pomniku Sybiraka na Cmentarzu Starym. Następnie uczestnicy spotkania przejdą pod Pomnik Katyński na Cmentarzu Partyzanckim. O godz. 17.00 w Kościele Garnizonowym odprawiona zostanie msza święta w intencji zamordowanych na "nieludzkiej ziemi". Na uroczystości zaprasza Związek Sybiraków w Kielcach i Stowarzyszenie Kielecka Rodzina Katyńska.

Trudno uwierzyć, że minęło już 35 lat

W Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się konferencja Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze w latach 1980-1981, zorganizowana przez mazowiecką „Solidarność” przy współpracy IPN i Archiwum Akt Nowych. Patronem medialnym wydarzenia był Tygodnik Solidarność.

14 rocznica zamachu na World Trade Center - obchody w Kielcach

W Kielcach w czternastą rocznicę ataków na wieże World Trade Center odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych oraz oddany zostanie hołd tym którzy polegli w Nowym Jorku spiesząc na ratunek.

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej - obchody w Białymstoku

1 września, w 76. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę, która rozpoczęła II Wojnę Światową, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski złożył kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Białegostoku

Poznań uczcił pamięć bohaterów II wojny światowej

Poznań uczcił pamięć bohaterów II wojny światowej. Obchody odbyły się pod pomnikiem Armii Poznań. W uroczystościach z okazji 76. rocznicy wybuchu II wojny wzięli udział kombatanci oraz przedstawiciele samorządu i władz województwa.

Byliśmy, jesteśmy, będziemy...

Takie słowa wygłosił podczas obchodów 71. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto Leon Weintraub, jeden z ocalałych, apelując o kultywowanie pamięci, tolerancję i pokój.

"Tu ruszyła kula śnieżna". Chris de Burgh w sali BHP

Chris de Burgh, irlandzki wokalista i kompozytor, który uświetni obchody 35-lecia NSZZ "Solidarność", spotkał się dzisiaj z dziennikarzami na sali BHP.

NA GDYŃSKIM BUDYNKU YMCA ZAWIŚNIE NIEBIESKA TARCZA

W czwartek, 27 sierpnia na budynku siedziby gdyńskiego ogniska Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA" u zbiegu ul. Żeromskiego i Derdowskiego zawiśnie tzw. niebieska tarcza, czyli znak zabytku

Obchody 95. rocznicy Bitwy Białostockiej 1920 roku

W 95. rocznicę wybuchu Bitwy Białostockiej 1920 roku prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wziął udział w uroczystościach upamiętniających największą bitwę w dziejach miasta 22 sierpnia 1920 roku polscy żołnierze rozbili wycofujące się spod Warszawy siły bolszewickie, wyzwalając jednocześnie Białystok. W minioną sobotę przedstawiciele miejskiego samorządu uczcili pamięć o tych wydarzeniach.

Badania archeologiczne na Starym Rynku: pierwszy etap zakończony

Zakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na Starym Rynku. Archeologów można jeszcze spotkać przy Bamberce, ale od 24 sierpnia rozpoczną się prace w nowym miejscu - przed pałacem Działyńskich.

Trzeba pamiętać.73. rocznica zagłady kieleckiego getta

Mija 73 lata od dni, kiedy Niemcy zlikwidowali kieleckie getto. W kościele św. Franciszka w Kielcach sprawowana była dziś msza św. w intencji ofiar. Następnie pod pomnikiem Menora przy Al. IX Wieków Kielc modlono się słowami psalmów. Odmówiony został Kadisz. Pamięcią objęto również Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej.

73. rocznica zagłady kieleckiego getta w Kielcach

W sierpniu 1942 roku niemieccy naziści zamordowali ponad 20 tysięcy Żydów z kieleckiego getta. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do wspólnej modlitwy w 73. rocznicę zbrodni. W kościele św. Franciszka w Kielcach sprawowana będzie msza św. w intencji ofiar w niedzielę, 23 sierpnia o godz. 12.00.

W 110. rocznicę urodzin Mariana Rajewskiego

By uczcić pamięć Mariana Rejewskiego – wybitnego bydgoszczanina, w miejscach związanych z kryptologiem zostaną złożone kwiaty. Jak co roku w miejscach związanych z Rejewskim w Bydgoszczy: na jego pominku-ławeczce u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich, pod domem, w którym urodził się i mieszkał kryptolog przy ul. Wileńskiej złożone zostaną kwiaty. Kwiaty od miasta złożone zostaną także na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Urodziny historycznej Sali BHP

Z łabędziem, łodzią podwodną, bungee, w także z panoramą Gdańska i z ciężką pracą. Tak stoczniowe żurawie kojarzą się dzieciom biorącym udział w świętowaniu na Sali BHP. Dzisiaj urodziny historycznej Sali BHP czyli dzień upamiętniający 35. rocznicę rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej.

Rocznica Powstania w Getcie Białostockim

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza na uroczyste obchody 72. rocznicy Powstania w Getcie Białostockim – 16 sierpnia 2015 r.

Kraków pamięta o Powstaniu Warszawskim

W tym roku obchodzimy 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 17.00 zawyją syreny. W naszym mieście odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie.

Opole-Obchody 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Miasto Opole wspólnie ze Stowarzyszeniem Opolskie Lamy przygotowało dla wszystkich mieszkańców specjalną ofertę filmową w związku z obchodami 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie - pamiętamy! Program obchodów w Poznaniu

Poznań pamięta o powstańcach warszawskich. 1 sierpnia w dniu 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, równolegle z obchodami centralnymi, poznaniacy uczczą pamięć uczestników tego bohaterskiego zrywu, wśród których było ponad ośmiuset Wielkopolan.

72. rocznica pacyfikacji Woli Justowskiej

W tym roku przypada 72. rocznica Pacyfikacji na Woli Justowskiej, która miała miejsce podczas II wojny światowej. Uroczystości związane z jej obchodami odbędą się w niedzielę, 27 lipca na Łące Męczeństwa przy ul. 28 Lipca 1943 r.

Lipiec 1981 roku – I WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Od 13 do 17 lipca 1981 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się druga tura Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego (I tura odbyła się w od 2 do 5 lipca).

„Stąd ruszyła lawina” – 35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Premiera pieśni o Lubelskim Lipcu w wykonaniu Krzysztofa Cugowskiego, koncert Piotra Selima oraz panele dyskusyjne to tylko niektóre elementy regionalnych obchodów 35. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980.

35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980 i powstania NSZZ "Solidarność"

Msza święta, Walne Zebranie Delegatów Regionu, panel dyskusyjny na temat kondycji polskiej rodziny, turniej piłkarski to główne punktu obchodów 35-lecia Związku w regionie Środkowowschodnim. Uroczystości odbędą się w dniach 8- 12 lipca w Świdniku i Lublinie

Poznański Czerwiec '56 - nowa wystawa na Wolnym Dziedzińcu

Jak wyglądały poznańskie ulice 59 lat temu, w trakcie tragicznych wydarzeń Poznańskiego Czerwca? Można je już oglądać na kolejnej plenerowej wystawie fotograficznej na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim. Wystawę przygotowało Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - instytucja kultury Miasta Poznania.

Prezydent Poznania zaprasza na uroczystości upamiętniające Czerwiec '56

Jacek Jaśkowiak zaprasza na oficjalne uroczystości obchodów 59. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. "Obowiązkiem naszym i przyszłych pokoleń jest zachowanie pamięci, że bez bohaterskiej postawy Poznaniaków w roku 1956, nie moglibyśmy żyć dzisiaj w państwie wolnym.Zapraszam wszystkich na uroczystości upamiętniające tych, którzy walczyli 59 lat temu. Niedziela, godzina 16:00, plac Adama Mickiewicza" - napisał na swoim profilu społecznościowym prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Obchody Poznańskiego Czerwca na Gajowej, Hejmowskiego i pod bramą HCP

Ten pochód wolności był impulsem, bez którego nie byłoby zrywów wolnościowych w innych częściach Polski - powiedziała Agnieszka Pachciarz, zastępca prezydenta miasta Poznania, podczas uroczystości składania kwiatów pod pomnikami przy ulicach Gajowej i Hejmowskiego upamiętniających bohaterów czerwcowych wydarzeń.

Nowa ścieżka edukacyjna w Szczecinie

Na terenie Międzyosiedlowego Parku Rekreacyjnego przy ul. Kutrzeby w Szczecinie, powstała nowa ścieżka edukacyjna poświęcona historii II Wojny Światowej. Dzięki pięciu tablicom, umieszczonym na terenie Parku Rekreacyjnego, mieszkańcy Szczecina podczas spacerów mogą zapoznać się z historią II Wojny Światowej. Poszczególne tablice zostały poświęcone bohaterom Kampanii wrześniowej: gen. Stanisławowi Maczkowi, kpt. Władysławowi Raginisowi, gen. Stanisławowi Taczakowi, gen. Tadeuszowi Kutrzebie oraz gen. Stanisławowi Sosabowskiemu.

69. rocznica Pogromu Kieleckiego

5 lipca odbędą się obchody upamiętniające 69. rocznicę Pogromu Kieleckiego. 69. rocznica tych wydarzeń, będzie miała nieco odmienny, bo kilkudniowy przebieg. Nie odbędzie się również tradycyjny marszu. Zanim jednak rozpoczną się uroczystości główne, już 2 lipca w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy ulicy Planty, odbywać się będą wydarzenia towarzyszące obchodom m.in. pokazy filmowe oraz dyskusje z uznanymi ludźmi świata nauki, literatury i filmu. Od 3 do 5 lipca w Muzeum Na Kółkach przy ulicy Piotrkowskiej, będzie można podziwiać mobilną wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, której celem jest przypomnienie o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat.

Lublin wyróżniony w Kanonie Miejsc Historycznych

Z wielką przyjemnością informujemy, że Miasto Lublin znalazło się na mapie miejsc w projekcie Kanon Miejsc Historycznych w związku z wydarzeniem historycznym, jakim było zawarcie unii polsko-litewskiej w 1569 r. W kwietniu bieżącego roku Miasto Lublin jako dziedzictwo idei Unii Lubelskiej uhonorowane zostało Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Obchody Czerwca 76 w Radomiu

W piątek 19 czerwca uroczystą mszą św. w sanktuarium Matki Bożej w Kałkowie-Godowie koło Starachowic zainaugurowano obchody Czerwca`76 w Radomiu. W sanktuarium znajduje się wystawa o życiu i działalności ks. Romana Kotlarza, jednego z bohaterów protestu. Za obronę prześladowanych robotników ks. Kotlarz został zamęczony przez „nieznanych sprawców”, czyli funkcjonariuszy lub agentów Służby Bezpieczeństwa.

Uroczystości 59. rocznicy Czerwca '56 w Poznaniu

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przewodniczył uroczystościom obchodów 59. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56.

W rocznicę czynu rewolucyjnego w Łodzi

Słowami pieśni rewolucyjnych rozbrzmiały w sobotnie południe okolice pomnika Czynu Rewolucyjnego przy ul. Konstantynowskiej. W ten głośny sposób uczczono 110. rocznicę wybuchu Rewolucji 1905 roku. Nie obyło się bez tradycyjnego złożenia kwiatów i zapalenia symbolicznych zniczy. W imieniu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej uczynił to dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMŁ Sławomir Granatowski.

Upamiętnienie Zofii Hertz w Łodzi

Na froncie kamienicy przy pl. Wolności 2, została odsłonięta tablica poświęcona Zofii Hertz. W latach 1929-1939 Zofia Hertz (wtedy Neuding) pracowała w tej kamienicy w kancelarii rejenta Apolinarego Karnawalskiego, jako referentka notarialna. W 1933 r., jako pierwsza kobieta w Polsce, zdała egzamin i uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu notariusza. W odsłonięciu tablicy wziął udział wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

W Łodzi jest rewolucja - 110 rocznica

Wycieczki tematyczne, oficjalne uroczystości, wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych i marsz „rewolucjonistów” to główne wydarzenia upamiętniające 110. rocznicę wybuchu rewolucji 1905 roku. - Chcemy upamiętnić wydarzenia, które na stałe wpisały się w historię Łodzi. Niestety, mało kto wie, że to nasze miasto było główną areną tych wydarzeń, stąd potrzeba ich przypomnienia - powiedział wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

W niedzielę Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Tego dnia odbędą się uroczyste obchody 75. rocznicy deportacji do Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych. Wezmą w nich udział byli więźniowie obozu, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych, a także NSZZ Solidarność.

Czy Kraków będzie miał nowy pomnik historii?

Jest jednym z niepodważalnych symboli Krakowa. Wiąże się z nim długa i fascynująca historia. Nieprzerwanie przyciąga turystów i samych krakowian, którym nie straszne maszerowanie pod górę, ponieważ panorama miasta z jego szczytu zachwyca. O czym mowa? Oczywiście o Kopcu Kościuszki, który być może już niedługo zostanie uznany za pomnik historii.

W tym roku, 29 maja, mija 83. rocznica posadzenia drzewa przez Marię Skłodowską - Curie przed Instytutem Radowym przy ul. Wawelskiej, na pamiątkę jego otwarcia.

Klon jawor „Maria” nie jest więc, jak na drzewo, bardzo stary ani duży - w obwodzie ma 232 cm i mierzy 19 m wysokości. Jest jednak pomnikiem przyrody z uwagi na osobę uczonej i okoliczności w jakich został posadzony. Po siedmiu latach budowy, 29 maja 1932 r. w obecności Marii Skłodowskiej-Curie Instytut został otwarty. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej odbyło się 7 czerwca 1925 r. także w obecności Marii Skłodowskiej-Curie. Tego dnia w tym roku będziemy świętować 90-lecie tego wydarzenia

Konserwacja nagrobka Feliksa Jasieńskiego – darczyńcy Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło się z własnych środków konserwacji zaniedbanego i zniszczonego przez czas grobowca Feliksa Jasieńskiego. Ten zapalony miłośnik sztuki był jednym z najważniejszych kolekcjonerów w Polsce i największym darczyńcą MNK.

"Kalkulator" sprzed pięciu wieków! w Poznaniu

Po miesiącu badań pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mogą pochwalić się następnymi znaleziskami. Warstwy ziemi odkryły bowiem swoje kolejne skarby. Najciekawszymi z nich są monety oraz... fragment kilkusetletniego "kalkulatora".

„Jan Karski. Jedno życie. Kompletna historia, tom I (1914 – 1939) MADAGASKAR”

21 maja 2015 r. o godzinie 17.00 na Zamku Lubelskim odbędzie się promocja książki autorstwa Waldemara Piaseckiego o Janie Karskim. Publikacja opatrzona jest przedmową laureata Nagrody Nobla Elie Wiesela. Ukaże się 20 maja nakładem wydawnictwa Insignis jako pierwszy tom biografii Jana Karskiego.

Prywatna korespondencja prof. Zbigniewa Brzezińskiego z Janem Pawłem II przekazana w darze Muzeum Emigracji w Gdyni

Do Muzeum Emigracji w Gdyni trafił wyjątkowy dar przekazany przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego. To prywatna korespondencja, którą prowadził z Janem Pawłem II w latach 1979-1983. W siedzibie Muzeum zaprezentowano odręcznie napisany przez papieża list z 7 czerwca 1980. Cała korespondencja będzie częścią stałej ekspozycji, której inauguracja nastąpi 16 maja.

Za dbałość o dziedzictwo w Łodzi

Obiekty, które „zapracowały" na tytuł Pomnika Historii dla Łodzi będą oznaczone specjalnymi plakietami. W pałacu Scheiblerów (Muzeum Kinematografii) wręczono je obecnym administratorom zabytkowych budynków i terenów.

Pierwsze znaleziska na Starym Rynku w Poznaniu

Choć prace wykopaliskowe na Starym Rynku trwają zaledwie tydzień to pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu mogą pochwalić się już pierwszymi sukcesami. Po zdjęciu kostki brukowej odkryli już oni wiele znalezisk, które pochodzą z różnych okresów historycznych.

Wojna w jedenastu odsłonach w łódzkim muzeum

W Muzeum Tradycji Niepodległościowych oddział Radogoszcz otwarto wystawę „70 rocznica nad III Rzeszą, Wojna w Europie". Składa się ona z jedenastu sekcji przedstawiających przyczyny wybuchu wojny, jej najważniejsze etapy oraz martyrologię narodów.

Marian Rejewski - największy haker XX wieku

Podsumowano wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku”. Konkursu był realizacją projektu Bydgoskich Grantów Oświatowych. Organizatorami wojewódzkiego konkursu na komiks pt. „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Muzeum Oświaty.

Ekspedycja i pomnik ku pamięci załogi ORP Orzeł

Polski okręt ORP Orzeł w swój ostatni patrol wyruszył 23 maja 1940. Zaginął bez wieści na Morzu Północnym kilka dni później, w niewyjaśnionych okolicznościach. Dotychczasowe poszukiwania jednostki nie przyniosły skutku, ale pojawiła się kolejna nadzieja. Firma SANTI szykuje ekspedycję, która ma odnaleźć zaginiony okręt. W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wyruszenia w ostatnią podróż, chce również upamiętnić okręt i jego załogę pomnikiem.

Przypnij żonkil – niech połączy nas pamięć!

W niedzielę, 19 kwietnia w 72. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Na ulicach stolicy około 850 wolontariuszy będzie rozdawać papierowe żonkile - symbol pamięci o bohaterach z 1943 roku.

75. rocznica zbrodni katyńskiej w Poznaniu

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z dnia 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Prezydent Miasta Poznania zaprasza do udziału w uroczystościach i wspólnego oddania hołdu Ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

25 marca 38 rocznica powstania ROPCiO

Dzisiaj 25 marca mija 38 lat od powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, największej obok Komitetu Obrony Robotników organizacji opozycyjnej, działającej w Polsce w latach siedemdziesiątych.

Pamięci bohaterskiej Armii Łódź

23 marca 1939 roku powstała Armia Łódź, związek operacyjny Wojska Polskiego II RP, który w trakcie Kampanii Wrześniowej toczył walki z niemieckim najeźdźcą. Żołnierze polscy utrzymali swoje pozycje na linii Warty i Widawki do 6 września. Największe boje stoczono pod Strońskiem i Glinnem.

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

W dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego przed jego pomnikiem zebrali się członkowie Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin , strzelcy, młodzież szkolna i łodzianie. Władze miasta reprezentował wiceprezydent Krzysztof Piątkowski i wiceprzewodniczący RM Krzysztof Stasiak.

Krakowianie pamiętają o Getcie

W niedzielę, 15 marca odbył się w Krakowie doroczny Marsz Pamięci z okazji 72. rocznicy likwidacji krakowskiego getta.Marsz rozpoczął się krótką częścią formalną na Placu Bohaterów Getta – dawnym Umschalgplatzu w krakowskim Podgórzu. Po części oficjalnej nastąpił przemarsz ulicami: Limanowskiego, Wielicką i Jerozolimską na teren byłego obozu KL Płaszów – tą samą drogą, która dla wielu mieszkańców getta była drogą na śmierć. Podczas Marszu odbyły się dwie ceremonie upamiętniające pomordowanych Żydów: pierwsza przy ulicy Limanowskiego, przy pozostałościach murów getta oraz przy pomniku na terenie byłego obozu w Płaszowie.

Krakowianie pamiętają o Getcie

W najbliższą niedzielę, 15 marca o godzinie 12:00 odbędzie się w Krakowie doroczny Marsz Pamięci z okazji 72. rocznicy likwidacji krakowskiego getta.

Zapraszamy na wystawę o zagadkowych korzeniach pisma

Kiedy ludzie zaczęli zapisywać swoje myśli, plany, uczucia, stan posiadania? Czy wydarzyło się to zaledwie kilka tysiącleci temu w Egipcie i Mezopotamii, czy też korzenie tego zjawiska są zdecydowanie głębsze? Z mnogością sposobów zapisu myśli ludzkich - począwszy od drobnych nacięć, a skończywszy na tajemniczych i niezwykle złożonych i skomplikowanych hieroglifach, można zapoznać się do 22 marca na wystawie "Verba volant, scripta manent. Dawne formy zapisu" w poznańskim Muzeum Archeologicznym.

6 marca - Dzień Sprawiedliwych…

W 2012 roku Parlament Europejski ogłosił 6 marca Dniem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z tej okazji w Parku Ocalałych odbyła się uroczystość z udziałem wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, rabina Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Symchy Kellera oraz przedstawicieli stowarzyszeń i młodzieży szkolnej.

Kraków - Nauka historii w plenerze

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to zarówno świetny pomysł na wycieczkę, jak i doskonała lekcja historii. Warto o tym pamiętać planując swój czas wolny podczas wiosennych dni. Przypominamy, że koncepcja szlaku narodziła się w 2012 roku wśród członków Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC". W 2013 r., stowarzyszenie wraz z Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, rozpoczęło realizację Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego, za który otrzymało nagrodę Prezydenta RP.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

W najbliższą niedzielę, 1 marca, po raz piąty obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione zostało w lutym 2011 roku. Data nie jest przypadkowa, bowiem właśnie 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu stracono siedmiu członków IV komendy Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, sprzeciwiającego się komunistycznemu reżimowi. W ramach łódzkich obchodów przedstawiciele władz miasta oraz instytucji publicznych o godz. 10.30 złożą kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu na ul. Andstadta.

Poznań - Tajemnice placu Za Bramką

Fragment fosy miejskiej, teren dawnego cmentarza czy relikty konstrukcji drewnianych - te oraz wiele innych tajemnic skrywa plac przy ul. Za Bramką. Na miejscu trwają obecnie prace archeologiczne, a cały obszar inwestycji został objęty opieką miejskiego konserwatora zabytków. Joanna Bielawska - Pałczyńska umożliwiła dziś dziennikarzom bliższe przyjrzenie się znalezisku.

96. rocznica wyzwolenia Białegostoku

Hołd bohaterom naszej niepodległości oddali białostoczanie w kolejną rocznicę wyswobodzenia miasta po zaborach Za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości po zaborach przyjęło się uważać 11 listopada 1918 roku. Tego dnia zakończyła się I Wojna Światowa, a w Warszawie Józef Piłsudski przejął władzę nad polskim wojskiem. Białystok na przyłączenie do odrodzonej ojczyzny musiał poczekać do lutego następnego roku. W tym przejściowym okresie w mieście dochodzi do grabieży, jako że Białystok znajduje się na trasie wojsk niemieckich, wycofujących się z Ukrainy. Dopiero 17 lutego 1919 roku do miasta przyjeżdża płk Stanisław Dziewulski jako komendant. Dwa dni później wkraczają do Białegostoku oddziały polskie, Niemcy opuszczają miasto.

70. rocznica zakończenia walk o Poznań

W niedzielę 22 lutego na Cytadeli odbyły się uroczyste obchody 70. rocznicy zakończenia niemieckiej okupacji i walk o Poznań. Organizatorem uroczystości był Prezydent Miasta Poznania. Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło na Cmentarzu Komunalnym na Miłostowie, gdzie o godzinie 10.00 w kwaterze Żołnierzy złożono kwiaty. W samo południe pod Pomnikiem Bohaterów na Cytadeli podczas głównych uroczystości hołd walczącym oddali przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, służby konsularne oraz wojskowe.

Uroczystość w Opolu - pamiętamy o Rodłakach

18 lutego w Opolu odbyły się uroczystości, upamiętniające 92. rocznicę powołania Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, których gospodarzami byli Prezydent Miasta Opola i Przewodniczący Rady Miasta.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczną się 1 marca o godz. 18.00 na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego w Kielcach. Po części oficjalnej odbędzie się koncert grupy De Press. Zespół zaprezentuje głównie repertuar z płyty "Myśmy rebelianci", wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w 2009 roku. Artyści przedstawią nowe aranżacje pieśni niepodległościowych polskiego podziemia z lat 1944 - 1953. Wstęp na koncert wolny

70. rocznica zakończenia walk o Poznań

W niedzielę 22 lutego odbędą się uroczyste obchody 70. rocznicy zakończenia niemieckiej okupacji i walk o Poznań. Organizatorem uroczystości jest Prezydent Miasta Poznania.

DZIŚ URODZINY MIKOŁAJA KOPERNIKA

19 lutego Mikołaj Kopernik obchodzi urodziny. To już 542 rocznica urodzin wielkiego toruńskiego astronoma.

Ogórki przyjechały 50 lat temu do Gdyni

Wielu pasażerów wspomina je z sentymentem, choć nie były zbyt wygodne, a ich silniki spały i prychały. 14 lutego minęło 50 lat od wprowadzenia do eksploatacji w Gdyni dwóch pierwszych autobusów Jelcz 272 Mex, z powodu swojego kształtu popularnie nazwanych „ogórkami".

Rocznica Armi Krajowe w Łodzi

W 73 rocznicę powstania Armii Krajowej w kościele ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza odbyła się uroczysta msza św. w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK. Mszę św. celebrował ks. biskup Adam Lepa. Wzięli w niej udział weterani, młodzież i poczty sztandarowe.

Kraków zaprasza na film - W cieniu pamięci

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Fundacja AntySchematy 2 zapraszają na projekcję filmu pt.: W cieniu pamięci (scenariusz i reżyseria: Tomasz Kocur Malec), która odbędzie się w najbliższy wtorek (17 lutego) o godz. 18:00 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera (ul. Lipowa 4). Wstęp wolny

Pamiętamy o Sybirakach – rocznica pierwszej masowej deportacji

W rocznicę pierwszej sowieckiej wywózki obywateli polskich w głąb ZSRS białostocki samorząd uczcił pamięć wszystkich, którzy stracili życie na „nieludzkiej ziemi” Na mocy zawartego w roku 1939 porozumienia pomiędzy Związkiem Sowieckim i hitlerowską Rzeszą, tereny naszego województwa znalazły się pod okupacją stalinowskiego imperium. Masowe represje rozpoczęły się natychmiast. Już 10 lutego roku następnego NKWD przeprowadziła pierwszą zakrojoną na ogromną skalę wywózkę. Uderzyła ona w administrację II RP, a także osadników wojskowych i funkcjonariuszy służb leśnych; objęte nią zostały całe rodziny, od niemowląt aż po starców. Dano im krótki czas na spakowanie dobytku, po czym w nieludzkich warunkach przewieziono na Daleki Wschód, gdzie ci, którzy przeżyli, skazani byli na niewolniczą pracę, głód i dotkliwe mrozy.

35 lat temu zmarł Marian Rejewski

Dokładnie 35 lat temu, 13 lutego 1980 r., zmarł Marian Rejewski. Wybitny bydgoszczanin, matematyk i kryptolog, złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigmy, wpłynął na szybsze zakończenie II wojny światowej. Jak co roku, w dniu śmierci tego wybitnego bydgoszczanina, w miejscach związanych z Rejewskim w naszym mieście: na jego pomniku-ławeczce u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich, pod domem, w którym urodził się i mieszkał kryptolog przy ul. Wileńskiej oraz pod tablicą pamiątkową na Muzeum Wojsk Lądowych złożone zostały kwiaty od prezydenta Bydgoszczy. Wiązanka – za pośrednictwem poczty kwiatowej – z szarfą w bydgoskich barwach złożona również została na grobie Rejewskiego, na warszawskich Powązkach.

73. rocznica akcji "Bollwerk" w Poznaniu

73 lata temu żołnierze Armii Krajowej podpalili niemieckie magazyny w poznańskim porcie rzecznym. Akcję uznaje się za największy atak ruchu oporu w Wielkopolsce w czasie II wojny światowej. W piątek 13 lutego przedstawiciele władz miasta upamiętnią to historyczne wydarzenie.

Pokaz filmu "Auschwitz-Birkenau - anatomia zbrodni"

6 lutego br. o godz. 14.00 w kinie Moskwa, ul. S. Staszica 5 w Kielcach, odbędzie się pokaz filmu "Auschwitz-Birkenau - anatomia zbrodni" w reżyserii Beaty Kołaczyk. Film został zrealizowany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz TVP Kraków w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą wyzwolenia z rąk niemieckich obozu Auschwitz-Birkenau. Prezentuje on losy śledztwa prowadzonego w Polsce w sprawie obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau. W filmie pokazano szereg nowych, nieznanych dotąd faktów związanych z tym postępowaniem.

70. rocznica mordu w Opolu-Zakrzowie

Zakrzowianie 24 stycznia br. spotkali się w kościele Św. Anny w Zakrzowie na nabożeństwie żałobnym za ofiary wojny z dzielnicy. Przygotowania do tej rocznicy trwały od ponad roku. Problemem była aura tajemniczości wokół tej tragedii. Nie było informacji kogo zamordowano, ile osób i jak to się stało. Sama data mordu też była niejednoznaczna. Niewielka ilość opracowań na temat historii Twierdzy Opole, daty jej zdobywania i działań w dzielnicy Zakrzów nie wróżyła powodzenia tzn. ustalenia daty początku tragedii i nazwiska ofiar.

W Kielcach upamiętniono Ofiary Holocaustu

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu w 70. rocznicę wyzwolenia obozu zagłady w Auschwitz zorganizował w Kielcach Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Pamięć, która trwa…Uroczystości w Łodzi

Dobiegły końca trzydniowe uroczystości V Dni Pamięci, zorganizowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Teatr im. S. Jaracza z okazji Międzynarodowego Dania Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Na stacji Radegast upamiętniono „XII transport” w 73. rocznicę deportacji z Litzmannstadt Getto do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz otwarto wystawę „Deportacja Żydów z Luksemburga i Trewiru do getta łódzkiego”.

Miejsce dla piernika

Dobiega końca remont budynku przy ul. Strumykowej, w którym zostanie otwarte Muzeum Toruńskiego Piernika - nowy oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Do tej pory zabytkowe eksponaty związane z historią toruńskiego piernikarstwa można było oglądać w Toruniu w piwnicach Domu Kopernika. Wystawa „Świat toruńskiego piernika”, połączona z warsztatami wypiekania pierników, cieszy się dużym zainteresowaniem, ale ze względu na ograniczoną powierzchnię jest prezentowana w okrojonej formie.

Dni Pamięci już po raz piąty w Łodzi

W Centrum Dialogu im. M. Edelmana zainaugurowano w Łodzi V Dni Pamięci, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu. Trzydniowe uroczystości przygotowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Teatr im. S. Jaracza potrwają do wtorku. W programie znalazły się m.in. wykłady, wystawy, projekcje filmowe i spektakle.

"Mur Pamięci" w Kielcach

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach rozbudowuje tzw. "Mur Pamięci" i poszukuje zdjęć osób osadzonych w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej. Zebrane fotografie są przerabiane na porcelanowe portrety i umieszczane na murze dawnego więzienia przy ul. Zamkowej.

Zdjęcia z Elbląga na wystawie przed Pałacem Prezydenckim

22 stycznia o godzinie 12.00 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odsłonięta zostanie wystawa z okazji 152. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod hasłem „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść”. Na fotografiach prezentujących inicjatywy samorządów upamiętniające Powstanie znalazły się również zdjęcia z Elbląga z ubiegłorocznej uroczystości odsłonięcia odnowionego pomnika w Parku Traugutta

Pamięć, która nie zginęła w płomieniach

70 lat temu opuszczający Łódź hitlerowcy dokonali ostatniej potwornej zbrodni. Spalono żywcem osadzonych w Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. Od wielu lat mieszkańcy Łodzi upamiętniają to wydarzenie w miejscu zbrodni, gdzie dziś mieści się Muzeum Tradycji Niepodległościowych - oddział Radogoszcz. Pamięć pomordowanych oraz wszystkich ofiar II wojny światowej czczą, składając kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii, na terenie muzeum. Organizatorami uroczystości byli w tym roku prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Uroczystość, jak co roku miała wojskowy charakter. Po hymnie państwowym, podczas którego na maszt wciągnięto biało-czerwoną, polską flagę, pamięć wydarzeń sprzed 70. lat przywołali wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak.

ROZPOCZĘŁY SIĘ DNI HALLEROWSKIE w TORUNIU

Złożenie kwiatów pod pomnikami Steinborna, Łaszewskiego i Hallera zainaugurowało obchody 95. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. 18 stycznia 1920 r. Toruń, po przeszło stu latach zaboru pruskiego, znowu stał się miastem polskim. Tego dnia około godziny 15.00 do miasta weszły jednostki wojska polskiego, realizujące postanowienia traktatu wersalskiego.

70. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej

W tym roku mija 70. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Krakowie. W związku z tym w niedzielę (18 stycznia) na cmentarzu Rakowickim odbędą się uroczystości, w których weźmie udział m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Pamięci Romów i Sinti

Uczczono pamięć zamordowanych ponad 5 tysięcy Romów i Sinti, deportowanych z Burgerlandu i Styrii do obozu cygańskiego na terenie Litzmannstadt Getto, który zlikwidowano 12 stycznia 1942 roku. W uroczystości z udziałem wojewody łódzkiego Joanny Chełmińskiej, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka oraz wiceprezydenta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego wzięli również udział: ambasador Austrii w Polsce Thomas M. Buchsbaum, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi oraz organizacji społecznych, a także młodzież szkolna.

Poznańskie obchody 96. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia Poznaniacy będą obchodzić 96. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym zaplanowano szereg uroczystości, mających na celu upamiętnienie tego niepodległościowego zrywu.Powstanie Wielkopolskie to jeden ze szczególnych zrywów, które już na stałe wpisał się w karty historii Polski. 27 grudnia 1918 roku mieszkańcy Wielkopolski wystąpili przeciwko niemieckiemu państwu. Domagali się oni powrotu ziem zaboru polskiego do ojczyzny. Powstanie Wielkopolskie było jednym z niewielu zrywów wyzwoleńczych, które zakończyło się sukcesem.

Obchody Grudnia 70 w Szczecinie

17 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 44. rocznicę grudnia 1970 roku. Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 pod Tablicą Ofiar Grudnia ’70 przy bramie Stoczni Szczecińskiej. Z tego miejsca pod pomnik „Anioła Wolności” wyruszył Marsz Pamięci” ku czci poległych w Grudniu 1970 roku.

44. rocznica Czarnego czwartku

Dokładnie 17 grudnia 1970 roku rozegrała się w Gdyni tragedia, która pochłonęła 18 ofiar. O godzinie 6.00 rano wojsko otworzyło ogień w kierunku robotników idących ze stacji kolejki SKM do zablokowanej stoczni i portu.

Jaruzelski chciał masakry szczecińskich stoczniowców?

Stoczniowcy z szczecińskiej Parnicy do dzisiaj nie wiedzą, że mogli podzielić los górników Kopalni Wujek.

Pamięć o elblążanach – ofiarach Grudnia 70

Prezydent miasta Witold Wróblewski złożył dzisiaj kwiaty na grobie Waldemara Rebinina – pierwszej elbląskiej ofiary wydarzeń grudniowych. Waldemar Rebinin był kierowcą karetki pogotowia. 15 grudnia 1970 roku wiózł oznakowanym samochodem zaopatrzenie medyczne do przychodni kolejowej przy Dworcu Głównym w Gdańsku. W okolicach dworca został śmiertelnie postrzelony w głowę przez funkcjonariusza MO. Miał 26 lat. Pozostawił żonę i dwoje dzieci.

TORUŃ TORUŃ PAMIĘTA O STANIE WOJENNYM

Toruń włącza się w akcję społeczną „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło Wolności”. Powstała z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej kampania upamiętnia ofiary wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.

"Stan wojenny na Wzgórzu Zamkowym"

Rekonstrukcja wprowadzenia stanu wojennego oraz warsztaty dla uczniów świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych odbędą się dziś w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej. W przeddzień 33. rocznicy wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w PRL.

Kopiec Krakusa po rewitalizacji

Zakończył się kolejny etap prac związanych z rewitalizacją Kopca Krakusa – najstarszej ziemnej budowli Krakowa. 15 grudnia nastąpi odbiór robót, w ramach których uporządkowano i zabezpieczono przed degradacją otoczenie tego kopca.

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W sobotę 13 grudnia 2014 r. mija 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Gdynia włączyła się w ogólnopolski projekt Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności". IPN zachęca do upamiętnienia ofiar stanu wojennego poprzez zapalenie 13 grudnia o 19.30 świecy w oknach domów. W akcji może wziąć udział każdy.

W stulecie Bitwy Łódzkiej

W stulecie zakończenia Bitwy Łódzkiej, stoczonej pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi od 21 listopada do 6 grudnia 1914 roku, rekonstruktorzy z grupy "Żelazny Orzeł" i łódzcy historycy spotkali się przy grobach poległych żołnierzy rosyjskich na cmentarzu na Dołach.

77 lat ORP Błyskawicy

Dokładnie 77 lat temu w brytyjskim mieście Cowes podniesiono banderę na ORP Błyskawica. Dziś w Gdyni uczczono tę rocznicę wielką galą banderową i świetlną, a także okolicznościowym salutem armatnim.

Zbrodnia, która trafi pod strzechy

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” chce, by uczniowie w całej Polsce uczyli się o Zbrodni Lubińskiej. „Tak tragiczne wydarzenie w najnowszej historii naszego kraju powinno znaleźć się w zeszytach ćwiczeń”, przekonuje szef Wzgórza, Marek Zawadka, którego w tym dążeniu wspiera wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W stulecie Bitwy Łódzkiej

Dokładnie w stulecie rozpoczęcia bitwy pod Łodzią 21 listopada na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich (pośród, których było wielu Polaków) w Gadce Starej spotkali się uczestnicy grupy rekonstrukcyjnej „Żelazny Orzeł", historycy i młodzież.

Jan Karski - dyplomata. Wystawa w Łodzi

W ramach Obchodów Roku Jana Karskiego, Muzeum Miasta Łodzi organizuje szereg atrakcji: wystaw stałych i czasowych, spotkań, wykładów, zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń wokół postaci legendarnego kuriera (do najważniejszych należało otwarcie 24 kwietnia br. nowej, multimedialnej ekspozycji w Gabinecie Profesora Jana Karskiego).

„Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych na prelekcję dr Elżbiety Rączy z Uniwersytetu Rzeszowskiego „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w Filii nr 6, ul. Podwisłocze 6.

Dla prawdy o dziejach Kresów

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 10 listopada odbyły się uroczystości z okazji odzyskania niepodległości i walk w obronie polskości Lwowa w latach 1918-1920 oraz 25 rocznicy powstania w Gorzowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

O niepodległości w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

Warsztaty, poświęcone kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się już po raz trzeci w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. W spotkaniu udział wzięli między innymi uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Sikorskiego.

Wspólnie przeciw nienawiści

Marsz pamięci przeszedł ulicami Wrocławia. Kilkaset osób ze świecami i lampionami przeszło od synagogi Pod Białym Bocianem do pomnika spalonej synagogi przy ulicy Łąkowej, aby upamiętnić ofiary pogromu Żydów w Noc Kryształową w 1938 roku.

„Na stos rzuciliśmy… Dwa pokolenia 1914-1944”

Zapraszamy na wystawę plenerowąw Opolu - „Na stos rzuciliśmy… Dwa pokolenia 1914-1944” przygotowaną przez Muzeum Wojska Polskiego we współpracy z Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie

Niepodległość odzyskana!

W tym roku przypada 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada (wtorek) świętować będzie także Kraków i cała Małopolska. W programie wydarzenia znalazły się m.in. msza św. w Katedrze Wawelskiej, pochód patriotyczny Drogą Królewską z Wawelu na pl. Matejki oraz uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 190-letnią historię kopalni Katowice

30 października odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą historię miejsca zajmowanego obecnie przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

Rzeszów- „100. rocznica utworzenia I. Brygady Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę „100. rocznica utworzenia I. Brygady Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego”. Ekspozycję można zwiedzać od 4 do 30 listopada 2014 r. w budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny!

Powstanie Styczniowe - chcemy pamiętać również w Elblągu

Z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej napłynęły podziękowania dla Jerzego Wilka prezydenta Elbląga za upamiętnienie w naszym mieście 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Styczniowe uroczystości w Elblągu wiązały się z odsłonięciem nowej tablicy na obelisku, który od lat sześćdziesiątych XX-wieku upamiętnia park imieniem Romualda Traugutta.

Lwów w miniaturze jak nowy we Wrocławiu

Ponad 300 miniaturowych budynków – kamieniczek, kościołów, klasztorów składa się na Plastyczną Panoramę Lwowa architekta Janusza Witwickiego, znajdującą się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Właśnie zakończyła się jej konserwacja. Makieta eksponowana będzie od września 2015 roku w Hali Stulecia.

Łódź sprzed 100 lat.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi otwarto wystawę „Łódź w czasie I wojny światowej. W 100. Rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny. Wybór zdjęć przygotowało Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi we współpracy Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi. W otwarciu uczestniczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Stała wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich

28 października oficjalne otwarcie głównej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich. To największa inwestycja w Polsce w dziedzinie kultury, której celem jest przywrócenie pamięci poprzez opowieść o ludziach, ich dziedzictwie, ich znaczeniu dla Polski i świata.

Łódź w hołdzie Janowi Kowalewskiemu

W 122 rocznicę urodzin przy ul. Piotrkowskiej 132 odsłonięto tablicę upamiętniająca p.pułk. Jana Kowalewskiego, łodzianina, genialnego kryptologa, który złamał szyfry sowieckie podczas wojny 1920 roku.

Poznańskie obchody węgierskiego zrywu

58 lat temu na ulicach Budapesztu ludność węgierska masowo wystąpiła przeciwko reżimowi komunistycznemu. W związku z tą rocznicą w czwartek 23 października odbędą się uroczyste obchody Powstania Węgierskiego 1956 roku. Organizatorem uroczystości jest Prezydent Miasta Poznania.

Łódź dziękuje

W dniu 18 października Urząd Miasta Łodzi zorganizował piknik legionowy z okazji 100 rocznicy wkroczenia do Łodzi Legionów Polskich. Była to jedna z największych dotychczasowych rekonstrukcji historycznych, jakie odbyły się w Łodzi i największa w Polsce rekonstrukcja Czynu Legionowego. Jednocześnie przy ul. Piotrkowskiej stanęła wielkoformatowa wystawa „Każdy się liczy", zachęcająca do poznania historii legionów.

Pamięci poległych w Łodzi

Na terenie dawnego poligonu Brus wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą pomordowanym Polakom, ofiarom totalitarnych systemów hitlerowskiego i komunistycznego. Uroczystość odbyła się u zbiegu ulic Krańcowej i Władysława Syrokomli. W leśnych terenach poligonu Brus archeolodzy i historycy odkryli zbiorowe mogiły z czasów wojny, a także okresu późniejszego po 1945 roku. To dowody mordu na Polakach, dokonanych podczas hitlerowskiej akcji wymierzonej przeciwko inteligencji łódzkiej jesienią 1939 roku oraz ofiary zbrodni komunistycznych.

Każdy się liczy...dla legionów w Łodzi

Na ulicy Piotrkowskiej stanęła wielkoformatowa wystawa „Każdy się liczy", która upamiętnia 100 rocznicę Czynu Legionowego. Ekspozycję przygotowało Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

"Okrągły Stół" wystawa w Olsztynie

W 2014 roku mija 25 lat od „Okrągłego Stołu" jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe. Negocjacje prowadzone były od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie, przy specjalnie skonstruowanym, dużym, okrągłym stole.

Wystawa plenerowa „Łódź Jana Karskiego” w Opolu

Serdecznie zapraszamy do holu głównego opolskiego Ratusza. Dzięki uprzejmości i współpracy z Muzeum Miasta Łodzi, prezentujemy Państwu wystawę poświęconą Janowi Karskiemu.

Łódź -Hołd dla państwa podziemnego

Uroczystości 75.lecia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w XXXIII LO im. Armii Krajowej. - Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego było fenomenem na skalę światową. Powstało, aby chronić obywateli pod obcą okupacją, wałczyć z wrogiem i zachować ciągłość polskiej władzy państwowej - powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Jan Nowak-Jeziorański: stulecie urodzin - wystawa we Wrocławiu

Organizatorem obchodów jubileuszu jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich, któremu „kurier z Warszawy” przekazał swoją kolekcję i archiwum.

Otwarcie mauzoleum Polski Podziemnej we Wrocławiu

Setki osób, kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, harcerzy, działaczy społecznych, przedstawicieli władz samorządowych, młodzież przyszły na mszę i uroczystość poświęcenia Kaplicy Mauzoleum Polski Podziemnej w kościele pw. Św. Elżbiety.

75 lat Polskiego Państwa Podziemnego - obchody w Bydgoszczy

W przededniu 75. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze w imieniu miasta i bydgoszczan.

75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Z okazji 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Prezydent Miasta Białegostoku złożył pamiątkowy wieniec pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Kilińskiego.

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego - obchody w Poznaniu

75 lat temu na terenie okupowanej Polski rozpoczęło się tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. W związku z tą rocznicą w piątek 26 września Mszą Św. o godzinie 9.30, w kościele o.o. Dominikanów przy ul. Kościuszki 99, rozpoczną się uroczystości upamiętniające tą organizację.

KIelce - 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Mszą św. w Bazylice Katedralnej (godz. 9.30) rozpoczną się 28 września w Kielcach obchody upamiętniające 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas uroczystości odsłonięta i poświęcona zostanie tablica pamiątkowa ze znakiem Polski Walczącej na ścianie dzwonnicy katedralnej. Następnie uczestnicy tego wydarzenia przejdą na Plac Wolności gdzie złożą kwiaty i wieńce pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Zmarła Miriam Guterman

W wieku 93 lat w piątek w Izraelu zmarła Miriam Guterman. Była ostatnim świadkiem przebiegu całości zajść pogromu kieleckiego, do którego doszło 4 lipca 1946 roku.

„Ładny” i „brzydki” PRL w Krakowie

„Kadrowanie PRL-u" – to tytuł wystawy Henryka Hermanowicza i Jerzego Szota, którą można oglądać w Muzeum PRL-u.„Kadrowanie PRL-u" to wystawa dwóch fotografów i dwóch odmiennych „skadrowanych" przez nich obrazów PRL-u. Zdjęcia są zaproszeniem do rozmowy na temat tamtych czasów. Mają skłaniać do dyskusji na temat Polski w latach 1952 – 1989. Lata te budzą bowiem skrajne emocje – dla jednych to represje i cenzura, dla innych młodość, rozwój kraju i w miarę spokojne życie. Na fotografiach Hermanowicza i Szota zobaczymy oba te obrazy: „ładny" i „brzydki".

75. rocznica napaści ZSRR na Polskę - obchody w Bydgoszczy

Mieszkańcy Bydgoszczy, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych i wojskowych uczestniczyli w miejskich obchodach 75. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. W uroczystościach uczestniczyła zastępca prezydenta Elżbieta Rusielewicz. Uroczystości rozpoczęła msza św. w katedrze. Po niej dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się na Starym Rynku.

XIV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

11 września odbył się XIV Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uroczystość ta ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili.

Kielce-Pamięci pomordowanych podczas II wojny światowej

Uroczystość poświęcona mieszkańcom Kielecczyzny pomordowanym przez Niemców w latach II wojny światowej oraz 75. rocznicy napadu Związku Sowieckiego na Polskę odbędzie się 14 września (godz. 15.00) pod Pomnikiem Straceń na Stadionie Leśnym. W programie tego wydarzenia jest m.in. msza św. polowa, apel pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W razie wystąpienia opadów deszczu uroczystość odbędzie się w Kościele pw. Chrystusa Króla na Baranówku (ul. Jana III Sobieskiego).

13 rocznica zamachu na World Trade Center

W Kielcach w trzynastą rocznicę ataków na wieże World Trade Center odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów terrorystycznych oraz oddany zostanie hołd tym którzy polegli w Nowym Jorku spiesząc na ratunek.

75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego- obchody w Rzeszowie

Przed 75 laty, 27 września 1939 r., rozpoczęto tworzenie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Było ono fenomenem na skalę światową. Tajne struktury państwa polskiego, podległe Rządowi RP na uchodźstwie nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku, obchodzimy, ale stworzenie siły moralnej, niepodległościowej tradycji, która pozwoliła przetrwać także czas komunistycznej dyktatury. (fragment listu otwartego Prezesa IPN)

Preteksty Kulturalne w Rzeszowie - Dziedzictwo Żydowskie

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie oraz Preteksty Literackie zapraszają na imprezę "Preteksty Kulturalne - Dziedzictwo Żydowskie", która jest nową inicjatywą kulturalną wpisującą się w problematykę tegorocznych XXII Europejskich Dni Dziedzictwa.

Sobota z Enigmą na Św. Marcinie

W tym roku przypada szereg rocznic związanych ze złamaniem przez poznaniaków kodu Enigmy. 85 lat temu w Poznaniu rozpoczął się kurs kryptologii. 75 lat temu w ośrodku wywiadowczym w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom tajnych służb brytyjskich i francuskich rezultaty prac nad złamaniem kodu Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej. Było to możliwe, dzięki trzem polskim matematykom z Uniwersytetu Poznańskiego: Marianowi Rajewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu. To właśnie oni w 1932 roku pracując dla Biura Szyfrów - komórki Sztabu Generalnego zrzeszającej kryptologów, złamali kod Enigmy.

Łódź w rocznicę wybuchu wojny

Przed pomnikiem Chwały Żołnierzy Armii Łódź przedstawiciele władz, środowisk kombatanckich i wojskowych oraz mieszkańcy miasta uczcili 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym: dokonano zmiany warty, wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt, odegrano hymn państwowy i sygnał Wojska Polskiego. Gospodarzem obchodów była prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która powiedziała:

Obchody 75. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej we Wrocławiu

W poniedziałek z okazji obchodów 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej wrocławianie złożyli kwiaty na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej. Podczas obchodów rocznicy został odczytany Apel do Poległych, uroczyście podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej i odegrano hymn.

Katowice w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Prezydent Piotr Uszok wraz z władzami województwa złożył kwiaty pod Wieżą Spadochronową.

32. rocznica Zbrodni Lubińskiej

Jak co roku, w rocznicę Zbrodni Lubińskiej oddano hołd zamordowanym uczestnikom pokojowej manifestacji z 31 sierpnia 1982r. W swoim przemówieniu szef regionalnej Solidarności, Bogdan Orłowski, przypomniał o tragicznej historii stanu wojennego, o represjach i prześladowaniach i końcowym zwycięstwie nad PRL-owskim aparatem ucisku. Przypomniał o poszanowaniu ludzkiego życia, o szacunku dla drugiego człowieka i respektowaniu praw pracowniczych.

Uroczystość 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Opolu

Prezydent Miasta Opola zaprasza na uroczystość 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 1 września 2014 r. o godz. 19:00 pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Sląska Opolskiego.

34. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Ruszają wrocławskie obchody 34 rocznicy powstania związku zawodowego „Solidarność”. W sierpniu 1980 roku po fali protestów i na mocy Porozumień Sierpniowych nastąpiły zmiany, które dopuściły rejestracje NSZZ „Solidarność". Wrocław odegrał znaczącą rolę w tych wydarzeniach.

Gdańsk - „Wybuch” – wojna w ruchomych obrazach

1 września minie 75 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. Te dramatyczne czasy przybliży widowisko filmowo-multimedialne pt. „Wybuch”, według pomysłu Andrzeja Wajdy. Zostanie zaprezentowane 1 i 2 września w Gdańsku, wewnątrz byłego zbiornika gazowego na terenie Polskiej Spółki Gazownictwa, przy ul. Podstoczna.

Rocznica wybuchu wojny - obchody w Kielcach

1 września 2014 r. przypada 75. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczną się w południe w Kwaterze Ofiar Września 1939 roku na Cmentarzu Wojsk Polskich w Kielcach przy ul. Ściegiennego. Obchody organizuje Urząd Miasta Kielce.

MPK włącza się w obchody rocznicy likwidacji getta!

Zagłada społeczności żydowskiej to najtragiczniejsze wydarzenie w historii Łodzi XX wieku. Od września 1939 r. do sierpnia 1944 r. za sprawą hitlerowskiego okupanta z miasta nad Łódką zniknęła bezpowrotnie jedna trzecia jego mieszkańców. Zostali oni zamordowani w obozach zagłady lub zmarli z głodu i chorób. Tym wszystkim ofiarom getta my, żyjący dziś, winniśmy pamięć. I właśnie w imię tej pamięci MPK-Łódź przygotowało wydarzenia, które mają ją utrwalać.

Białystok - Msza Święta w intencji ofiar sowieckiej napaści

Wycofujący się z Białegostoku w roku 1920 Sowieci zdążyli jeszcze przed oddaniem miasta w polskie ręce zamordować 16 osób. Wśród nich znaleźli się białostoczanie różnych narodowości i różnych religii

"Poczet królów polskich" Jana Matejki w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Muzeum Narodowe otwiera swoje przepastne archiwa z wielką korzyścią dla zwiedzających, zwłaszcza że kryją prawdziwe skarby. Pod kluczem znajdują się także legendarne już grafiki Jana Matejki, na których wybitny artysta uwiecznił wszystkich polskich królów – od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od 10 września prace, dotychczas rzadko udostępniane, będzie można obejrzeć w gmachu Muzeum Narodowego. Wystawa potrwa do 19 października, a dzieci do lat 7 będą mogły podziwiać władców za darmo.

94. rocznica bitwy białostockiej

W rocznicę największej bitwy w dziejach naszego miasta przedstawiciele białostockiego samorządu uczcili pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa białostocka była jednym z ostatnich akordów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Tu, w kilka dni po bitwie warszawskiej, polscy żołnierze odnieśli druzgocące zwycięstwo nad kilkukrotnie liczniejszym wrogiem. Według słów Józefa Piłsudskiego, była to rozstrzygająca, całkowita klęska 16. Armii sowieckiej.

Spotkanie internowanych w Strzebielinku

Mirosław Kamieński, przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Marynarki Wojennej spędził w obozie internowania Strzebielinku ponad rok, Józef Hołownia, były wiceprzewodniczący związku w Unimorze przebywał tam pół roku, Jolanta Szostek, ówczesna przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Polpharmy – tylko jeden dzień, jako etap w drodze do obozu odosobnienia dla kobiet w Gołdapi – wszyscy oni spotkali się 17 sierpnia br. na uroczystościach upamiętniających internowanych w czasie stanu wojennego.

34 rocznica strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zapraszają 31 sierpnia 2014 r. na obchody z okazji 34 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność”. Ze względu na wyjątkową uroczystość szczególnie zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe.

Rocznica Powstania w Białostockim Getcie

W sobotę 16 sierpnia, w 71. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Białostockim, nasze miasto upamiętniło bohaterów tego zrywu

Wystawa na placu Powstańców Warszawy

Od 1 sierpnia 22 plansze obrazują realia polityczne i społeczne tamtych tragicznych dla Polski czasów. /zobacz galerię zdjęć/

Upamiętnienie ważnej rocznicy w Łodzi

Z okazji 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, zaplanowano wiele wydarzeń, upamiętniających tragiczny okres w dziejach w Łodzi. Już od piątku, 22 sierpnia, codziennie odbywać się będą koncerty, debaty, pokazy filmowe, wystawy oraz spotkania, związane z obchodami. Główne uroczystości zaplanowano w dniach 28-31 sierpnia.

W Białymstoku odnaleziono fragmenty XVIII-wiecznej opery

Fundamenty XVIII-wiecznego opernhaus, czyli opery przy Pałacu Branickich odkryli archeolodzy z Muzeum Podlaskiego. Prace archeologiczne prowadzone są na zlecenie Miasta Białystok

100 lat Legionów Polskich. Wystawa w Muzeum Poczty we Wrocławiu

Wystawę niezwykłych zbiorów zgromadzonych przez kolekcjonera będzie można obejrzeć do 8 września.

Ofensywa pamięci 1914-2014 w Łodzi

Skauci z kilku krajów m.in. Litwy, Niemiec, Serbii, Polski i Rosji wzięli udział w apelu pamięci zorganizowanym w Gadce Starej ku czci żołnierzy poległych w „Operacji łódzkiej” z 1914 roku. To jeden z punktów programu obchodów wybuchu I wojny światowej i najkrwawszej bitwy manewrowej, która wydarzyła się w jej trakcie. Wcześniej uczestnicy międzynarodowego zlotu harcerzy „Ofensywa łódzka 2014”, nawiązującego do wydarzeń sprzed 100 lat, uporządkowali nekropolie wojenne z tego okresu, znajdujące się w województwie łódzkim.

PROJEKT ZAZNACZANIA GRANIC LITZMANNSTADT-GETTO 1940-1944

Projekt, realizowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Zarząd Dróg i Transportu, obejmować będzie zainstalowanie w przestrzeni publicznej 90 płyt granitowych znaczących granice stworzonego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej getta łódzkiego, istniejącego w części dzielnicy Łódź-Bałuty w latach 1940-1944.

Poznań - 100 rocznica wymarszu ku Wolności I Kompanii Kadrowej Legionów Józefa Piłsudskiego

6 sierpnia przypada 100 rocznica wymarszu ku Wolności I Kompanii Kadrowej legionów Józefa Piłsudskiego. Obchody rozpoczną się Mszą Świętą w kościele Karmelitów Bosych pw. Świętego Józefa, o godzinie 18.

Wystawa na placu Powstańców Warszawy

Na świeżo wyremontowanym placu Powstańców Warszawy wspomnienie 63 dni walczącej stolicy. Obok nowych ławek i donic z zielenią stanęła wystawa „Powstanie Warszawskie 1944”.

Białystok-Hołd bohaterom walczącej Warszawy

W piątek 1 sierpnia minęło 70. lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Białystok oddał hołd bohaterom tragicznego zrywu okupowanej stolicy

Kielce-Widowisko historyczne "ROZBIĆ WIĘZIENIE UB"

W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku wjechali samochodami do Kielc. Przewodnicy poprowadzili grupy w określone miejsca. Zablokowali wojska okupacyjne w budynkach. Przed więzieniem pojawiła się grupa szturmowa z kapitanem Antonim Hedą 'Szarym'. Ostatecznie uwolnili z rąk komunistycznego reżimu 354 osoby. Tak w wielkim skrócie wygląda opis akcji oddziałów Podziemia Niepodległościowego które opanowały więzienie przy ulicy Zamkowej w Kielcach latem 1945 roku.

Wrocław na 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wybuchy, naloty bombowców, wozy pancerne, kaskaderzy i pokazy pirotechniczne – sceny jak z sensacyjnych filmów rozegrają się na wrocławskim Rynku. To i znacznie więcej zaplanowano, aby uczcić 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawdź, co jeszcze będzie się działo we Wrocławiu.

Rocznica powstania warszawskiego -obchody w Łodzi

W 70 rocznicę powstania warszawskiego, 1 sierpnia o godzinie 17.00 w całym mieście rozlegnie się dźwięk syren.

70 lat temu w Warszawie-Obchody w Gdyni

Gdynia od lat uroczyście obchodzi kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego... Tak będzie również 1 sierpnia 2014 r., kiedy to mija 70 lat od tego wydarzenia. W samo południe przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, społecznych, mieszkańcy Gdyni złożą kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej na Skwerze Kościuszki. W rocznicę godziny „W" o 17.00 zawyją syreny. Zachęcamy mieszkańców do zatrzymania się o tej porze, uczczenia chwilą ciszy warszawskich powstańców, którzy walczyli i ginęli za NASZĄ wolność.

Rzeszów-Wystawa z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wystawę z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego „Chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać”. Wystawę można zobaczyć od 30 lipca do 8 września 2014 r. w budynku przy ul. Sokoła 13 w godzinach otwarcia Biblioteki.

Godzina „W” także na Wiśle

70. rocznica Powstania Warszawskiego w tym roku będzie obchodzona nie tylko na lądzie - 1 sierpnia, o godzinie 17.00, syreny zabrzmią również na Wiśle, gdzie hołd żołnierzom i mieszkańcom powstańczej Warszawy oddadzą liczne jednostki wiślane.

Ogólnopolski Zjazd Rodzin i Przyjaciół Legionów w Kielcach

W setną rocznicę utworzenia Legionów Polskich i wkroczenia Pierwszej Kompanii Kadrowej do Kielc oraz 75. lat od ostatniego zjazdu legionistów potomkowie Polskich Legionistów i wszyscy sympatycy Legionów spotkają się 9 sierpnia br.w Kielcach na organizowanym przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Miasto Kielce Ogólnopolskim Zjeździe Rodzin i Przyjaciół Legionów. Wydarzeniu temu poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się dziś w ratuszu. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

70. rocznica Powstania Warszawskiego-obchody w Poznaniu

1 sierpnia odbędą się uroczyste obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, których współorganizatorem jest Prezydent Miasta Poznania.

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Kielcach

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Prezydent Kielc zapraszają na uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Temu wydarzeniu poświęcona została konferencja prasowa, która odbyła się 28 lipca 2014 r. w ratuszu.

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz, Garnizon Bydgoszcz, Koło Terenowe Związku Powstańców Warszawskich, Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapraszają na obchody 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego - symbolu pełnej poświęcenia walki o wolność w 1944 roku

Otwarcie wystawy „Polska Walcząca” w Katowicach – 29 lipca 2014

29 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w Katowicach przy ul. Mariackiej (plac przed kościołem Mariackim) odbędzie się otwarcie wystawy plenerowej „Polska Walcząca”.

Elbląg-Chwała bohaterom - 70 lat temu walczyli o Polskę

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla podkreślenia rangi tego historycznego wydarzenia w dniu 1 sierpnia, w Elblągu wywieszone zostaną flagi narodowe, a w godzinę „W” (rozpoczęcie powstania) czyli o 17.00 uruchomione będą syreny alarmowe w całym mieście. Na godz. 17.00 zapraszamy mieszkańców Elbląga na uroczystość przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, Podziemnego Państwa Polskiego, podczas której odegrany zostanie hymn państwowy, będą przemówienia okolicznościowe, Apel pamięci, salwa honorowa, a delegacje złożą kwiaty.

(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec

Jak co roku NSZZ ,,Solidarność” Region Środkowowschodni podejmuje działania w celu upamiętnienia strajków ,,Lubelskiego Lipca 1980”. W tym roku, w ramach 34. rocznicy tych wydarzeń, lubelska ,,Solidarność” razem z Fabryką Gier Historycznych, Fundacją "Ruchu Solidarności Rodzin", Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz przy wsparciu finansowym Miasta Lublin, współorganizuje wydarzenie pt. ,,(Na)Kręć Polskę na Lubelski Lipiec”.

W stulecie Bitwy Łódzkiej

Bitwa pod Łodzią uchodzi za największa bitwę manewrową I wojny światowej. W stulecie jej stoczenie w Łodzi i województwie zaplanowano szereg wydarzeń upamiętniających żołnierzy wielu narodowości, którzy w niej polegli.

Białystok – Miejsca z Historią

Białostoczanie i turyści mogą już korzystać z nowej aplikacji webowej oraz unowocześnionej wersji aplikacji mobilnej: Białystok – Miejsca z Historią. Aplikacje umożliwiają poznanie międzywojennego Białegostoku

63 działania na 63 dni Powstania

Podwórkowy pokaz filmów, postanowienie ławki na osiedlu i inne działania skierowane do najbliższego otoczenia mogą zdobyć dotację w ramach projektu „63 działania na 63 dni Powstania”.

Kontener Wolności dotarł do Gorzowa

Od 21 lipca, przez trzy dni, mieszkańcy Gorzowa mogą obejrzeć na Starym Rynku wystawę dotyczącą 25-lecia Wolności w Polsce. To również dobra okazja, by podzielić się własną historią nawiązującą do wydarzeń z 1989 roku.

Akcja wydobywcza w Gdyni

Najpierw niszczone podczas działań wojennych, teraz po 70 latach wydobyte na powierzchnię. Chodzi o dwa działa niemieckie Infanteriegeschutz 42 oraz Infanteriegeschutz 18 zatopione pod koniec wojny przez wycofujące się z Kępy Oksywskiej na Hel wojska niemieckie. Teraz zostaną odrestaurowane i umieszczone na wystawie.

Warszawa-Stwórz z nami „Łańcuch Pamięci”

W środę, 16 lipca, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbyła się konferencja prasowa poświęcona 24. edycji Biegu Powstania Warszawskiego. Wszystkich warszawiaków zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu oraz do tworzenia ogniw „Łańcucha Pamięci”.

Akcja wydobywcza Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej organizuje akcję wydobycia zabytków techniki morskiej z dna Zatoki Gdańskiej. To dwa działa niemieckie kal. 75 mm Infanteriegeschutz 42 oraz Infanteriegeschutz 18 odkryte w wodach zatoki (na wysokości Gdyni Oksywie) przez Mariusza Szymańskiego. Akcja wydobywcza przy wsparciu Urzędu Morskiego w Gdyni oraz z udziałem z zawodowych nurków odbędzie się w środę 16 lipca we wczesnych godzinach rannych.

Obchody 65. rocznicy Sprawy Elbląskiej

Władze miasta zapraszają mieszkańców 17 lipca (czwartek) do uczczenia pamięci ofiar stalinowskich prześladowań. O godz. 12.00 pod tablicą pamiątkową, znajdującą się przy Skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej będzie okazja do złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy.

Wystawa „100. rocznica wybuchu I wojny światowej” w Rzeszowie

W tym roku przypada 100. rocznica wybuchu „Wielkiej Wojny”, będącej jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach XX-wiecznej Europy. W ramach obchodów rocznicowych Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przygotowała wystawę na podstawie zbiorów własnych (książek, artykułów z czasopism, dokumentów życia społecznego).

68. rocznica pogromu kieleckiego

W Kielcach odbywają się uroczystości w związku z 68. rocznicą pogromu kieleckiego. W południe, 4 lipca 2014 r. przedstawiciele władz miasta oraz NSZZ "Solidarność" złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą Ofiarom Pogromu

Bydgoszcz - Dąb Wandy Poznańskiej w Alei Ossolińskich

W poniedziałek (30.06) odbyła się uroczystości oznaczenia Dębu Wandy Poznańskiej w ramach Jubileuszu 15-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

58. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku

28 czerwca 2014 roku to 58. rocznica "rozpalenia ognia oporu. To ważna, symboliczna, historyczna data, bo to, co się wtedy wydarzyło, kształtuje nas dzisiaj" - mówi prezydent Poznania.

Łódź szykuje się na ważne obchody

W sierpniu przypada 70. rocznica likwidacji Litzamnnstadt Getto, dlatego trwają już intensywne przygotowania ważnych dla miasta uroczystości. W Centrum Dialogu im. Marka Edelamana, z udziałem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono program tegorocznych obchodów.

Obchody 58. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.

W sobotę, 28 czerwca mija 58. rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny apleuje o wywieszenie flag jako symbolu pamięci o Czerwcu 1956 roku

Fotografie na MURZE PAMIĘCI w Kielcach

W poniedziałek, 16 czerwca w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na dawnym murze więzienia przy ulicy Zamkowej odsłonięty zostanie MUR PAMIĘCI. Na porcelanowych tabliczkach oraz w formie multimedialnej prezentacji przypomniane zostaną twarze i biogramy tych, którzy zostali zamordowani na Zamkowej lub stąd poszli na śmierć.

50. rocznica uruchomienia linii trolejbusowej na Oksywie w Gdyni

Pewnie niewiele osób pamięta, że gdyńskie trolejbusy dojeżdżały kiedyś do Oksywia. Właśnie mija 50. rocznica uruchomienia linii, które kursowały do tej dzielnicy. 50 lat temu, 23 maja 1964 roku, uruchomiono dwie nowe linie trolejbusowe o numerach 28 i 28 kreślone. Tak kiedyś oznaczano linię, której trasa nieco odbiega od podstawowej. Trolejbusy miały pętlę przy Dworcu Głównym PKP, a do Oksywia Górnego i Dolnego jechały trasą okrężną przez ul. Arciszewskich. Po uruchomieniu tych połączeń zlikwidowano linię autobusową nr 117 z pl. Kaszubskiego do Oksywia Górnego.

101 lat od otwarcia Hali Stulecia we Wrocławiu

Uroczyste otwarcie Hali Stulecia miało miejsce 20 maja 1913 roku. W uroczystości udział wzięli m.in. Fryderyk Wilhelm wraz z małżonką, książę Ernst Günther zu Schleswig Holstein oraz inne osobistości Wrocławia. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć pieśń wykonaną przez sześćset osobowy chór oraz wysłuchać przemówienia nadburmistrza Paula Mattinga.

Czerwone Maki pod Kopernikiem w Toruniu

18 maja 2014 r. Toruń włączył się w ogólnopolskie obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

Gdynia Zachód - z przeszłości w przyszłość

"Gdynia Zachód z przeszłości w przyszłość" to wyjątkowe wydawnictwo, które ukazuje zachodnie dzielnice Gdyni i wsie. Tereny te nigdy wcześniej nie doczekały się tak kompleksowego opracowania. Spotkanie promujące album pod redakcją profesora Tadeusza Stegnera, z udziałem autorów odbyło się w czwartek, 15 maja 2014 r. w Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1).

Otwarcie wystawy IPN w wejherowskim ratuszu

W poniedziałek 12 maja br. w wejherowskim ratuszu została otwarta wystawa pt. „Wejherowo w okresie niemieckiej okupacji 1939-1945” przygotowana wspólnie przez Prezydenta Miasta Wejherowa, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku oraz Muzeum Stuthoff w Sztutowie. Wystawa zostanie udostępniona publiczności w najbliższą sobotę 17 maja w Noc Muzeów.

Łódź - Hołd dla Marszałka

W rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego przy jego pomniku zebrali się członkowie Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin, delegacje szkół, wojska a także przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, miejskiego i marszałkowskiego oraz rady miejskiej.

69 lat po wojnie…Obchody w Łodzi

Z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w sali ŁDK odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń i środowisk kombatanckich, zorganizowane przez marszałka województwa Witolda Stępnia

223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja -obchody w Bydgoszczy

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wraz z mieszkańcami wzięli udział w uroczystych obchodach 223. rocznicy Konstytucji 3 Maja na Starym Rynku w Bydgoszczy.

85 lat historii PLL LOT na unikalnych fotografiach w Rzeszowie

National Geographic Polska jest partnerem wystawy z okazji 85-lecia PLL LOT. 30 unikatowych zdjęć związanych z przełomowymi wydarzeniami w historii Polski odwiedziło Rzeszów – wystawę na lotnisku Rzeszów-Jasionka można oglądać od 1 do 16 maja.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja we Wrocławiu

W tym roku mijają dokładnie 223 lata od momentu, gdy Sejm Wielki uchwalił tzw. Konstytucję 3 maja. Zaledwie cztery lata później Rzeczpospolita straciła niepodległość, ale dokument pozostał symbolem przemian, na jakie chciano się zdecydować. – Konstytucja nie była dziełem skutecznym – zwrócił uwagę Tomasz Smolarz, wojewoda dolnośląski w przemówieniu wygłoszonym przy pomniku Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 Maja - pierwszy krok Polski w nowoczesność

Historycy do dzisiaj spierają się o to, czy owoce Konstytucji 3 Maja były dla Polski korzystne, czy też nie. Pewne jest jednak, że uchwalenie konstytucji uczyniło z Polski pod względem ustrojowym najnowocześniejsze państwo w Europie i jedno z najnowocześniejszych w świecie. Nadzieje na modernizację kraju przekreślił jednak II i III rozbiór Polski.

Lekcja historii w Łodzi

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 odbył się doroczny zjazd Okręgu Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W 1346 r. Bydgoszcz uzyskała prawa miejskie

19 kwietnia 1346 r., Kazimierz Wielki przebywając podczas Wielkanocy w rodzinnym Brześciu Kujawskim, wystawił miejski akt lokacyjny na prawie magdeburskim dla Bydgoszczy[. Miasto miało powstać na opuszczonej równinie obok zamku. Bydgoszcz miała być z jednej strony ośrodkiem handlowym, będącym przeciwwagą dla znajdujących się pod władzą krzyżacką miast pomorskich, a z drugiej – warownią, strzegącą granicy państwa z zakonem.

Stolica pamięta o Powstaniu w Getcie Warszawskim

W sobotę, 19 kwietnia, w 71. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim na ulicach stolicy i innych miast w Polsce kilkuset wolontariuszy będzie rozdawać papierowe żonkile: symbol pamięci o bohaterach z 1943 roku.

Rocznica Zbrodni Katyńskiej w Łodzi

Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę pomordowania przez NKWD polskich oficerów i policjantów odbyły się w poniedziałek przed Pomnikiem Katyńskim. Wcześniej w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej odprawiona została msza w ich intencji, którą celebrował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski.

Obchody 74. rocznicy zbrodni katyńskiej w Bydgoszczy

W niedzielę, 6 kwietnia br., uczczono pamięć blisko 15 tysięcy zawodowych oficerów, którzy zginęli w lesie katyńskim.

Nieznany Wrocław – kolejowa perła dworzec Wrocław Główny

Miejsce odwiedzane codziennie przez tysiące osób a ciągle kryje mnóstwo piękna i tajemnic. W tym tygodniu zajrzeliśmy tam, gdzie zwykle pasażerowie dworca Wrocław Główny nie chodzą. Poza ogólnodostępną strefą są tam ukryte skarby architektury, bajecznie zdobione sale i niepowtarzalne klatki schodowe na piętrach budynku. Mimo, że przebudowa dworca obaliła legendy o podziemiach, które rozpalały wyobraźnie miłośników tajemnic, to i tak to, co odkryto podczas prac konserwatorskich, rekompensuje tę stratę.

W Olsztynie archeolodzy znaleźli igłę…

Pod Wysoka Bramą najprawdopodobniej znaleziono najistotniejszą część miejskich fortyfikacji – To jeszcze nie potwierdzone ale odkryty fragment to jak igła w stogu siana – mówi Anna Juszczyszyn Miejska Konserwator Zabytków. Dziś odbyły się pierwsze konsultacje i obserwacje najnowszych odkryć.

Już 11 kwietnia rozpoczną się obchody 777-lecia Elbląga

Konferencją naukową rozpoczną się obchody 777-lecia Elbląga. Urząd Miejski oraz jednostki podległe przygotowały szereg atrakcji z okazji jubileuszu. Przez 7 miesięcy, od kwietnia do października mieszkańcy będą mogli świętować urodziny Elbląga.

Nieznany Wrocław: dawne Muzeum Wojsk Inżynieryjnych

Muzeum znajduje się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Obornickiej 108, gdzie do niedawna działała Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej kształcąca saperów. Prawdopodobnie w 2018 r. stanie się filią Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i będzie – jako jego oddział zamiejscowy – działać jako niezależna placówka.

Bohaterowie znad Warty i Widawki uczczeni w Łodzi

Mija 75 rocznica utworzenia Armii „Łódź". Jej żołnierze toczyli bohaterskie walki w kampanii wrześniowej o utrzymanie linii Warty i Widawki.

Okrucieństwa wojny - przestroga z Lublina

W czasie wojny rodziny żydowskie oddawały swoje dzieci do sierocińca, wierząc że tam będą bezpieczne.

Skarby z mostu św. Rocha na CYRYLU

Na Cyfrowym Repozytorium Lokalnym CYRYL obejrzeć można część dokumentów znalezionych podczas rozbiórki starego mostu św. Rocha w Poznaniu. 4 grudnia 2002 roku, podczas rozbiórki dolnych partii lewobrzeżnego filara zalewowego, budowniczowie mostu odnaleźli miedzianą skrzynkę zawierającą m.in. akt erekcyjny z 1911 roku, monety, gazety, wizytówkę kierownika budowy mostu.

Dzisiaj są urodziny Mikołaja Kopernika

Wielki astronom urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, przy ul. Św. Anny (obecnie ul. Kopernika), w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary - pochodzącej z rodziny Watzenrode.

Gdańsk szuka tramwaju

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o ogłosił przetarg na „Dostawę zabytkowego, dwuosiowego wagonu tramwajowego serii Tw269 o konstrukcji stalowo- drewnianej wraz z wyposażeniem, po kompleksowej renowacji produkcji DWF (Danziger Waggon Fabrik), czyli Gdańskiej Fabryki Wagonów.

69 rocznica zdobycia Elbląga przez Armię Czerwoną.

10 lutego 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili z pod okupacji niemieckiej Elbląg. Dzisiaj przy Pomniku Żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Agrykola) został wystawiony posterunek honorowy, oraz składano wieńce i kwiaty.

Rocznica zaślubin Polski z Morzem

10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Ekspozycja stała w Muzeum Historii Żydów Polskich

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, 5 lutego, zaprezentowany został efekt dotychczasowych prac nad wystawą główną. Ekspozycja stała muzeum zostanie otwarta dla zwiedzających 28 października tego roku.

Pamięć o wejherowskich ofiarach Grudnia 70

17 grudnia w 43. rocznicę wydarzeń grudniowych na cmentarzu w Wejherowie przedstawiciele władz miasta Wejherowa i działacze Solidarności złożyli uroczyście kwiaty na grobach dwóch mieszkańców Wejherowa – Zbigniewa Nastałego i Mariana Wójcika, którzy zginęli tragicznie na stacji PKP Gdynia-Stocznia w drodze do pracy.

Rocznica Czarnego Czwartku 1970

43 lata temu komunistyczne wojska dokonały masakry robotników przed Stocznią w Gdyni.

Tu więziono Lecha Kaczyńskiego

Strzebielinek to mała wioska położona w gminie Gniewino k. Wejherowa. 13 grudnia 1981 r. w obozie internowanych zamknięto tu całą elitę Solidarności. Obecnie mieści się tam Dom Pomocy Społecznej (zobacz galerię zdjęć)

Palec Boży w Toruniu

Na południowej ścianie wieży Katedry św. Jana znajduje się unikalny zegar nazywany Digitus Dei

Marynarka Wojenna w Toruniu

91 lat temu powstała pierwsza w wolnej Polsce szkoła kształcąca oficerów Marynarki Wojennej.

W Gdyni godnie uczczono 95 rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada 2013 r. pod Pomnikiem Marynarza Polskiego odbyły się rocznicowe uroczystości.

Rocznica odzyskania niepodległości w Gdyni

11 listopada w Gdyni było jak zawsze patriotycznie i nowocześnie - zobacz galerię i film.

Rocznica odzyskania niepodległości w Gdańsku

11 listopada 2013 r. w Gdańsku zgromadziło się kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta aby uczcić rocznicę odzyskania wolności - zobacz galerię i film.

11 listopada 1918 r. w Łodzi polała się krew.

Niemcy nie chcieli oddać władzy bez walki, ale cywilne, nieuzbrojone grupy łodzian zaczęły ich rozbrajać. Nie obyło się jednak bez ofiar śmiertelnych, bo oddziały okupacyjne stawiały silny opór..

Rocznica niemieckiej hańby

W nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku dokonano pogromu Żydów na terenie całej III Rzeszy. Tzw. Noc Kryształowa była zaplanowaną przez niemieckie władze państwowe akcją skierowaną przeciwko Żydom i zapowiedzią Holokaustu.

88 rocznica powstania Grobu Nieznanego Żołnierza

2 listopada 1925 r. odsłonięto w Warszawie ten wyjątkowy pomnik. Mimo iż Niemcy zniszczyli go całkowicie pod koniec II Wojny Światowej , wysadzając w powietrze, został on odbudowany już w 1946 r.

29 lat temu zginął ks. Jerzy Popiełuszko

19 października 1984 ks. Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy „D” Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Było to niedaleko wsi Górsk w gminie Zła Wieś, w powiecie toruńskim.

Jacht Opty odpływa do Tczewa

Legendarny jacht „Opty”, na którym Leonid Teliga, jako pierwszy Polak, opłynął samotnie świat ,kończy wizytę w Gdyni.

Święto Polskiego Państwa Podziemnego w Gdyni

27 września 2013 r. na Skwerze Kościuszki przy pomniku Żołnierzy AK odbyły się uroczystości upamiętniające to święto.

Bolesna rocznica

17 września 1939 Rosja napadła na Polskę

Judaistyczne akcenty Łodzi

Przed II Wojną Światową w Łodzi mieszkało ponad 200 tys. Żydów.

Rocznica niemieckiego barbarzyństwa

Tu na Westerplatte Niemcy rozpętali II Wojnę Światową

33 rocznica Sierpnia 80

31 sierpnia 1980 r w Gdańsku podpisano porozumienie pomiędzy MKS a Rządem PRL-u

Rocznica ataku na Czechosłowację

W inwazji brały także udział polskie wojska.

Kolejna rocznica Poznańskiego Czerwca

Był to pierwszy zryw niepodległościowy w rządzonej przez komunistów Polsce.

Car tu był

Aleksandrów Kujawski był kiedyś ważnym miastem pogranicznym.

Kim był ten facet?

Ta niepozorna rzeźba upamiętnia wielkiego kryptologa

Zamkowa katownia

Zamek w Lublinie to perła architektury. Kryje jednak mroczną przeszłość.

Wyjątkowe miejsce

Grób Nieznanego Żołnierza powstał już w 1925 r.

Przejmująca wystawa

W białostockiej Filharmonii odsłonięto wystawę upamiętniającą historię Żydów polskich.stat4u